Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

budynek szkołyZespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, mający swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Ułanów 9 to placówka o bardzo bogatej tradycji. Niebawem będzie obchodzić jubileusz 100-lecia funkcjonowania. Mało kto pamięta, że jej korzeni można doszukiwać się w Państwowej Szkole Przemysłowej utworzonej dzięki Fundacji Szczepana Humberta. Przez dziesiątki lat Szkoła przechodziła różne koleje losu, które po części odzwierciedlają nawet zmieniające się jej nazwy. Była, między innymi, Liceum Wodno – Melioracyjnym, Państwowym Technikum Wodno – Melioracyjnym, zaś od roku 1977 Zespołem Szkół Melioracji Wodnych, aby po dziesięciu latach zacząć funkcjonować jako Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji. Od lat o naszej Szkole mówi się jako o „Meliorku”, mimo że obecnie kształcimy w sześciu zawodach na poziomie technikum: technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik reklamy oraz technik usług fryzjerskich, a w Branżowej Szkole I stopnia nr 9 – w zawodzie: fryzjer.

Od wielu lat uczestniczymy w programach unijnych: Leonardo da Vinci, Socrates Comanius oraz Erasmus +/POWER na stażach i praktykach zawodowych, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły nie tylko mogą zapoznać się z nowymi technologiami i urządzeniami, ale również podnieść swoje umiejętności językowe oraz zwiedzić takie kraje, jak Francja, Hiszpania, Niemcy czy Portugalia.  

Szkoła posiada piękne otoczenie parkowe z tzw. zieloną klasą oraz bogato wyposażone pracownie zawodowe. Realizuje projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych” w branżach: „rolniczo-leśnej z ochroną środowiska”, „budowlanej” i „administracyjno-usługowej”, który umożliwia uczniom korzystanie z wakacyjnych staży oraz licznych bezpłatnych kursów oraz projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Szkoła posiada internat ze stołówką oraz bogatą w księgozbiór bibliotekę w tym multimedialną z czytelnią dla uczniów.

pracownie szkolneKierunki kształcenia

Technikum Inżynierii Środowiska:

 • technik inżynierii środowiska i melioracji,
 • technik ogrodnik,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik reklamy,
 • technik usług fryzjerskich.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • fryzjer,
 • ogrodnik.

Największe osiągnięcia

Progi naszej Szkoły opuszczają młodzi ludzie bardzo dobrze przygotowani do wykonywania wybranego przez siebie zawodu. Dowodzą tego nie tylko  wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów w trakcie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, lecz także sukcesy w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, takich jak:

 • „Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych”,
 • „Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej”,
 • „Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów szkół technicznych – TECHNIK ABSOLWENT”,
 • „Małopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa”,
 • Konkurs „Mam zawód, mam fantazję” z projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Możemy poszczycić się wieloma laureatami wyżej wymienionych olimpiad i konkursów i – co bardzo ważne – tym, że reprezentują oni wszystkie specjalności, w których kształcimy. Liczne sukcesy indywidualne sprawiły, iż jesteśmy doceniani jako szkoła, o czym może świadczyć fakt, że zdobyliśmy Puchar Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla najlepszej szkoły w eliminacjach okręgowych XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Osiągnięcia naszych  uczniów zostały również docenione  przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, która przyznała Technikum Inżynierii Środowiska nr 13, funkcjonującemu w ramach Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, tytuł: „Srebrnej Szkoły 2018”, „Brązowej Szkoły 2019” oraz „Brązowej Szkoły 2021”.

Nasi partnerzy

otoczenie szkołyW szkole kładzie się szczególny nacisk na kształcenie praktyczne. W związku z tym podejmujemy współpracę z wieloma pracodawcami różnych branż. Z niektórymi z nich mamy podpisane oficjalne Porozumienia o Współpracy. Są to m.in.

 • Dom wydawniczy ”Rafael” S.J.,
 • U.H. Zagam Prokurent,
 • Galeria fryzur. Kosmetyka Renata Pipper,
 • Firma Usługowa Paweł Doupal,
 • Ogród Michałowice Elżbieta Boczkowska,
 • Gospodarstwo Ogrodniczo-rolne - Sławomir Łucki,
 • FHU Lupio-Wentylacja,
 • TM Instalacje, Instal-Verde,
 • Ogród Botaniczny UJ.

Ponadto współpracujemy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami publicznymi tj.: WSB- Złoty Indeks, AGH, UP, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy, PGE, MCO, UZM.

Szkoła jest objęta Patronatami tj:

 • Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie, który od roku 2011 obejmuje swoim Patronatem pracowników młodocianych kształcących się w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie fryzjer,
 • Akademia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która od roku 2017 obejmuje swoim Patronatem młodzież kształcącą się w naszej szkole w zakresie nauk ekonomicznych i nauk technicznych. Uczelnia umożliwia corocznie otrzymanie „Złotego Indeksu WSB” przez najlepszego absolwenta ZSIŚiM.

Informację opracowała Katarzyna Ćwierz-Kasprzyk, Wicedyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Kontakt

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie
31-450 Kraków
ul. Ułanów 9
tel. (+48 - 12) 411 76 11
http://zsisim.pl/

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy