Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach

kierunki kształcenia

  • technik logistyk
  • technik logistyk klasa wojskowa
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik organizacji turystyki
  • branżowa szkoła I stopnia – klasy wielozawodowe

O Nas Zdjęcie przedstawia budynki szkolne z lotu ptaka Na fotografii widok budynku szkoły od strony parku. Przed wejściem do szkoły znajdują się ławeczki wypoczynkowe oraz niskie drzewka. Na fotografii z lotu ptaka widać dziedziniec szkolny otoczony budynkami szkolnymi z trzech stron. Wokół kompleksu szkolnego znajdują się tereny zielone i 2 parkingi.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach jest placówką na stałe wpisaną w życie Krzeszowic, oddziałując także na mieszkańców sąsiednich gmin oraz mieszkańców wschodniej części powiatu chrzanowskiego. Młodzież i kadra pedagogiczna ZSP w Krzeszowicach uczestniczą we wszystkich ważniejszych wydarzeniach organizowanych przez lokalne władze, organizacje pozarządowe i społeczne oraz w życiu gospodarczym i kulturalnym.

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach wchodzą: 5-letnie technikum, 3-letnia szkoła branżowa I stopnia, 3-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, internat oraz szkolne schronisko młodzieżowe. Uczniowie technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach osiągają wysoki poziom zdawalności egzaminu maturalnego. Poziom ten wzrasta od kilku lat, zwłaszcza z matematyki.

Informacja została opracowana przez Łukasza Skalnego, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach
32-065 Krzeszowice
ul. Krakowska 15
tel. (+48 -12) 282 05 40
www.zspkrzeszowice.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy