Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie

pracowniaOd ponad 70 lat z powodzeniem kształcimy uczniów z wadami słuchu zgodnie z bieżącymi potrzebami rynku pracy. Nasze atuty: atrakcyjne zajęcia, nowoczesne sale dydaktyczne, wykwalifikowana kadra,   bezpieczny internat , zagraniczne praktyki zawodowe (Niemcy, Słowacja, Francja, Włochy, Hiszpania), roczne staże dla absolwentów, turnusy rehabilitacyjne, wolontariat, udział w projektach Erazmus+,  współpraca z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego (prawo jazdy).

Kształcimy w następujących zawodach:

Technikum Specjalne dla Niesłyszących:

 • technik budownictwa,
 • technik handlowiec,
 • technik informatyk,
 • technik mechanik obróbki skrawaniem,
 • technik mechatronik,
 • technik przemysłu mody,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie

logo osrodkaJesteśmy placówką edukacyjną przeznaczoną dla młodzieży po ukończeniu szkoły podstawowej, w wieku od 15 do 24 roku życia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z Autyzmem, w tym zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Warunkiem przyjęcia do szkoły jest skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez organ prowadzący. 

Wyróżnia nas:

 • dogodne położenie w centrum miasta,
 • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie Krakowa,
 • przyjazna i życzliwa atmosfera,
 • doświadczony, pełen zaangażowania zespół pedagogów oraz pracowników szkoły,
 • posiadamy certyfikaty: „Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy”, „Szkoła promująca bezpieczeństwo”, „Szkoła promująca zdrowie” oraz „WF z klasą”,
 • uczniowie uczą się w dobrze wyposażonych i nowoczesnych pracowniach przedmiotowych i zawodowych,
 • dla uczniów bezpłatna terapia metodami: EEG Biofeedback, Warnkego oraz Neurorehabilitacja poznawczo-ruchowa,
 • nieograniczony dostęp do specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitantów,
 • nieograniczony dostęp do zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie

logo ośrodkaBranżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Skawinie, działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie kształci młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Rekrutacja odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości edukacyjnych, wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Wszyscy uczniowie objęci są specjalistyczną opieką terapeutyczną, w zakresie której  znajduje się między innymi terapia logopedyczna, terapia EEG Biofeedback, rehabilitacja ruchowa oraz trening umiejętności społecznych. Wszechstronna oferta zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pozwala na wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna szczególny nacisk w pracy dydaktycznej kładzie na optymalizację form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w taki sposób, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości. Wszechstronnym wsparciem wychowawczym, psychologicznym i pedagogicznym objęci są również rodzice i opiekunowie uczniów Branżowej Szkoły I stopnia.

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

zdjecie do katalogu1Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie to publiczna, bezpłatna szkoła policealna o profilu medyczno-społecznym oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Małopolskiego.

Można u nas bezpłatnie, w krótkim czasie zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wybranego zawodu. Nauka trwa 1 rok, 1,5 roku lub 2 lata w zależności od zawodu w systemie zaocznym, stacjonarnym, dziennym. Świetna atmosfera, elastyczne godziny, harmonogram  zajęć dydaktycznych dostosowany do potrzeb słuchaczy. Oferujemy nowoczesną, dostosowaną do potrzeb rynku pracy  i wymagań egzaminacyjnych bazę dydaktyczną zgodnie z  podstawami programowymi. Szkoła jest jednocześnie ośrodkiem egzaminacyjnym. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowania na rynku pracy, umożliwiamy osobom dorosłym uzyskanie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Świetna lokalizacja w centrum Nowej Huty. Dobry dojazd komunikacyjny, przy szkole, w niedalekiej odległości znajdują się przystanki: tramwajowy, autobusowy, busowy, umożliwiające szybkie przemieszczanie się w dowolnym kierunku. Możliwość zakwaterowania w internacie na czas nauki.

Zespół Szkół Budowlanych im. dr Władysława Matlakowskiego w Zakopanem

budynek szkołyW Zakopanem, tuż przy Krupówkach, w drewnianym budynku mieści się Zespół Szkół Budowlanych, gdzie uczniowie i  nauczyciele od 145 lat łączą pasję tradycyjnego rzemiosła artystycznego ze współczesnym snycerstwem, ciesielstwem i nowoczesnym budownictwem.

Szkoła powstała w 1876 roku z inicjatywy Towarzystwa Tatrzańskiego. Była to pierwsza szkoła zawodowa na Podhalu i jedna z najstarszych, kształcących w tym kierunku w Polsce. Znana jest też pod nazwą Cesarsko-Królewskiej Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego, a jej pierwsi dyrektorzy to Czech Franciszek Neużil oraz radca cesarski Edgar Kovats. To w tym czasie – pod zaborem austriackim – szkoła zaczyna odnosić sukcesy na wystawach galicyjskich i wiedeńskich. Również wtedy pod wpływem Stanisława Witkiewicza rodzi się styl zakopiański, którego propagatorem jest kolejny dyrektor, pierwszy Polak na tym stanowisku – Stanisław Barabasz. To on spolszcza personel nauczycielski i zastępuje wiedeńskie modele polskimi wzorami. Znany jest również, jako pionier nowoczesnego narciarstwa w Polsce.

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie

budynek szkołyZespół Szkół Budowlanych nr 1, znajdujący się przy ulicy Jerzego Szablowskiego w Krakowie, to placówka z prawie dwusetletnią tradycją, która plasuje się wśród najlepszych szkół średnich i branżowych w kraju. Naucza tu wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, która pomoże przysposobić się do wymarzonego zawodu oraz dobrze przygotuje do egzaminu maturalnego. Nasi uczniowie zdobywają nagrody w wielu prestiżowych konkursach i rozwijają swoje umiejętności na ciekawych warsztatach, a absolwenci rozchwytywani są na rynku pracy w Polsce i za granicą.

W budynku szkoły znajdują się dobrze wyposażone, nowoczesne klasy. Oprócz tradycyjnych sali lekcyjnych, do dyspozycji uczniów są także sale multimedialne, w których mogą oni zdobywać wiedzę w wielu dziedzinach m.in takich jak projektowanie w technologii CAD oraz modelowanie trójwymiarowych obiektów architektonicznych.

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Chemobudowa- Kraków" S.A

logo szkołyJesteśmy jedną z najstarszych szkół w Nowej Hucie z ponad 60-letnią tradycją, która za swoją działalność na rzecz dzielnicy Nowa Huta oraz Krakowa wyróżniona została odznaką „Honoris Gratia”. Nasza szkoła obecnie jest najchętniej wybieraną szkołą zawodową w Nowej Hucie. Przestronne i klimatyzowane sale, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audio-wizualny sprzyjają zdobywaniu wiedzy. Kształcimy w licznych, atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach na rynku pracy, tj. w zawodach mechanicznych, budowlanych i usługowych. Swoją ofertę edukacyjną szkoła systematycznie dostosowuje do zmieniających się potrzeb rynku. Stosujemy najnowocześniejsze, efektywne, aktywizujące metody nauczania. Proces edukacyjno-wychowawczy realizują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach. Dbamy o najwyższy poziom nauczania. Zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych. Jesteśmy szkołą bezpieczną, tolerancyjną, przyjazną uczniom. Eliminujemy wszelkie przejawy demoralizacji poprzez zintegrowane działania wychowawczo-profilaktyczne. Cały proces edukacyjno-wychowawczy realizujemy w ścisłej współpracy partnerskiej z rodzicami uczniów.

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

ulotka szkołyZespół Szkół Budowlanych w Tarnowie to najlepsza w regionie placówka kształcąca w branży budowlanej, instalacyjnej i geodezyjnej. Nasza oferta edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół podstawowych, ale prowadzimy również wiele pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, współfinansowanych ze środków unijnych i opartych na szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami. Dają one możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji przez uczniów i osoby dorosłe. Jesteśmy szkołą nowoczesną, ale z 60-cio letnim doświadczeniem. Efektem naszych działań są dwa nowe obiekty naukowo-dydaktyczne powstałe w ostatnich latach: Centrum Kształcenia Budowlanego i Poligon Energooszczędności. Posiadamy 22 kompletnie wyposażone pracownie kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego oraz nowoczesne multimedialne klasopracownie przedmiotów ogólnokształcących.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik budownictwa,
 • technik geodeta,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik inżynierii sanitarnej,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik renowacji elementów architektury,
 • technik technologii drewna.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

zdjecie1.alt.zajecia praktyczne w technikum weterynariiW ZSCKR Nowy Targ pielęgnujemy tradycje, ale myślimy nowocześnie. Pracujemy w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w najnowszy sprzęt. Bierzemy udział w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, dzięki któremu zdobywamy dodatkowe kwalifikacje na kursach: prawa jazdy kat B, rachunkowości rolnej, komputerowego projektowania ogrodów, barmana-kelnera, sommeliera, komputerowego wspomagania zakładów gastronomicznych i gospodarstw agroturystycznych, florystycznym, baristy, groomingu, korekcji racic, rozczyszczania i podkuwania, inseminacji bydła i trzody chlewnej, instruktora rekreacji – jeździectwo. Doskonalimy swoje umiejętności podczas zajęć pozalekcyjnych, co procentuje sukcesami w konkursach i olimpiadach. Rozwijamy pasje i zainteresowania młodzieży, którzy fotografują, tańczą i śpiewają w zespole regionalnym, redagują szkolną gazetkę oraz wędrują pieszo i jeżdżą rowerami po górskich szlakach. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych, dlatego angażujemy się w pomoc na rzecz potrzebujących poprzez pracę jako wolontariusze i organizujemy akcje oddawania krwi. W ramach współpracy zagranicznej wyjeżdżamy na praktyki do Niemiec, Grecji, Włoch oraz Portugalii.  Na co dzień dbamy o to, by klimat naszej szkoły był przyjazny i jedyny w swoim rodzaju. Po więcej informacji o szkole i panującej w niej atmosferze zapraszamy na stronę www.zsckr.nowytarg.pl.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

budynek szkołyZespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej to nowoczesna placówka kształcąca w branżach: mechanicznej, rolniczej i gastronomiczno-turystycznej. Organem prowadzącym Szkołę jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bazę dydaktyczną Szkoły stanowią odnowione budynki szkoły, sali gimnastycznej  i internatu oraz nowoczesne pracownie warsztatów szkolnych w tym nowa hala dydaktyczno-egzaminacyjna. Uczniowie uzyskują bezpłatne prawo jazdy kat. B i T w ramach programu nauczania oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe w ramach kursów finansowanych z Funduszy Unijnych. Przy Szkole działa Uczniowski Klub Sportowy z sekcjami piłki nożnej i narciarstwa biegowego. ZSCKR w Hańczowej to nowoczesna i bezpieczna szkoła. Szkoła wielu możliwości!

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 • technik turystyki na obszarach wiejskich,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy