Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

budynek szkołyZespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku istnieje na rynku edukacyjnym od 1948 roku. Od 1999 roku szkoła prowadzi kształcenie w klasach wojskowych, a od 2006 roku w klasach policyjnych. Szkoła zapewnia szeroki wybór zajęć dodatkowych dla uczniów. Absolwenci klasy policyjnej otrzymują dodatkowe punkty przy naborze do Policji.

Przy szkole działa internat ze stołówką.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik agrobiznesu,
 • kwalifikacje: RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej, RL. 07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • klasa wielozawodowa (w zawodach stolarz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, krawiec, tapicer, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz i inne).

uczniowie szkołyLiceum Ogólnokształcące:

 • klasa wojskowa,
 • klasa policyjna,
 • klasa medialna,
 • klasa pożarnicza z elementami wiedzy o straży granicznej.

Największe osiągnięcia

Uczniowie klas mundurowych od lat zajmują wysokie miejsca w turniejach klas mundurowych i zawodach strzeleckich na poziomie ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci klas mundurowych pracują w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, straż pożarna). Absolwenci technikum mogą pracować w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, urzędach administracji samorządowej.

Nasi partnerzy

 • 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie,
 • Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu,
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 • Szkoła Policji w Katowicach,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,
 • Komenda Powiatowa Policji w Limanowej,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
 • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
 • gospodarstwa rolne na terenie powiatu limanowskiego.

Informacja została opracowana przez Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

Kontakt

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
34-650 Tymbark
Tymbark 349
tel. (+48 - 18)  332 50 30
www.zstymbark.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy