Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

kierunki kształcenia

Technikum:

 • Technik budownictwa
 • Technik geodeta
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik aranżacji wnętrz
 • Technik technologii drewna

 Branżowa Szkoła I stopnia:Plakat Zespołu Szkół Budowlanych z listą kierunków kształcenia w technikum i szkole branżowej.

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Murarz-tynkarz
 • Stolarz

O Nas

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie to najlepsza w regionie placówka kształcąca w branży budowlanej, instalacyjnej i geodezyjnej.

Nasza oferta edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół podstawowych, ale prowadzimy również wiele pozaszkolnych form kształcenia zawodowego współfinansowanych ze środków unijnych i opartych na szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami. Dają one możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji przez uczniów i osoby dorosłe.

Jesteśmy szkołą nowoczesną, ale z 60-letnim doświadczeniem. Efektem naszych działań są dwa nowe obiekty naukowo-dydaktyczne powstałe w ostatnich latach: Centrum Kształcenia Budowlanego i Poligon Energooszczędności. Posiadamy 22 kompletnie wyposażone pracownie kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego oraz nowoczesne multimedialne klasopracownie przedmiotów ogólnokształcących.

Największe osiągnięcia

Na fotografii uczniowie szkoły na eliminacjach okręgowych turnieju „Złota Kielnia” 2024.

Jesteśmy w czołówce małopolskich szkół zawodowych. Technikum nr 7 wchodzące w skład ZSB zostało sklasyfikowane na drugim miejscu wśród tarnowskich techników (ranking PERSPEKTYW 2023). O tak wysokiej pozycji zdecydowały wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz osiągnięcia na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Od ponad 20 lat uczniowie naszej szkoły zajmują wysokie miejsca w finale centralnym, uzyskując tytuły laureatów i finalistów oraz  indeksy na wydziały budowlane wszystkich polskich uczelni technicznych. Ogromne osiągnięcia odnotowujemy od wielu lat w popularyzacji i wynikach Honorowego

Krwiodawstwa. Odnosimy również sukcesy sportowe i artystyczne oraz jesteśmy aktywnymi wolontariuszami.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Po zakończeniu szkoły uczniowie realizują się zawodowo poprzez kontynuację nauki na wyższych uczelniach, zdobywanie uprawnień w zakresie projektowania i samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pracę na stanowiskach kierowniczych w firmach budowlanych, projektantów branżowych w biurach projektów, czy prowadząc własną działalność gospodarczą jako wysoko cenieni wykwalifikowani specjaliści budowlani.

Nasi partnerzy

Na fotografii uczniowie szkoły na „Festiwalu Zawodów” 2023.

Szkoła współpracuje z wieloma lokalnymi firmami, wspólnie organizując praktyczną naukę zawodu oraz szkolenia w różnych branżach budownictwa. Należą do nich:

 • Bruk-Bet Sp. z o.o.,
 • Firma Budowlana Mat-Bud,
 • Instalterm,
 • Prof-Geo,
 • Termo-Instal,
 • stowarzyszenie Twoja Grupa Budowlana.

Ponadto, naszymi partnerami, w ramach projektów edukacyjnych, są:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Politechnika Krakowska (Wydział Inżynierii Lądowej).

Informacja została opracowana przez Anetę Warzałę, Paweła Stacha – nauczycieli ZSB w Tarnowie

kontakt

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Legionów 15
tel. (+48 14) 621 35 66, 14 621 81 00
zsb.tarnow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy