Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

kierunki kształcenia

  • technik geodeta,
  • technik logistyk,
  • technik ochrony środowiska.

O Nas

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną do realizacji zajęć z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Pozyskiwane środki z funduszy Unii Europejskiej przyczyniają się do wzbogacenia pracowni zawodowych i informatycznych. Realizacja programów unijnych pozwala na uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach, które dają możliwość nabycia dodatkowych kwalifikacji. W trakcie nauki  uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych, umożliwiających uzyskanie dyplomu technika w wybranym zawodzie. Kształcenie teoretyczne łączone jest z nabywaniem umiejętności praktycznych. W technikum realizowane są praktyki zawodowe w specjalistycznych firmach oraz dla chętnych uczniów - staże wakacyjne. W wyniku współpracy szkoły z przedsiębiorstwami oraz wyższymi uczelniami młodzież uczestniczy w wielu spotkaniach z naukowcami i specjalistami branżowymi, zapoznając się z nowoczesną technologią prac inżynieryjnych.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala uczniom rozwijać swoje talenty: recytatorskie, fotograficzne, muzyczne i zainteresowania sportowe.

Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w rankingu Najlepszych Techników 2021 uzyskało po raz kolejny tytuł Srebrnej Szkoły.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwentów w zawodzie technik geodeta zatrudniają firmy i przedsiębiorstwa geodezyjne, wydziały geodezji w starostwach powiatowych oraz ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Absolwenci w zawodzie technik logistyk są zatrudniani w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, produkcyjnych, centrach logistycznych, jednostkach organizacyjnych takich jak szpitale, gminy, szkoły.

Absolwenci w zawodzie technik ochrony środowiska są zatrudniani w ośrodkach badań i kontroli środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytutach naukowo-badawczych oraz prywatnych zakładach specjalistycznych.

Nasi partnerzy

  • Przedsiębiorstwo Geodezyjne Geoprzem w Skawinie,
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
  • Poczta Polska S.A.,
  • Leroy Merlin,
  • Grupa Transportowa oddział Kraków,
  • Zakład Naukowo Badawczy ECO-HERA w Krakowie.

kontakt

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
30-133 Kraków
ul. Juliusza Lea 235
tel. (+48-12) 637 46 69
szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy