Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie

Jesteśmy placówką edukacyjną przeznaczoną dla młodzieży w wieku od 15 do 24 roku, która ukończyla szkołę podstawową życia, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez organ prowadzący.

Wyróżnia nas:

 • dogodne położenie w centrum miasta,
 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie Krakowa,
 • przyjazna i życzliwa atmosfera,
 • doświadczony, pełen zaangażowania zespół pedagogów oraz pracowników szkoły,
 • posiadamy certyfikaty: „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy”, „Szkoła promująca bezpieczeństwo”, „Szkoła promująca zdrowie” oraz „WF z klasą”,
 • uczniowie uczą się w dobrze wyposażonych i nowoczesnych pracowniach przedmiotowych i zawodowych,
 • dla uczniów bezpłatna terapia metodami: EEG Biofeedback, Warnkego oraz Neurorehabilitacja poznawczo-ruchowa,
 • nieograniczony dostęp do specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitantów,Logo ośrodka z adresem strony internetowej.
 • nieograniczony dostęp do zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
 • realizacja zajęć sportowych na basenie wraz z nauką pływania,
 • możliwość nauki jazdy na nartach pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów (bez konieczności posiadania własnego sprzętu),
 • kompetencyjne kursy zawodowe dla uczniów w ramach Regionalnego Funduszu Europejskiego, kursy dla uczniów branży gastronomicznej rozwijające umiejętności i kompetencje zawodowe zwiększające szanse na rynku pracy prowadzone w ramach Unijnego projektu ,,Centra kompetencji zawodowych“,
 • zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i absolwentów w ramach projektu Erasmus+: Niemcy, Grecja,
 • wymiana zagraniczna młodzieży w ramach projektów „ERASMUS+” (Hiszpania, Włochy, Turcja, Belgia),
 • stała współpraca z zaprzyjaźnionym ośrodkiem Lebenshilfe w Norymberdze w Niemczech – cykliczna wymiana uczniów i opiekunów,
 • pomoc materialna dla uczniów i ich rodzin pozostających w trudnej sytuacji materialnej dzieki wsparciu Stowarzyszenia „Wielkie Serce”.
 • cykliczne wyjścia do kina, teatru, muzeum, parku wodnego,
 • Uczestnictwo w projekcie „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”.

Zapewniamy

 • Naukę w małych zespołach klasowych w zależności od niepełnosprawności od 2 do 8 osób pod opieką profesjonalnych nauczycieli-wychowawców,
 • Miejsca w internacie dla uczniów spoza Krakowa lub znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej,
 • Różnorodne zajęcia sportowe: rower, nordic-walking, zumba, koszykówka, siatkówka, piłka nożna i ręczna, siłownia, basen (m.in. aquapark),
 • Edukację kulturalną (seanse filmowe, spektakle teatralne, wystawy),
 • Udział młodzieży w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i międzynarodowych,
 • Szkolne imprezy wyjazdowe: integracyjne wyjazdy klas pierwszych, wycieczki edukacyjne, kulturalno-turystyczne, wakacyjne turnusy rehabilitacyjne i sportowe.

Kierunki kształcenia

Na fotografii uczniowie szkoły zebrani przed wejściem do budynku.Branżowa Szkoła I stopnia:

 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • kucharz,
 • pracownik pomocniczy gastronomii,
 • pracownik obsługi hotelowej,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • krawiec,
 • pracownik pomocniczy krawca,
 • kaletnik,
 • pracownik pomocniczy fryzjera,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Branżowa Szkoła II stopnia:

 • technik handlowiec

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

 • zajęcia przysposabiające do pracy z elementami: kucharstwa, krawiectwa, stolarstwa, ogrodnictwa, obsługi biurowej, obsługi hotelowej, sztuki użytkowej, mające na celu przygotowanie ucznia do pracy wspomaganej na otwartym rynku pracy.

Największe osiągnięcia

Uczniowie szkół wchodzących w skład ośrodka osiągają  wysokie miejsca w konkursach zawodowych i sportowych min:

 • Wojewódzki wielobranżowy konkurs zawodowy ,,Mam zawód mam fantazję”,
 • Małopolski konkurs Kucharsko- Cukierniczy,
 • Ogólnopolski Konkurs Hotelarski DIY,
 • „Kreatywny pracownik świadczący usługi hotelarskie”,
 • Igrzyska Wspinaczkowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • Małopolski Turniej w piłce nożnej,
 • Maraton RKO,
 • Zawody rowerowe MTB Eliminator,
 • Mistrzostwa Polski – „Sprawni Razem”,
 • Zawody i Małopolskie Mitingi Pływackie – Olimpiady specjalne,
 • Znacznym osiągnieciem uczniów jest zaangażowanie w różnego rodzaje akcje w wolontariacie poprzez niesienie pomocy ludziom starszym, zwierzętom,
 • Wolontariat szkolny – pomoc dla Krakowskiego Towarzystwa opieki nad zwierzętami,
 • Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej,
 • Wolontariat w fundacji Crush on trash - Aktywni Młodzi,
 • Udział w projekcie POWER – „Język, kultura, natura i ekologia holistycznie” – wyjazd do Holandii i Francji,
 • Udział w projekcie Erasmus+- wyjazd do Hiszpanii.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci po ukończeniu szkoły na podstawie badań losów absolwentów najczęściej podejmują pracę:

 • w branży gastronomicznej w zawodzie: kucharz, cukiernik,
 • w branży administracyjno-usługowej w zawodzie: sprzedawca,
 • w branży budowlanej w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Nasi partnerzy

Uczniowie zawodów cukiernik, kucharz, pracownik obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  realizują zajęcia praktyczne w zakładach gastronomicznych, w krakowskich hotelach między innymi:

 • W Barach ,,Krakowskiej Spółdzielni Gastronomicznej”,
 • W krakowskich hotelach takich jak :,,Hotel IBIS, Kraków Stare Miasto”, ,,Hotel Poleski”, „Hotels Global Investment Group”,  ,,Hotel Artur”, ,,Hotel Best Western Premier”, ,,Hotel Swing”,
 • Uczniowie zawodu Mechanik pojazdów samochodowych realizują praktyki w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania,
 • Uczniowie zawodu sprzedawca realizują zajęcia praktyczne między innymi w sieci sklepów Carrefour Express oraz Market Point.

Informację przygotowała Bogusława Bocianowska – Kierownik Warsztatów szkolnych, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1

kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie
30- 307 Kraków
ul. Barska 45
tel. (+48 -12) 4229439
www.soswnr1krakow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy