Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

kierunki kształcenia

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1:

  • elektryk,
  • elektronik,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • kucharz,
  • cukiernik,
  • fryzjer,
  • klasa wielozawodowa dla młodocianych pracowników.

Technikum Nr 1:

  • technik elektryk,
  • technik elektronik,
  • technik mechatronik,
  • technik informatyk,
  • technik budownictwa,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik usług fryzjerskich,
  • od roku szkolnego 24/25 technik robotyk.

I Liceum Ogólnokształcące o profilach:

  • wojskowym z oddziałem przygotowania wojskowego,
  • ratowniczym,
  • policyjnym,
  • pożarniczym.

O Nas

Zespół Szkół w Dobczycach jest placówką od ponad 50 lat kształcącą młodzież i dorosłych w zawodach technicznych. Przez cały okres działalności starano się dostosować profile oferowanego kształcenia do potrzeb otoczenia, a przede wszystkim lokalnego rynku pracy. Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju placówki, która znana jest w okolicy szczególnie z kształcenia w profilach elektrotechnicznych. Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera jest naturalnym, dodatkowym elementem lokalnej rozbudowanej strefy przemysłowej przygotowującym na jej potrzeby wykwalifikowane kadry pracownicze. Zespół Szkół podejmuje stałą współpracę z zakładami produkcyjnymi dobczyckiej i myślenickiej strefy gospodarczej oraz pracodawcami najbliższej okolicy. Utworzone w 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej przyczyniło się do zacieśnienia współpracy szkoły z przemysłem. Zespół Szkół w Dobczycach jest jednostką oświaty stale rozwijającą się i wychodzącą naprzeciw potrzebom uczniów oraz pracodawców. Dzięki stałemu pozyskiwaniu dofinansowania m.in. z programów operacyjnych UE szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem dydaktycznym, dodatkowo uczniowie mają możliwość zdobyć różne dodatkowe kompetencje i kwalifikacje w ramach funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci Zespołu Szkół w Dobczycach w kierunkach technik mechatronik, technik elektronik i technik elektryk, ze względu na charakter kierunków kształcenia przygotowani są do podjęcia pracy zawodowej szczególnie w średnich i małych zakładach przemysłowych i usługowych, zajmujących się min. projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu wykorzystującego zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy przemysłowe. Często także decydują się na podjęcie studiów wyższych technicznych lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej oferując usługi w zakresie branży elektryczno-elektronicznej. Absolwenci kierunków technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich przygotowani są do podejmowania pracy, wykonywania usług i prowadzenia działalności gospodarczej w wyuczonych zawodach. Absolwenci kierunku technik informatyk podejmują zatrudnienie w szeroko pojętej branży IT, usługach oraz obsłudze informatycznej firm i instytucji.

Największe osiągnięcia

Branża elektroniczno-mechatroniczna: trzykrotni zdobywcy pierwszego miejsca na Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych w kategorii automatyka/robotyka.

Nasi partnerzy

Stali partnerzy, u których odbywają się praktyki/staże zawodowe, wycieczki zawodoznawcze, a także współpraca w ramach tzw. Festiwalu Zawodów:

  • SIGMA-ELEKTRO,
  • GLAMOX NT.,
  • WAWEL S.A,
  • ALPHA TECHNOLOGY,
  • COOPER-STANDATD,
  • PULSAR,
  • TELEFONICA,
  • GENERALBUD,
  • ZŁOTY KŁOS,
  • DOM CHLEBA,
  • ANIMEX,
  • ALFA,
  • ABITO,
  • KLGS,
  • HERZ,
  • POLIMERC,
  • LABOR,
  • ROPAM ELEKTRONIK,
  • ELEKTROREMONTEK,
  • DWÓR SIERAKÓW,
  • GENERALBUD,
  • FCASE,
  • LAZZONI GROUP,
  • FEMISFERA.

Informacja została opracowana przez mgra inż. Macieja Machnickiego, nauczyciela przedmiotów zawodowych mechatronicznych Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach oraz Pawła Kniaziowskiego, prowadzącego doradztwo zawodowe.

kontakt

Zespół Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach
32-410 Dobczyce
ul. Szkolna 20a
tel. (+48 -12) 271 10 185
dobczyce.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy