Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

kierunki kształcenia

 • technik budownictwa,
 • technik mechanik,
 • technik informatyk,
 • technik elektryk,
 • technik reklamy,
 • technik spawalnictwa
 • mechanik monter maszyn i urządzeń,
 • monter konstrukcji budowlanych.

O Nas

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną (pracownie zawodowe oraz warsztaty szkolne). Proces kształcenia wzbogaca nie tylko doskonale wykwalifikowana kadra pedagogiczna, blisko 50-letnie doświadczenie, ale również projekty europejskie związane ze szkolnictwem zawodowym, jak i wymianami zagranicznymi młodzieży. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi oraz zakładami pracy uczniowie poszerzają swoją wiedzę podczas wizyt i staży zawodoznawczych, gdzie poznają specyfikę pracy w danym zawodzie.

Na fotografii budynek szkoły

Szkoła chętnie włącza się także do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Uczniowie – wolontariusze pracują w miejskich przedszkolach, szkołach i domu opieki społecznej. Wspierają również wychowanków jednego z lokalnych domów dziecka.

Dzięki współpracy z sądeckim stowarzyszeniem Humaneo zajmującym się organizowaniem szkoleń i egzaminów zawodowych w standardach europejskich VCC, ZSTI jest jednym z liderów regionalnego konkursu adresowanego go gimnazjalistów „Zawód nie zawodzi”, którego celem jest propagowanie szkolnictwa zawodowego na tym etapie edukacji.

Proces dydaktyczno-wychowawczy wzbogacają liczne wydarzenia kulturalne organizowane przez szkołę, takie jak doroczny Koncert Noworoczny, działający w szkole zespół muzyczny Instal Band, szkolna telewizja internetowa Instal TV szkolny radiowęzeł.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej jest jedynym w powiecie limanowskim, a zarazem jednym z dziewięciu w Małopolsce i stu dwudziestu w całej Polsce innowacyjnych ośrodków, w którym odbywa się kształcenie specjalistów na potrzeby nowoczesnej gospodarki w ramach Branżowego Centrum Umiejętności.

Największe osiągnięcia

 • Na zdjęciu sala lekcyjnaNajlepsza szkoła w Małopolsce, 2 miejsce w kraju – laureat olimpiady społecznej ,,Zwolnieni z teorii” projekt ,,Dzieci i ryby” edycja 2022,
 • Liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych,
 • Czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim – lekkoatletyka, piłka siatkowa, kolarstwo górskie,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu i województwa,
 • Jeden z dziewięciu w Małopolsce i stu dwudziestu w całej Polsce innowacyjnych ośrodków, w którym odbywa się kształcenie specjalistów na potrzeby nowoczesnej gospodarki w ramach Branżowego Centrum Umiejętności.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Ponad połowa absolwentów uważa, że dobrze wybrała swoją szkołę. Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do zawodu,  mają świadomość konieczności dalszego kształcenia się i rozwijania swoich zainteresowań. Zdecydowana większość chce pozostać w kraju i tu pracować, znajdując zatrudnienie w wyuczonym zawodzie i zgodnie z dodatkowo zdobytymi kwalifikacjami.  Wielu absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym, mając świadomość, że konieczne jest stopniowe przejście wszystkich szczebli kariery. Doświadczenie zdobyte w  technikum jest bardzo pomocne na kierunkach studiów inżynieryjnych, wiele przedmiotów nauczanych w szkole, pojawia się na 1 roku i dzięki znajomości tych tematów, jest zdecydowanie łatwiej sobie ze wszystkim poradzić.

Nasi partnerzyNa zdjęciu klasopracownia na kierunku technik spawalnictwa

 • Stowarzyszenie Humaneo, ul Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz
 • Blachotrapez Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 49a, 34-700 Rabka-Zdrój
 • Palettenwerk Kozik Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 219, 34-240 Jordanów
 • Zagórzańskie Dziedziny

Informacja została opracowana przez Bogdana Schmidta, nauczyciela, ZSTI w Mszanie Dolnej

kontakt

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej
34-730 Mszana Dolna
ul. Starowiejska 4
tel. (+48 -18) 3319040
www.zsti.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy