Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie

kierunki kształcenia

 • technik elektronik,
 • technik mechatronik,
 • technik mechanik,
 • technik elektryk,
 • technik informatyk,
 • technik logistyki,
 • technik hotelarstwa,
 • mechanik monter maszyn i urządzeń,
 • elektromechanik,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • fryzjer.

O Nas

Zespół Szkół Zawodowych HTS w Krakowie jest to szkoła, która ustawicznie modernizuje kształcenie oraz unowocześnia bazę dydaktyczną. Kształcimy młodzież w poszukiwanych na rynku pracy zawodach i kierunkach, zarówno w technikum, w szkole branżowej, jak i w liceum ogólnokształcącym.

Mamy stały kontakt z firmami i zakładami pracy, dzięki czemu organizujemy sami praktyki zawodowe naszym uczniom. W ramach szkolnego projektu „Poznaj firmę – zdobądź zawód” organizujemy wycieczki zawodoznawcze dla uczniów, co sprawia, że młodzież może skonfrontować zdobywaną wiedzę teoretyczną z jej praktycznym wykorzystaniem w przyszłej pracy.

Szkoła posiada doskonale przygotowaną kadrę nauczycielską do prowadzenia przedmiotów zawodowych. Dynamicznie zmieniający się świat techniki inspiruje nauczycieli przedmiotów zawodowych do ustawicznego dokształcania się, o czym świadczą stosowne dyplomy i zaświadczenia.

Oferta ciekawych zawodów daje absolwentom szansę płynnego wejścia na rynek pracy, podjęcie zatrudnienia w najbardziej pożądanych i opłacanych zawodach oraz rozwój kariery zawodowej, a także edukacyjnej. Podkreślić należy, iż uczniowie Szkoły uzyskują świetne wyniki w zdawalności egzaminów z kwalifikacji zawodowych, co sprawia, że od wielu lat wskaźnik zdawalności egzaminów zawodowych w Szkole utrzymuje się na wysokim poziomie. Szkoła gwarantuje odbycie praktyk zawodowych każdemu uczniowi, dbając o atrakcyjność i jakość kształcenia oraz wyposażając uczniów w kwalifikacje gwarantujące szybkie odnalezienie miejsca na rynku pracy. W ramach różnorodnych projektów uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach i kursach doszkalających w zakresie między innymi systemów alarmowych, monitoringu, robotyki, sterowników przemysłowych. Dodatkowo uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

Największe osiągnięcia

Otrzymanie Tytułu Filantropa Krakowa A.D. 2022

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci, którzy ukończyli naszą szkołę ZSZ HTS w większości podejmują pracę w branży zgodnej z ich kierunkiem kształcenia. Nasi uczniowie pracują między innymi w takich firmach jak: MAN Trucks Sp. z o.o., Koncern Tytoniowy Philip Morris Polska S.A., drukarnia Walstead Kraków, Leroy Merlin Kraków, Ekoenergia, Kalkomat, Napad, Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń S.C.

Nasi partnerzy

Nawiązujemy nieustannie współpracę z wieloma instytucjami i szkołami wyższymi w Krakowie, skąd zapraszamy przedstawicieli na warsztaty tematyczne. Współpracując z wieloma zakładami pracy zdobywamy doświadczenia w dziedzinie wykorzystywania nowych technologii oraz w nawiązywania nowych kontaktów z firmami na rynku pracy.

Integralną częścią funkcjonowania i działalności Zespołu Szkół Zawodowych HTS jest także współpraca z instytucjami i firmami zewnętrznymi, takimi jak: ArcelorMittal Poland w Krakowie, ASTOR Technology Park , Akademia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, oddział zamiejscowy w Krakowie, Krakowski Park Technologiczny, Wydział Metali Niezależnych AGH w Krakowie, Politechnika Krakowska lub Fundacja Ukryte Skrzydła wspierająca rozwój dzieci w sferze poznawczej i emocjonalnej.

Informacja została opracowana przez Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie

kontakt

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie
31-826 Kraków
os. Złotej Jesieni 2
tel. (+48 -12) 648 36 80
https://www.zszhs.krakow.pl/

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy