Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

kierunki kształcenia

TECHNIKUM

  • technik technologii drewna,
  • technik ekonomista,
  • technik organizacji turystycznej,
  • technik reklamy,
  • technik fotografii i multimediów.

SZKOŁA BRANŻOWA

  • stolarz,
  • obuwnik,
  • tapicer,
  • sprzedawca,
  • fryzjer.

O Nas

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej to jedna z najstarszych szkół zawodowych w Małopolsce. Szkoła powstała w 1897 r. za panowania najjaśniejszego Cesarza Franciszka Józefa I, jako Krajowa Szkoła Stolarska. Jej celem było kształcenie uczniów w stolarstwie meblowym, którego źródła w Kalwarii sięgają wieku XVIII i rzemiosło to funkcjonuje również dzisiaj.

Na przestrzeni lat szkoła przeżywała w swojej strukturze wiele zmian, ale zawsze wychowywała młodzież w duchu patriotyzmu i rzetelnej, uczciwej pracy. W szkole dba się zatem nie tylko o wysoki poziom wyszkolenia wychowanków w zakresie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu ale również o dobre wykształcenie w zakresie przedmiotów ogólnych jak i o rozwijanie zainteresowań uczniów. Dlatego też nasi absolwenci to wybitni fachowcy w swoich branżach i laureaci wielu konkursów, którzy znajdują zatrudnienia w okolicznych zakładach przemysłowych, agencjach reklamy czy biurach podróży.

Największe osiągnięcia

W tym roku Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rekrutację na zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii, Czechach, na Słowacji oraz na Malcie w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Nauczyciele biorą udział w szkoleniach podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo budżet projektu umożliwił również modernizację kilku sal lekcyjnych oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla kształcenia zawodowego.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną.

Absolwent szkoły podstawowej może podjąć naukę jako technik technologii drewna, technik reklamy, technik ekonomista, technik organizacji turystyki oraz technik fotografii i multimediów. Może też rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w Branżowej Szkole I Stopnia, która oferuje naukę w zawodzie m.in. stolarz, tapicer, sprzedawca czy fryzjer. W naszej szkole uczeń otoczony jest opieką i profesjonalna pomocą. Jego rozwojowi sprzyja przyjazna atmosfera i dbałość o bezpieczeństwo.

W naszym Zespole Szkół od 1 stycznia 2025 otwarte zostanie BCU – Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa, które obecnie jest w budowie.

Ponadto, szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym do zorganizowania etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik technologii drewna, technik ekonomista, technik organizacji turystycznej, technik reklamy, stolarz, sprzedawca oraz technik fotografii i multimediów.

Informacja została opracowana przez Wojciecha Ćwiękałę – nauczyciela Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej.

kontakt

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
al. Jana Pawła II 3
tel. (+48 - 33) 876 64 18
zsken.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy