Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

kierunki kształcenia

Technikum Nr 4

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik elektryk
 • technik informatyk
 • technik usług fryzjerskich
 • technik spawalnictwa

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2

 • elektryk
 • fryzjer
 • kierowca mechanik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operatora obrabiarek skrawających - klasa patronacka firmy Grenevia (SA FAMUR Glinik) Gorlice

III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

O NasMłodzież na tle budynku szkoły

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. To już ponad 60 lat naszej edukacji w szkolnictwie branżowym, które niezmiennie dopasowujemy do współczesnych potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawcy. Nasze kreatywne i innowacyjne podejście do nauczania zapewnia dobrą atmosferę pracy i indywidualne podejście do ucznia. Na wysoką jakość kształcenia wpływają dobre warunki lokalowe, wyposażenie i baza dydaktyczna oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Stwarzamy młodym ludziom nie tylko doskonałe warunki nauki, ale także umożliwiamy rozwijanie ich zainteresowań i pasji na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Atuty szkoły:

 • programy międzynarodowe i projekty edukacyjne,
 • zagraniczne praktyki i staże zawodowe,
 • dodatkowe kwalifikacje i liczne certyfikaty,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • e-szkoła, e-dziennik, e-legitymacje, e-egzaminy,
 • zaplecze sportowe z siłownią i sztuczną ścianką wspinaczkową,
 • wspólne inicjatywy uczniów i nauczycieli, np.: Aktywni Górą – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, Duża Gorlicka Rodzina - nieodpłatne usługi fryzjerskie dla rodzin wielodzietnych, Dzień Zawodowca – spotkania dla dzieci i młodzieży promujące kształcenie branżowe,
 • poradnictwo edukacyjno-zawodowe,
 • szeroka współpraca z partnerami szkoły,
 • działania na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych i prowadzenie LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Największe osiągnięcia

Szkoła nieustannie się rozwija, doskonali i odpowiada na edukacyjne wyzwania, a podejmowane działania przekładają się na przyznanie szkole Certyfikatów:

 • Wiarygodna Szkoła,
 • Szkoła Promująca Zdrowie,
 • Szkoła Wyróżniona za Wychowanie,
 • Zadowolony Konsument,
 • Laur Społecznego Zaufania,
 • Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości,
 • Szkoła dla Pracodawcy, Pracodawca dla Szkoły,
 • Genially Szkoła,
 • Junior Demokracji.

Największe sukcesy szkoły to osiągnięcia naszych uczniów w różnych dziedzinach.

Perspektywy zawodowe absolwentówMłodzież na zajęciach praktycznych. Od lewej uczeń przy stanowisku komputerowym, kolejny za kierownicą samochodu, poniżej grupa chłopców przy modelu silnika, z lewej strony na dole uczeń wykonujący fryzurę.

Otwartość szkoły i innowacyjność kształcenia we współpracy z pracodawcami i lokalnymi przedsiębiorcami zapewnia dobre przygotowanie zawodowe co pozwala naszym absolwentom doskonale funkcjonować na rynku pracy. Realizują się oni jako właściciele własnych firm i są dobrymi wykwalifikowanymi pracownikami w swoim zawodzie. Wysoki poziom zdawalności matury pozwala naszym uczniom kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Realizacja doradztwa zawodowego i możliwości zdobycia w szkole dodatkowych kwalifikacji i umiejętności w ramach różnych kursów np.: kurs spawania metodą MAG, TIG, kurs operatora obrabiarek skrawających CNC, kurs prawa jazdy kat. C, itp, przekładają się na sukcesy zawodowe naszych  absolwentów na rynku pracy.

Nasi partnerzy

Długoletnie tradycje ZST w kształceniu branżowym pozwoliły wypracować nam sieć wielu pracodawców stale współpracujących ze szkołą, a skala tej współpracy jest duża i wieloaspektowa. Obecnie współpracujemy z pond 90 pracodawcami. Taka ścisła współpraca przynosi obopólne korzyści – dla szkoły i dla firmy, a także dla samego ucznia. Już na dobre zagościły w naszej szkole klasy patronackie. Obecnie Firma Grenevia (SA FAMUR Glinik) Gorlice prowadzi klasę patronacką w zawodzie operator obrabiarek skrawających. W pozostałych naszych zawodach lokalne firmy otaczają swoją opieką i wspierają kształcenie naszej młodzieży poprzez doposażanie warsztatów, organizowanie szkoleń, wizyt zawodoznawczych, podczas których młodzież zapoznaje się z najnowszymi technologiami i produktami. Ukazują też im możliwości przyszłej kariery zawodowej, fundują stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów w zawodzie oraz nagrody rzeczowe. Dobre i fachowe kształcenie branżowe ma przyszłość, a dotychczasowe doświadczenie szkoły pozwala na podejmowanie wielu ciekawych wspólnych inicjatyw z firmami na rzecz praktycznego rozwoju naszych uczniów. Tworzymy także innowacyjną edukację w oparciu o współpracę z uczelniami wyższymi, które sprawują patronat naukowy nad szkołą.

Informacja została opracowana przez Małgorzata Kukuła-Jasińska z-ca dyrektora Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach

kontakt

Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Michalusa 6
tel. (+48-18) 353 61 14
www.zst.gorlice.pl
www.facebook.com/zstgorlice
www.instagram.com/zst_gorlice

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy