Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem

budynek szkołyZespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem, w skład którego wchodzą: Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia, kształci młodzież w atrakcyjnych zawodach, dających duże możliwości zatrudnienia, zwłaszcza na terenie o walorach turystycznych. Atutem szkoły jest nie tylko dobrze wykształcona i doświadczona kadra nauczycielska, dobrze wyposażona baza dydaktyczna ale również możliwość zdobywania wiedzy na nieobowiązkowych dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie, w trakcie trwania nauki, odbywają praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, pensjonatach, biurach podróży i innych miejscach związanych z obsługą turystów. Uczestniczą również w zawodach sportowych w różnych dyscyplinach oraz konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Ponadto szkoła zapewnia zakwaterowanie w szkolnym internacie dla uczniów spoza Zakopanego oraz całodzienne wyżywienie.

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Technikum nr 2, kształci młodych ludzi w różnych branżach związanych z turystyką i hotelarstwem. Przygotowuje do pracy na różnych stanowiskach pracy.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

budynek szkołyZespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale tworzą Liceum Ogólnokształcące i Technikum. Szkoła istnieje już od 1949 roku i do dnia dzisiejszego wykształciła wiele pokoleń, które wykorzystały nabytą tu wiedzę, by osiągnąć sukcesy zawodowe.

Wyróżnikiem szkoły jest bezpieczeństwo, wykwalifikowana kadra nauczycieli, różnorodność form kształcenia. Szkoła ma wysoką pozycję w Rankingu Techników Perspektywy.  W ubiegłym roku Srebrna, a w tym Brązowa Tarcza.

Realizujemy projekty międzynarodowe w ramach Erasmus+ (wiele krajów Europy) oraz wymiany z Izraelem i Niemcami; zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum (Niemcy, Włochy, Grecja). Obecnie uczniowie technikum biorąc udział w projekcie Centrum Kompetencji Zawodowych mogą uczestniczyć w wielu atrakcyjnych kursach tj. prawo jazdy kat. B, kierowca wózka widłowego, grafika komputerowa, autodesk i autoCAD, kurs prowadzącego strzelanie, kurs na uprawnienia G1, kurs barmański oraz kurs dla członków służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych.

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

budynek szkołyZespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku istnieje na rynku edukacyjnym od 1948 roku. Od 1999 roku szkoła prowadzi kształcenie w klasach wojskowych, a od 2006 roku w klasach policyjnych. Szkoła zapewnia szeroki wybór zajęć dodatkowych dla uczniów. Absolwenci klasy policyjnej otrzymują dodatkowe punkty przy naborze do Policji.

Przy szkole działa internat ze stołówką.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik agrobiznesu,
 • kwalifikacje: RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej, RL. 07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

pracownia komputerowaZespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach jest placówką od ponad 50 lat kształcącą młodzież i dorosłych w zawodach technicznych. Oferta kształcenia dostosowana jest do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zespół Szkół umiejscowiony jest blisko centrum Dobczyc około 300 m od przystanku komunikacji samochodowej oraz 1 km od Dobczyckiej Strefy Przemysłowej skupiającej kilkanaście zakładów produkcyjnych, z których część utrzymuje  współpracę ze Szkołą. Zespół Szkół jako placówka edukacyjna stanowi naturalny, dodatkowy element strefy przemysłowej przygotowujący na jej potrzeby wykwalifikowane kadry pracownicze. Zespół Szkół prowadzi kształcenie w trzech typach szkół: Technikum nr 1, I Liceum Ogólnokształcącym oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 1. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pracownie techniczne do kształcenia praktycznego oraz szereg pracowni ogólnych wyposażonych w sprzęt multimedialny. W Zespole Szkół funkcjonuje Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno – elektronicznej, którego celem jest doposażanie pracowni technicznych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, organizacja szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli oraz organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów.

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

uczniowie z nauczycielamiZespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oferuje uczniom naukę zawodów na poziomie technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. Dzięki połączeniu tradycji, profesjonalizmu i doświadczenia możemy zaoferować naszym uczniom różnorodną ofertę kształcenia i możliwość samorozwoju. Nowoczesna, wciąż modernizowana baza dydaktyczna szkoły oraz doświadczenie nauczycieli sprzyjają zdobywaniu wiedzy i wpływają na wzrost efektywności nauczania i dobrego przygotowania absolwentów szkoły do studiów oraz potrzeb rynku pracy.

Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”, „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” i „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko – słowackiego”. Uczniowie uczestnicząc w wielu kursach, zdobywają cenne na rynku pracy certyfikaty. Dzięki realizowanym projektom wielu naszych uczniów skorzystało z zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania oraz kursów: m.in. spawacza, operatora wózków widłowych, pilarza, brakarza, carvingu, barmańskiego i prawa jazdy kategorii B.

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach

logo szkołyW Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach troszczymy się o harmonijny rozwój młodzieży ucząc, wychowując i stwarzając możliwości rozwoju posiadanych talentów. Tworzymy szkołę twórczą, otwartą  przyjazną, bezpieczną. Poszukujemy nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych. Stwarzamy możliwości doskonalenia uczniów i nauczycieli. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnych konkursach. Młodzież Zespołu Szkół bierze udział w różnego rodzaju programach  mających na celu poznanie rynku pracy, promujących edukację ekonomiczną i informatyczną.

W skład Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II wchodzą:

 • liceum ogólnokształcące dzienne dla młodzieży,
 • technikum dzienne dla młodzieży.

Kierunki kształcenia

 • technik informatyk,
 • technik programista,
 • technik ekonomista,
 • technik rachunkowości,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik hotelarstwa.

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie

mechanik monterSzkoła obejmuje klasy wielozawodowe dla młodocianych pracowników, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców na podstawie indywidualnej umowy o pracę. W każdym z trzech lat nauki uczniowie wyjeżdżają na kursy dokształcające w danym zawodzie. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają kwalifikacje zawodowe, szybko podejmują pracę w wymarzonym zawodzie. Mogą kontynuować naukę na poziomie technikum w Szkole Branżowej II stopnia.

Ponadto w ofercie:

 • międzynarodowa wymiana młodzieży w języku angielskim ze szkołą w Budapeszcie, atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi ( odwiedzili nas m. in.: himalaista Adam Bielecki, dziennikarka Katarzyna Bosacka, aktorzy Michał Czernecki, Lech Dyblik),
 • udział w inicjatywach wynikających ze współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego – APEIRON w Krakowie,
 • wzorcowy Samorząd Uczniowski: kafejka, akcje charytatywne, wycieczki, imprezy szkolne.

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

budynek szkołyZespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, to jedna z najstarszych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu suskiego. Jest to szkoła z wieloletnią tradycją kształcenia w kierunkach technicznych, ciągle rozwijająca się i modernizująca profile kształcenia, podążająca z tradycją w nowoczesność. Długoletnia współpraca szkoły z licznymi firmami i lokalnymi zakładami pracy skutecznie przygotowuje jej przyszłych absolwentów do uzyskania uprawnień zawodowych i udanego startu na rynku pracy. W szkole od roku szkolnego 2017/2018 działa Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ).

Obecnie do szkoły uczęszcza 1277 uczniów, którzy dzięki dogodnemu rozwiązaniu lokalowemu uczą się w systemie jednozmianowym. To najwyższa liczba uczniów kształcąca się w jednym Zespole Szkół w naszym powiecie. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom komfort nauki, dzięki swej lokalizacji w dwóch kompleksach budynków położonych na terenie Suchej Beskidzkiej oraz Makowa Podhalańskiego.

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

budynek szkolyNowoczesna szkoła z tradycją kształcenia w prestiżowych zawodach gwarantujących sukces na rynku pracy w kraju oraz za granicą. Szkoła w swojej działalności edukacyjnej i dydaktycznej ma na celu: rozwijanie świadomości uczniów na temat ich możliwości zawodowych we współczesnym świecie, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zawodowe pozwalające na zdanie zarówno matury, jak i egzaminów zawodowych, szkolenie naszych uczniów, aby stali się wysoce pożądanymi profesjonalistami we wszystkich sektorach przemysłu.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

budynek szkołyZespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, mający swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Ułanów 9 to placówka o bardzo bogatej tradycji. Niebawem będzie obchodzić jubileusz 100-lecia funkcjonowania. Mało kto pamięta, że jej korzeni można doszukiwać się w Państwowej Szkole Przemysłowej utworzonej dzięki Fundacji Szczepana Humberta. Przez dziesiątki lat Szkoła przechodziła różne koleje losu, które po części odzwierciedlają nawet zmieniające się jej nazwy. Była, między innymi, Liceum Wodno – Melioracyjnym, Państwowym Technikum Wodno – Melioracyjnym, zaś od roku 1977 Zespołem Szkół Melioracji Wodnych, aby po dziesięciu latach zacząć funkcjonować jako Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji. Od lat o naszej Szkole mówi się jako o „Meliorku”, mimo że obecnie kształcimy w sześciu zawodach na poziomie technikum: technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik reklamy oraz technik usług fryzjerskich, a w Branżowej Szkole I stopnia nr 9 – w zawodzie: fryzjer.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy