Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik informatyk - cyberbezpieczeństwo,
 • technik programista,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - dietetyka sportowa - klasa patronacka Restauracji Platan w Chrzanowie,
 • technik reklamy - media społecznościowe,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik elektronik - robotyka,
 • technik budownictwa - aranżacja wnętrz,
 • technik usług fryzjerskich - stylizacja wizerunku.

Branżowa Szkoła I stopnia

 • kucharz,
 • fryzjer,
 • klasa wielozawodowa dla młodocianych pracowników kształcąca w zawodach, m.in.:
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • blacharz samochodowy,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • elektryk.

O NasNa fotografii budynek szkolny z lotu ptaka. Przed szkołą znajduje się park, a za budynkami szkolnymi rozciąga się las.

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini to szkoła, w której uczniowie zdobywają ciekawy zawód, rozwijają swoje pasje, kształcą się w zawodach gwarantujących zatrudnienie i umożliwiających pracę zdalną lub hybrydową. Sprzyjają temu dobrze wyposażone pracownie i warsztaty prowadzone w kilku obszarach zawodowych. Promujemy kierunki, które są ważne dla gospodarki, rozwijają wiele kompetencji, umożliwiają zdobywanie umiejętności cennych dla pracodawców i liczących się na rynku pracy. Koncentrujemy się na zawodach związanych z branżą elektroniczno-informatyczną, usługowo-reklamową i multimedialną. Przyszłościowe są profile związane z projektowaniem, konstruowaniem, multimediami, robotyką, cyberbezpieczeństwem.

Uczniowie ZSTU mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych. Dzięki platformie edukacyjnej zyskują możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą. Atrakcyjna forma wizualna, dostępność platformy online oraz wykorzystanie mechanizmów grywalizacji mają za zadanie zaangażować młodzież w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych. Do dyspozycji naszych uczniów jest również pełne oprogramowanie Adobe, dzięki któremu młodzi ludzie poznają tajniki multimedialnego świata, zdobywają umiejętności obsługi profesjonalnych narzędzi używanych w branży kreatywnej. To z kolei zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy, umożliwiając im skuteczne konkurowanie na rynku. Ponadto, korzystanie z tych narzędzi w ramach edukacji pozwala na rozwijanie kreatywności i zdobywanie praktycznych doświadczeń w obszarze projektowania i produkcji multimedialnej. Wszyscy uczniowie szkoły mają własne skrzynki poczty elektronicznej w domenie zstu.edu.pl, dostęp do narzędzia Google for Education oraz Office 365 A1 dla uczniów, jak również aplikacji Microsoft 365 dla uczniów. Dodatkowo młodzież może korzystać do celów edukacyjnych z systemów operacyjnych i oprogramowania firmy Microsoft. Narzędzia te ułatwiają komunikację oraz pozwalają rozwijać umiejętności z zakresu IT.

Wyróżniają nas:

 • kształcenie w zawodach gwarantujących zatrudnienie, umożliwiających pracę zdalną lub hybrydową,
 • profesjonalna kadra, nauczyciele z pasją,
 • dobrze wyposażone pracownie,
 • stypendia dla najlepszych uczniów,
 • warsztaty, projekty promujące umiejętności praktyczne w ramach kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy, rozwijające zainteresowania uczniów,
 • współpraca z uczelniami, przedsiębiorcami i partnerami z krajów europejskich,
 • nowatorskie rozwiązania, innowacje prowadzone poza szkołą i przy udziale partnerów zewnętrznych,
 • nasi stypendyści aktywnie działający w środowisku lokalnym,
 • jednozmianowość,
 • niepowtarzalne wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera.

Największe osiągnięciaNa fotografii uczniowie szkoły pracują w pracowni komputerowej.

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini to stypendyści:

 • Prezesa Rady Ministrów,
 • Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji dla najzdolniejszych małopolskich uczniów i studentów stanowiącego wzmocnienie i wsparcie dla rozwoju talentów i uzdolnień młodych ludzi,
 • Starosty Chrzanowskiego,
 • lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Trzebinia,
 • laureaci konkursów na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym,
 • uczestnicy ogólnopolskich programów, kampanii i projektów edukacyjnych: Historionauci, Re:memory – multimedialne odkrywanie historii, Szkoła Dialogu, BohaterON,
 • zwycięzcy VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”, którego celem była promocja szkół oraz pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym,
 • laureaci VIII edycji Filmowego Konkursu Historycznego PATRIA NOSTRA,
 • zdobywcy II miejsca w ogólnopolskim konkursie "Auschwitz, a postrzeganie współczesnego świata..." zorganizowanego przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu - kategoria film.
 • zdobywcy wyróżnienia w międzynarodowym konkursie “Matematyka w obiektywie”
 • zdobywcy I miejsca w ogólnopolskim konkursie historycznym zorganizowanym przez Biuro Edukacji Narodowej IPN pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
 • uczestnicy Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia, projektu edukacji cyfrowej Lekcja:Enter, CodeWeek, projektu edukacyjnego Lekcje z ZUS oraz projektu Wiedza, rozwój, zdrowie - warsztaty edukacyjne dla młodzieży – Trzecia Misja Uczelni.

Placówka posiada certyfikaty SZKOŁY DIALOGU, DOBRZE ZAPROJEKTOWANEJ SZKOŁY, PROJEKTANTA EDUKACJI oraz tytuł SZKOŁY MISTRZÓW INNOWACJI.
Wybrane aktywności:

 • Szkoła Twórczych Praktyk,
 • Szkoła Otwartości,
 • Symulacje biznesowe REVAS,
 • Centrum Mistrzostwa Informatycznego,
 • Akademia Cisco.

Perspektywy zawodowe absolwentówNa zdjęciu uczniowie szkoły w pracowni fotograficznej urządzają sesję zdjęciową

 • branża teleinformatyczna i elektroniczna:

Absolwenci mogą pracować w specjalistycznych firmach informatycznych, działach obsługi informatycznej małych i dużych przedsiębiorstw, firmach z każdej branży mających własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka w działach, firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, sklepach komputerowych. Wielu z nich prowadzi własną działalność gospodarczą.

 • branża reklamowa i poligraficzno-fotograficzna:

Po uzyskaniu dyplomu uczniowie mogą pracować w agencjach reklamowych, agencjach public relations, domach mediowych, działach marketingu i reklamy różnych przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, studiach graficznych, wydawnictwach, drukarniach, firmach fotograficznych, w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię oraz rozwiązania multimedialne w swojej działalności, np. redakcjach prasowych, agencjach reklamowych, telewizji, policji, bibliotece, muzeach, placówkach naukowo-technicznych i archiwach jak również w sektorze e-usług. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych i multimediów.

 • Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna:

Absolwenci mogą pracować w charakterze: szefa kuchni, kucharza w restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych, kierownika do spraw żywienia, zakładach gastronomicznych, managera do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych, managera zakładu gastronomicznego, organizatora imprez okolicznościowych, mistrza sztuki kulinarnej, pracownika firmy cateringowej, doradcy w zakresie prawidłowego żywienia, organizatora usług cateringowych, pracownika ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej. Mogą rozwijać się w dziedzinach pozwalających na zdobycie uprawnień trenera personalnego, fitness czy też prowadzić własną działalność gospodarczą.

 • branża fryzjersko-kosmetyczna:

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą znaleźć swoje miejsce w sektorze zajmującym się produkcją i sprzedażą produktów fryzjerskich, kosmetycznych. Mogą podjąć własną działalność, pracować w branży medialnej, w salonach lub różnego rodzaju organizacjach i firmach branży modowej, instytucjach kultury (teatry, plan filmowy), zajmujących się charakteryzacją, wizażem, stylizacją wizerunku.

 • branża budowlana:

Absolwenci ZSTU znajdują pracę w laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, administracjach budynków i firmach zarządzającymi nieruchomościami, instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji zabytków. Mogą podjąć pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo–budowlane, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami, pracowniach konserwacji zabytków. Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otwiera też możliwość zdobycia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie po spełnieniu warunków zawartych w ustawie - Prawo budowlane.

Nasi partnerzy

Współpracujemy z placówkami edukacyjnymi jak:

 • Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie,
 • Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki,
 • Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach,
 • Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie,
 • Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie,
 • Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,
 • Śląską Wyższą Szkołą Medyczną w Katowicach.

A także z niniejszymi pracodawcami:

 • Fitness Club Graviton Trzebinia,
 • ATU - Piekarnia Cukiernia Grondal Sp.J.,
 • Ideabud Sp. z o.o.,
 • Górka Cement Sp. z o.o.,
 • Unimetal Recycling Sp. z o.o.,
 • Restauracja Del Paso w Trzebini,
 • Hotel Restauracja Platan w Chrzanowie,
 • Hair&Beauty Joanna Głogowska,
 • Comarch S.A.

Informacja została opracowana przez Zespół ds. Promocji Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

kontakt

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
32-541 Trzebinia
ul. Gwarków 3
tel. (+48 -32) 711 53 56
http://www.zstu.edu.pl/

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy