Zespół Szkół nr 1 w Miechowie

kierunki kształcenia

TECHNIKUM

 • technik ekonomista
  • specjalizacja – zastosowanie technologii informatycznej w zarządzaniu firmą,
 • technik handlowiec
  • specjalizacja – handel internetowy,
 • technik logistyk
  • specjalizacja – technologie informatyczne w logistyce,
 • technik geodeta
  • specjalizacja – gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • specjalizacja – dietetyka i żywność ekologiczna.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – DLA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik samochodowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • fryzjer
 • sprzedawca
 • stolarz
 • elektryk
 • elektromechanik
 • magazynier – logistyk
 • inne zawody rzemieślnicze z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

SZKOŁA POLICEALNA

 • technik usług kosmetycznych
 • technik administracji
 • opiekun medyczny

O Nas

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, popularnie nazywany „Ekonomikiem” jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się szkołą, która zapewnia wszechstronny rozwój intelektualny i wychowawczy. Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia i pracy zawodowej, a sprzyja temu nowoczesna baza dydaktyczna, zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i technologii komunikacyjno-informatycznych. Poziom kształcenia potwierdza wysoka zdawalność egzaminów zawodowych.

W szkole funkcjonuje Centrum Kompetencji Zawodowych, w ramach którego realizowane są płatne staże dla uczniów, stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych oraz bezpłatne kursy m.in. kurs kelnerski, kurs operatora wózka widłowego, kurs fakturzystki/fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej.

Realizujemy projekty edukacyjne takie, jak: „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny” czy „Małopolska Chmura Edukacyjna”, które pozwalają uczniom rozwijać swoje zainteresowania i zwiększają świadomość dotyczącą wyboru kierunków studiów. W ramach programu „Erasmus+” uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Niemiec, Włoch i Grecji. W szkole działa m.in. klub sportowy „Ekonomik”, zespół taneczny „Miechowianie”, kółko fotograficzne, kółko teatralne, kółko biologiczno–ekologiczne, kółko geodezyjne, kółko dietetyki i promocji zdrowia, które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia naszych uczniów.

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W NASZEJ SZKOLE?

 • Przygotowujemy do dalszego kształcenia i pracy zawodowej.
 • Nasz absolwent ma maturę i zawód.
 • Realizujemy szereg projektów unijnych.
 • Osiągamy bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych.
 • Posiadamy dobrze wyposażone pracownie do kształcenia.
 • Zapewniamy internat i posiłki w stołówce szkolnej.
 • Mamy nowoczesną halę sportową.
 • W szkole panuje wyjątkowy klimat i atmosfera.

Największe osiągnięcia

Szkoła zdobyła Brązową Tarczę Najlepsze Technika w rankingu Perspektywy w roku 2021 i 2023.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, m.in. w:

 • Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiadzie Logistycznej,
 • Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu,
 • Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Olimpiadzie Przedsiębiorczości,
 • Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiadzie Znajomości Afryki,
 • Konkursie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”,
 • Powiatowym Konkursie Ekologicznym,
 • Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Historycznej ,,Ziemia Miechowska w walce o wolność".

Perspektywy zawodowe absolwentów

Dodatkowe zajęcia dla uczniów, praktyki i staże zagraniczne sprawiają, że nasi absolwenci są konkurencyjni na rynku pracy. Młodzież często kontynuuje naukę wybierając kierunki studiów zbieżne lub pokrewne z profilem szkoły. Część absolwentów podejmuje własną działalność gospodarczą.

Nasi partnerzy

Prowadzimy szeroką współpracę w zakresie odbywania praktyk zawodowych przez uczniów w firmach logistycznych, handlowych, geodezyjnych, biurach rachunkowych, działach księgowości firm, urzędach gmin. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi - Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Informacja została opracowana przez Zespół ds. promocji szkoły, Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie

kontakt

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie
32-200 Miechów
ul. Racławicka 23
tel. (+48 – 41) 3831089
ekonomik.miechow.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy