Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie

budynek szkołyZespół Szkół Chemicznych - to szkoła gwarantująca sukces. W jej skład wchodzą:

 • Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3,
 • XXVI Liceum Ogólnokształcące.

Jesteśmy szkołą z tradycjami, a jednocześnie szkołą nowoczesną i stawiającą na rozwój multidyscyplinarnych umiejętności oraz wychowanie uczniów odpowiedzialnych, wrażliwych na potrzeby innych. Bierzemy udział w licznych projektach ekologicznych i unijnych, np. Małopolska Chmura Edukacyjna, Centrum Kształcenia Zawodowego, Erasmus+. Współpracujemy z krakowskimi uczelniami wyższymi: Akademia Górniczo- Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy i Uniwersytet Pedagogiczny. Szkoła posiada doskonale  wyposażone  pracownie, laboratoria chemiczne, w których nowoczesny sprzęt pozwala na eksperymenty i ciekawe doświadczenia. Ma szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, redakcja szkolnej gazetki „Alchemik” oraz wolontariat. Organizowane są również wycieczki krajowe i zagraniczne.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

uczniowie technikumZespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini jest szkołą zawodową, działającą nieprzerwanie od roku 1961. W tym czasie mury szkoły opuściło kilka tysięcy absolwentów wykształconych w wielu zawodach, a w szczególności ekonomistów, handlowców i chemików. Zawsze kształciliśmy w zawodach, które cieszyły się zainteresowaniem młodzieży i na które było zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Obecnie szkołę tworzy kilkuset uczniów uczęszczających do kilkunastu oddziałów oraz kadra pedagogiczna  systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje. Dzięki dużemu wsparciu jednostki prowadzącej, sponsorów, rodziców i środków z funduszy unijnych szkoła jest modernizowana, a jej baza dydaktyczna doposażania i unowocześniana. W 2020 r. szkoła otrzymała wsparcie nauczania zdalnego w postaci 25 tabletów wraz z dostępem do Internetu.

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

budynek szkołyZespół Szkół Ekonomicznych nr 1 to jedna z najlepszych średnich szkół zawodowych w Krakowie. Szkoła funkcjonuje od 1882r. w zabytkowym budynku w centrum miasta. Wykształciła wiele pokoleń, które wykorzystały nabytą wiedzę, by osiągnąć sukcesy zawodowe. Bardzo dobra lokalizacja ułatwia dojazd do szkoły ze wszystkich kierunków. Szkoła zapewnia nowoczesne pracownie przedmiotowe i komputerowe, 2 sale gimnastyczne, siłownie, bibliotekę z czytelnią multimedialną, bufet, windę dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, monitoring. Ważną kwestią dla naszej placówki jest zapewnienie bezpieczeństwa i akceptacji. Zatrudniona w szkole kadra dba o przyjemną atmosferę i podmiotowe traktowanie każdego ucznia. Nasi absolwenci potrafią świadomie zaplanować swoją przyszłość i są dobrze przygotowani do odnalezienia się na rynku pracy.

Uczestniczymy w projektach unijnych Erasmus + oraz projektach organizowanych przez Centrum Kompetencji Zawodowych w branżach: turystyczno- gastronomicznej i administracyjno- usługowej w Gminie Miejskiej Kraków.

Wybierając Naszą Szkołę zdasz maturę i zdobędziesz atrakcyjny zawód. Dowiesz się jak prowadzić własną firmę. Biorąc udział w praktykach zagranicznych w ramach projektów unijnych, nabędziesz ciekawe doświadczenia, które otworzą przed Tobą większe  możliwości na rynku pracy. Rozwiniesz swoje pasje, zainteresowania i uzdolnienia. Nowość od września 2022r język włoski. „Szkoła przyjazna uczniom- uczniowie przyjaźni szkole.”

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie

plakat promujący szkołęW naszej szkole zdobędziesz atrakcyjny zawód i zdasz maturę. Nauczysz się zachowań przedsiębiorczych, proekologicznych, dowiesz się jak prowadzić własną firmę. Odbędziesz praktykę zawodową w kraju i za granicą w ramach prowadzonych przez szkołę projektów. Praktyki realizowane są w biurach rachunkowych, bankach, urzędach, hotelach i biurach podróży oraz firmach handlowych i logistycznych. Nasza szkoła stwarza możliwości rozwoju pasji i zainteresowań, organizuje akcje charytatywne i wydarzenia sportowe oraz wymianę międzynarodową. Posiada doskonałą bazę dydaktyczną, doświadczonych i zaangażowanych nauczycieli dbających o przyjazną atmosferę. Atutem szkoły jest również jej lokalizacja i dobry dojazd. Przyjdź - dowiedz się więcej. Dni otwarte: 23 kwietnia, 28 maja, 11 czerwca 2022 roku.

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie

budynek szkołyJesteśmy szkołą z 75 letnia tradycją, będącą rozpoznawalnym punktem krakowskiego Podgórza, położona w miejscu ważnych węzłów komunikacyjnych. Budynki szkoły położone są na rozległym terenie zielonym, na którym wybudowano nowoczesne obiekty sportowe. Szkoła posiada internat, parking, jest w pełni monitorowana. Od wielu lat kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku, systematycznie uzupełniając coraz bogatszą bazę dydaktyczną i warsztatową. W rankingach nauczania obejmujących wyniki maturalne i zdawalność egzaminów zawodowych znajdujemy się w czołówce krakowskich techników. Współpracujemy z uczelniami i licznymi firmami zewnętrznymi, które zapewniają naszym uczniom dodatkowe wsparcie naukowe oraz możliwość odbycia praktyk i staży a po ukończeniu szkoły miejsca pracy. Kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój ucznia, tak aby dobrze przygotować go do funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości.

Kierunki kształcenia

Technikum:

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie

zajęcia praktyczneZespół Szkół Elektrycznych nr 2 mieści się na osiedlu Szkolnym 26 w Krakowie - Nowej Hucie, od ponad siedemdziesięciu lat specjalizuje się w zawodach elektrycznych.

Niewątpliwym wyróżnikiem naszej szkoły 2 jest dobra baza lokalowa i stale modernizowane wyposażenie. Szkoła dysponuje 14 salami do kształcenia ogólnego i 16 pracowniami zawodowymi, w tym urządzeń systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń, montażu układów elektronicznych na obwodach drukowanych, systemów i urządzeń telewizyjnych i mechatronicznych, domowej instalacji elektrycznej. Wszystkie zajęcia odbywają w rodzimym budynku szkoły, do egzaminów przygotowują się w pracowniach, w których finalnie te egzaminy zdają.

W szkole znajdują się również dwie duże sale gimnastyczne, sala teatralna i radiowęzeł szkolny, w którym uczniowie przygotowują audycje muzyczne i okolicznościowe. 

Szkoła uczestniczy w projektach unijnych i projektach grantowych tj. Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Erasmus+ „Planowanie kariery w szkole”, Małopolska Chmura Edukacyjna, Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków I i II edycja , gdzie uczniowie mogą poszerzyć swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych.

Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie

budynek szkołyJesteśmy nowoczesną szkołą w centrum Krakowa z doświadczoną, bardzo dobrze przygotowaną kadrą nauczycieli. Wielu z nich to pracownicy naukowi i dydaktyczni krakowskich uczelni technicznych. Posiadamy doskonale wyposażoną bazę do nauki zarówno w zawodach jak i przedmiotach ogólnokształcących. Młodzież uzyskuje dodatkowe kwalifikacje i certyfikaty na kursach finansowanych przez Unię Europejską.

Kierunki kształcenia

Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki:

 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik informatyk.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie

uczniowieSzkołę tworzą Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie nr 10 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 11. Zalety szkoły to przede wszystkim:

 • nowoczesne pracownie zawodowe,
 • dogodna lokalizacja,
 • multimedialne sale lekcyjne z dostępem do internetu,
 • praktyki w najlepszych krakowskich zakładach gastronomicznych i hotelach,
 • organizacja Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • bezpieczeństwo w szkole zapewnione przez monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
 • wymiana ze szkołą z Chin,
 • udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna,
 • udział w projekcie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej,
 • udział w projektach zagranicznych mobilności zawodowych Erasmus+,
 • świetna baza sportowa (m.in. Orlik),
 • ośrodek egzaminacyjny (uczniowie zdają egzaminy zawodowe w swojej szkole),
 • bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalające zdobyć nowy zawód.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie

zajęcia praktyczneJesteśmy najlepszą szkołą gastronomiczną w Krakowie, co potwierdza zdobyty tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2020 i 2021. Organizowany przez ZSG nr 2 Małopolski Konkurs „Stół pięknie nakryty” otrzymał status „Dobrej praktyki” w konkursie „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”. Zdobyliśmy również Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Zdawalność egzaminów zawodowych wynosi niemal 100%. Maturę zdaje 87% uczniów. Nasza Szkoła ma już ponad 110 lat doświadczenia. Jest doskonale wyposażona. W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków” otrzymała ponad 1 500 000,00 zł na doposażenie. Kształcimy w rzeczywistych warunkach pracy. ZSG nr 2 to jedyna szkoła gastronomiczna w Krakowie, która posiada własną restaurację „Pokusa” oraz jedyna szkoła gastronomiczna w Europie, która posiada własny produkt tradycyjny — Ciasteczka Wyśmienite wpisane 29.10.2008 r. na Listę Produktów Tradycyjnych. W szkolnej restauracji uczniowie gotują dla konsumentów indywidualnych i wycieczek. Organizują przyjęcia okolicznościowe, pokazy i warsztaty kulinarne, uczestniczą w prestiżowych konkursach.

Zespół Szkół Geodezyjno–Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

budynek szkolyPoczątki szkoły sięgają 1 X 1945 r. Zaistnieliśmy wtedy jako Państwowe Liceum Spółdzielcze. Szkoła wielokrotnie zmieniała profile kształcenia, a od roku szkolnego 1961/62 wraz z powstaniem kierunków "budowy dróg i mostów" oraz "urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych" otrzymała nazwę Technikum Komunikacyjne.  W roku 1963 rozpoczęto planowanie nowego budynku szkoły "999-tej Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego". Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego dyrektora - Józefa Rokosza, uczniów, nauczycieli i Komitetu Budowy wzniesiono nowy gmach i oddano go do użytku 2 IX 1965 roku. W roku szkolnym 1968/69 szkołę przemianowano na Technikum Gospodarki Wodnej i Budownictwa Drogowego.  Rok szkolny 1979/1980 to pojawienie się klas geodezyjnych technikum. Ta ostania reorganizacja dała podstawy do obecnie istniejącej: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej. 

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy