Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

pracownia komputerowaZespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach jest placówką od ponad 50 lat kształcącą młodzież i dorosłych w zawodach technicznych. Oferta kształcenia dostosowana jest do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zespół Szkół umiejscowiony jest blisko centrum Dobczyc około 300 m od przystanku komunikacji samochodowej oraz 1 km od Dobczyckiej Strefy Przemysłowej skupiającej kilkanaście zakładów produkcyjnych, z których część utrzymuje  współpracę ze Szkołą. Zespół Szkół jako placówka edukacyjna stanowi naturalny, dodatkowy element strefy przemysłowej przygotowujący na jej potrzeby wykwalifikowane kadry pracownicze. Zespół Szkół prowadzi kształcenie w trzech typach szkół: Technikum nr 1, I Liceum Ogólnokształcącym oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 1. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pracownie techniczne do kształcenia praktycznego oraz szereg pracowni ogólnych wyposażonych w sprzęt multimedialny. W Zespole Szkół funkcjonuje Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno – elektronicznej, którego celem jest doposażanie pracowni technicznych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, organizacja szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli oraz organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • pracownia zawodowatechnik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik mechatronik,
 • technik informatyk,
 • technik budownictwa,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik usług fryzjerskich.

Szkoła Branżowa I stopnia:

 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektronik,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • klasa wielozawodowa dla młodocianych pracowników.

Liceum Ogólnokształcące:

 • wojskowe,
 • ratownicze,
 • strażackie,
 • policyjne.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci Technikum, w których kształci szkoła, czyli technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, technik budownictwa, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich po zakończeniu nauki w dużej mierze podejmują pracę w zawodzie lub branżach pokrewnych. W branży elektryczno-elektronicznej do szkoły regularnie trafiają oferty pracy z okolicznych zakładów pracy poszukujących kadr pracowniczych. W badaniach „barometr zawodów” zazwyczaj należą one do grupy zawodów deficytowych, czyli popyt na absolwentów jest wysoki. W Branżowej Szkole I stopnia szkoła kształci absolwentów w zawodach monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie , kucharz oraz  elektromechanik pojazdów samochodowych. Absolwenci tych zawodów zazwyczaj podejmują pracę w wyuczonym zawodzie ponieważ także one należą do grupy zawodów deficytowych i popyt na pracowników jest wysoki. Nasi uczniowie odbywający praktyki szkolne lub staże w ramach działającego Centrum Kompetencji Zawodowych bardzo często otrzymują  oferty pracy sezonowej/wakacyjnej lub stałej po zakończeniu kształcenia.

Nasi partnerzy

W szkole funkcjonuje Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej. W ramach działania tego Centrum prowadzona jest ścisła współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami z branży. W ramach współpracy uczniowie szkoły realizują programowe praktyki zawodowe a także dodatkowe staże zawodowe.

Współpracujemy z następującymi przedsiębiorcami:

 • WAWEL S.A.,
 • ES SYSTEM NT Sp. z o.o.,
 • SIGMA-ELEKTRO Sp. z o.o.,
 • ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. sp.k.,
 • POLIMERC Sp. z o.o.,
 • ALFA Sp. z o.o.,
 • PULSAR .

Współpraca z uczelniami wyższymi:

 • Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – „Rok zerowy”,
 • Uniwersytet Jagielloński – „Matematyczne Czwartki”.

Inne instytucje:

 • Myślenickie Centrum Kariery,
 • Liga Obrony Kraju – oddział Myślenice,
 • Komenda Powiatowa Policji – Myślenice,
 • Komenda Powiatowa Straży Pożarnej – Myślenice,
 • Malta Służba Medyczna.

Informacje opracował Maciej Machnicki, nauczyciel ZS w Dobczycach

Kontakt

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
32-410 Dobczyce
ul. Szkolna 20 a
tel. (+48 - 12) 27 10 181
www.dobczyce.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy