Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik ekonomista,
 • technik mechatronik,
 • technik informatyk,
 • technik hotelarstwa,
 • technik logistyk.

Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • elektryk,
 • magazynier-logistyk,
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik samochodowy,
 • inne zawody zgodne z klasyfikacją zawodów określoną przez MEN.

O NasZdjęcie przedstawia szkolny budynek i dziedziniec z perspektywy lotu ptaka.

Zespół Szkół Techniczno–Ekonomicznych w Skawinie to jedyna szkoła w gminie Skawina zajmująca się kształceniem zawodowym. W jej skład wchodzi m. in. technikum, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia, liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego (bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy kompetencji ogólnych dla dorosłych, dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników). Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla nauczanych zawodów. Oferta edukacyjna ZSTE w Skawinie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Atuty szkoły:

 • bardzo dobre wyniki zdawalności egzaminu maturalnego (97,93%) oraz egzaminów zawodowych we wszystkich zawodach,
 • nowoczesne, bogato wyposażone pracownie, w szczególności do kształcenia przedmiotów zawodowych,
 • baza sportowa, w tym nowoczesne boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna, bieżnia,
 • fachowa opieka pedagogiczna, psychologiczna, a także medyczna,
 • monitoring obiektów szkolnych zapewniający bezpieczeństwo na terenie szkoły,
 • współpraca z pracodawcami (staże zawodowe wizyty zawodoznawcze, prezentacje zawodów dla uczniów),
 • współpraca z uczelniami jak: Akademia Górniczo–Hutnicza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej,
 • jesteśmy „Szkołą Przedsiębiorczości”, posiadamy certyfikat programu Moja Szkoła w Unii Europejskiej,
 • zajęcia pozalekcyjne takie jak: Szkolny Klub Sportowy, Koło Historyczno-Turystyczne, Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Koło PCK, wolontariat,
 • międzynarodowa wymiana z Niemcami,
 • realizacja projektu unijnego Erasmus+,
 • realizacja grantów edukacyjnych, rozwijających zainteresowania oraz umiejętności uczniów w dziedzinie przedmiotów maturalnych i zawodowych.

Realizowaliśmy projekty unijne:Fotografia przedstawia uczniów w pracowni informatycznej, którzy budują miniaturowe kołowe pojazdy mechaniczne.

 • Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSTEw Skawinie,
 • Małopolska Chmura Edukacyjna,
 • Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno–Ekonomicznych w Skawinie II ,
 • Kurs na Europę – ZSTE na stażach zagranicznych (Grecja) w ramach programu Erasmus+,
 • Projekt mobilności zawodowej (Włochy, Grecja) realizowany w ramach przyznanej ZSTE w Skawinie Akredytacji Erasmus+ na lata 2021-2027 dla sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z przedsiębiorstwami zostały utworzone klasy patronackie:

 • GM System Sp. z o. o. – współpraca w zakresie oprogramowania Solid Edge ST dotycząca procesu dydaktycznego w obszarze mechatroniki – honorowy patronat klas mechatronicznych;
 • Multiprojekt Automatyka Sp. z o. o. – współpraca w obszarze technicznym, dydaktycznym, szkoleniowym, promocyjnym i patronackim klasy mechatronicznej oraz nauczycieli w dziedzinie mechatroniki i automatyki;
 • Teamtechnik Production Technology Sp. z o. o. współpraca w obszarze technicznym, dydaktycznym, szkoleniowym, promocyjnym i patronackim klasy mechatronicznej.

Fotografia przedstawia deskę rozdzielczą w pracowni mechatronicznej, przy której pracują uczniowie.Największe osiągnięcia

Szkoła podejmuje szereg działań, pozwalających rozwijać uczniom zainteresowania i uzdolnienia. Efektem tego są osiągnięcia młodzieży na różnych szczeblach konkursów, dotyczących zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych. Ostatnie najważniejsze z nich to:

 • Ogólnopolski Konkurs World of Languages Expert – I oraz III miejsce;
 • V Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej – I miejsce;
 • VII edycji Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności pod patronatem honorowym MSWiA oraz Ministra Edukacji i Nauki – etap ogólnopolski;
 • Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - I miejsce etap rejonowy.

Perspektywy zawodowe absolwentów

ZSTE w Skawinie jest szkołą, która trwale wpisuje się w życie miasta i regionu. Szkolne mury ZSTE opuściło już ponad 15 tysięcy absolwentów, którzy bez trudu podjęli pracę lub dalszą naukę. Nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy oraz z powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą.

Co zyskuje absolwent Technikum? Po pierwsze zdobywa tytuł technika danej specjalności, następnie ma możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach oraz w szkołach policealnych. Dodatkowo nabiera umiejętności szybkiego przekwalifikowania się w trakcie pracy zawodowej (w związku ze zmianami na rynku pracy), a dzięki wielofunkcyjnemu kształceniu ma możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji poprzez ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które dają mu dobre przygotowanie do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Nasi partnerzy

Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami zapewniającymi uczniom m.in. płatne staże w ramach realizowanych projektów unijnych oraz praktyczną naukę zawodu.

Praktyczna nauka zawodu w wielu branżach jest realizowana przy współpracy z okolicznymi firmami w tym zrzeszonymi w Podkrakowskiej Izbie Gospodarczej oraz z dużymi zakładami np. Valeo Autosystemy Sp. z o.o., Lajkonik Snacks Sp. z o.o., Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o., Polcom Sp. z o.o., CEZ Skawina, APTIV Centrum Techniczne, jak i z mniejszymi firmami np. Matchem 2000 Sp. z o.o., PSS Społem, a także rzemieślnikami. Obecnie uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia odbywają zajęcia praktyczne w ponad 100 firmach, a uczniowie Technikum odbywają praktyki zawodowe w ponad 80 zakładach pracy. Niejednokrotnie absolwenci szkoły podejmują prace w firmach, w których byli szkoleni.

Informacja została opracowana przez Krystynę Jędrzejczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno–Ekonomicznych w Skawinie

kontakt

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
32-050 Skawina
ul. Mikołaja Kopernika 13
tel. (+48 -12) 276 34 51
zste-skawina.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy