Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

kierunki kształcenia

Liceum Ogólnokształcące:

 • klasa wojskowa,
 • klasa policyjna,
 • Oddział Przygotowania Wojskowego.

Technikum:

 • Technik Agrobiznesu - kwalifikacje: RL.03,
 • Prowadzenie produkcji rolniczej - RL. 07,
 • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Branżowa Szkoła I Stopnia: klasa wielozawodowa w zawodach:

 • stolarz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • sprzedawca,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • krawiec, tapicer,
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
 • mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz,
 • inne.

O Nas

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku istnieje na rynku edukacyjnym od 1948 roku. Od 1999 roku szkoła prowadzi kształcenie w klasach wojskowych, a od 2006 roku w klasach policyjnych. Szkoła zapewnia szeroki wybór zajęć dodatkowych dla uczniów. Przy szkole działa internat ze stołówką.

Największe osiągnięcia

Uczniowie klas mundurowych od lat zajmują wysokie miejsca w turniejach klas mundurowych i zawodach strzeleckich na poziomie ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci klas mundurowych pracują w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, straż pożarna). Absolwenci klasy policyjnej otrzymują dodatkowe punkty przy naborze do Policji. Absolwenci technikum mogą pracować w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych i urzędach administracji samorządowej.

Nasi partnerzy

 • 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
 • Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu,
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 • Szkoła Policji w Katowicach,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,
 • Komenda Powiatowa Policji w Limanowej,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
 • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
 • gospodarstwa rolne na terenie powiatu limanowskiego.

kontakt

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
34-650 Tymbark
Tymbark 349
tel. (+48 -18) 332 50 30
https://www.zstymbark.pl/

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy