Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie

uczniowieSzkołę tworzą Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie nr 10 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 11. Zalety szkoły to przede wszystkim:

 • nowoczesne pracownie zawodowe,
 • dogodna lokalizacja,
 • multimedialne sale lekcyjne z dostępem do internetu,
 • praktyki w najlepszych krakowskich zakładach gastronomicznych i hotelach,
 • organizacja Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • bezpieczeństwo w szkole zapewnione przez monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
 • wymiana ze szkołą z Chin,
 • udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna,
 • udział w projekcie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej,
 • udział w projektach zagranicznych mobilności zawodowych Erasmus+,
 • świetna baza sportowa (m.in. Orlik),
 • ośrodek egzaminacyjny (uczniowie zdają egzaminy zawodowe w swojej szkole),
 • bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalające zdobyć nowy zawód.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik hotelarstwa,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik usług kelnerskich.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • kucharz,
 • cukiernik,
 • kelner,
 • piekarz.

Największe osiągnięcia

 • wygrane w gastronomicznych konkursach krajowych i międzynarodowych,
 • akredytacja w programie Erasmus +,
 • finalista w olimpiadzie wiedzy hotelarskiej 2021,
 • 100% zdawalność egzaminów w kwalifikacji HGT.03.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz może:

 • kontynuować naukę na każdym kierunku studiów,
 • organizować produkcję gastronomiczną,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • organizować gastronomiczną obsługę imprez poza miejscem pracy tzw. „outside catering” (imprezy wyjazdowe),
 • organizować bale, wesela i inne przyjęcia okolicznościowe.

Technik hotelarstwa może:

 • kontynuować naukę na każdym kierunku studiów,
 • pracować w hotelu, pensjonacie, na statku wycieczkowym, w obiektach ruchomych (nasi uczniowie nie mają problemu ze znalezieniem pracy po szkole, wielu z nich dostaje oferty pracy w trakcie odbywania praktyk),
 • prowadzić własną działalność gospodarczą – niektórzy z naszych uczniów prowadzą własne hotele oraz inne przedsiębiorstwa,
 • organizować konferencje i pobyty – Kraków jest miastem niebywale konkurencyjnym w tym segmencie- na rynku polskim oraz światowym,
 • organizować bale, wesela i inne przyjęcia okolicznościowe.

Technik organizacji turystyki może:

 • kontynuować naukę w szkole wyższej,
 • organizować, kalkulować i sprzedawać imprezy turystyczne,
 • prowadzić własną działalność,
 • znać tematykę rynku turystycznego, samodzielnie aktualizować wiedzę  i rozpoznawać zagrożenia,
 • przeprowadzać imprezy turystyczne i organizować podstawowe animacje,
 • wykorzystywać w praktyce poznane w szkole wiadomości z zakresu promocji i marketingu.

Technik usług kelnerskich/kelner może pracować w:

 • w hotelach,
 • w pensjonatach,
 • w ośrodkach wczasowych,
 • na promach pasażerskich,
 • w restauracjach,
 • w barach,
 • w kawiarniach,
 • w firmach cateringowych,
 • może prowadzić własną działalność gastronomiczną.

Cukiernik może:

 • kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia,
 • podnosić swoje kwalifikacje np. uzyskać tytuł piekarza na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Piekarz może pracować w:

 • w zakładach przetwórstwa spożywczego,
 • w piekarniach,
 • w piekarniach rzemieślniczych,
 • w restauracjach hotelowych,
 • w cukierniach,
 • może prowadzić własną piekarnię.

Nasi partnerzy

 • Restauracja Albertina,
 • Hotel Indigo Kraków Old Town,
 • Restauracja Biała Róża,
 • Restauracja Wine Garage,
 • nadmorskie ośrodki wczasowe (Łukęcin),
 • hotele w Hiszpanii, Francji, na Cyprze, w Niemczech, Słowacji,
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie,
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Krakowska Kongregacja Kupiecka.
 • Bezgluten Sp. z o.o.

Informacje opracowała Ewelina Wiktorek, nauczyciel, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego w Krakowie

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie
31-828 Kraków
os. Złotej Jesieni 16
tel. (+48 - 12) 644 50 19
zsg1.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy