Zespół Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

zajęcia praktyczneZespół Szkół nr 4 w Olkuszu to szkoła z 50 - letnią tradycją kształcenia zawodowego. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, profesjonalnie wyposażone pracownie komputerowe i zawodowe. Dzięki współpracy z firmami branżowymi doposażamy naszą szkołę w nowoczesne materiały, sprzęt oraz organizujemy ciekawe szkolenia i warsztaty. Realizujemy projekty edukacyjne takie, jak: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim”, „Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”, a nasi uczniowie uczestniczą w bezpłatnych kursach np. wózków widłowych, koparko – ładowarek, kursie barmańskim, wizażu, kosmetycznym, kuchni molekularnej, sushi i in. W ramach programu „Erasmus+” uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Niemiec i Hiszpanii. Realizujemy także autorską innowację „Savoir-vivre dla elit zawodowych”. Bardzo prężnie działamy w wolontariacie niosąc pomoc potrzebującym z całego regionu.

Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

pracownia zajęć praktycznychSzkoła posiada bogatą 140-letnią tradycję. Dysponuje bardzo dobrą bazą szkolenia ogólnego, zawodowego i sportowego. Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest na terenie szkoły. Zapewniamy odpowiednie przygotowanie do egzaminów zawodowych, zdobycie umiejętności i fachowej wiedzy z zakresu konstrukcji i modelowania odzieży, technologii jej wytwarzania. Szkoła organizuje konkursy zawodowe, pokazy młodych projektantów. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, uczestniczą także w licznych akcjach charytatywnych. Liczne zajęcia pozalekcyjne służą zagospodarowaniu czasu wolnego oraz poszerzają zdobywaną wiedzę. Współpracujemy ze szkołą Friedrich-List-Schule w niemieckim Kassel realizując projekt historyczny, artystyczny oraz przyrodniczy. Szkoła stwarza warunki do rozwijania pasji i zainteresowań uczniów. W 2021 roku otrzymała Złotą Tarczę w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy”.

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

budynek zespolu szkol plastycznych w tarnowieW skład Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie wchodzą:

5 – letnie Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów szkół podstawowych,

2 – letnie Policealne Studium Plastyczne dla absolwentów szkół średnich.

Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie utworzono w 1945 roku. Jest to nowoczesna szkoła artystyczna, oferująca komfortowe warunki nauczania. Warsztaty i pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt, elektronarzędzia, maszyny stolarskie, narzędzia specjalistyczne. Nauka koncentruje się przede wszystkim na praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu plastyka w zakresie kształconych specjalizacji. Szkoła dysponuje ośrodkiem plenerowym w renesansowym dworze w Jeżowie położonym w malowniczym parku, który corocznie odwiedza najzdolniejsza młodzież szkół plastycznych z całej Polski w ramach Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

uczeń w pracowniJesteśmy szkołą z ponad 100-letnia tradycją, kształcimy młodzież w kierunkach, które mają przyszłość. Zapewniamy w trakcie nauki w naszej szkole wszechstronny rozwój uczniów – powiązanie teorii
z praktyką, konkursy przedmiotowe, możliwość udziału w programach unijnych, rozwój sprawności fizycznej – zajęcia SKS, a przede wszystkim przyjazną atmosferę i budowanie relacji uczeń-nauczyciel
w pełnym poszanowaniu i wzajemnej życzliwości.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie

zajęcia praktyczne mechanikZespół Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie to szkoła średnia zlokalizowana na terenie gminy Wielka Wieś, tuż przy północnej granicy Krakowa (10 minut od Galerii Bronowice). W skład zespołu wchodzą szkoły dla młodzieży: Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum Hotelarskie, Technikum Eksploatacji Portów i Terminali, Technikum Usług Fryzjerskich, Liceum Ogólnokształcące-klasa sportowa oraz szkoły dla dorosłych: Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła II Stopnia. Osoby dorosłe mogą również korzystać z pozaszkolnych form doskonalenia umiejętności na  kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Są to m.in. kursy: kosmetyczne, fryzjerskie, pszczelarskie, rolnicze oraz ogrodnicze .

Atutem szkoły jest kameralność, jednozmianowość, internat oraz nowoczesna baza sportowa - dwie siłownie i wielofunkcyjna hala. Nie do przecenienia jest profesjonalna kadra, przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia w szkole i na praktykach. Współpracujemy z wieloma zakładami pracy, nowoczesnymi firmami, znanymi hotelami, dzięki którym nasi uczniowie realizują praktyki zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W szkole działa Centrum Kształcenia Zawodowego organizujące ze środków unijnych płatne staże wakacyjne, kursy prawa jazdy, kurs operatora urządzeń transportu bliskiego, kurs wózków widłowych, kurs operatora drona, kurs spawania MAG-135, kursy przygotowujące do matury oraz kursy pogłębiające umiejętności zawodowe.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

0137 nawojowa1 fCzujesz, ze masz świetny kontakt ze zwierzętami i pragniesz im pomagać? Nie straszna jest ci wizja asystowania podczas operacji czy podania zastrzyku zwierzęciu? W takim razie Technik weterynarii jest zawodem stworzonym specjalnie dla ciebie. Fachowca w tej dziedzinie zatrudnią nie tylko prywatne lecznice, ale także zakłady hodowli zwierząt, inspekcje weterynaryjne, schroniska i ogrody zoologiczne.

Kierunki kształcenia

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik technologii żywności,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik hodowli koni,
 • technik weterynarii,
 • technik informatyk,
 • technik ekonomista.

Największe osiągnięcia

Złota Tarcza 2018 – Najlepsze Technika w Polsce Ranking Perspektywy.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie

prace uczniówZespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie to szkoła z ponad 60-letnią historią, w której skład wchodzą:

 • Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 im. Maksymiliana Marii Kolbe,
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 23 im. Maksymiliana Marii Kolbe z klasami integracyjnymi,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. Maksymiliana Marii Kolbe. 

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą,
 • technik usług kelnerskich.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • cukiernik,
 • piekarz,
 • kucharz,
 • kelner,
 • przetwórca mięsa.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

budynek szkołyZaledwie 20 km od Krakowa w pięknie położonych budynkach, w otoczeniu zabytkowego parku uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie mogą realizować swoje pasje i zainteresowania. W doskonale wyposażonych salach dydaktycznych, korzystając z profesjonalnych pomocy naukowych zdobywają nową wiedzę oraz rozwijają umiejętności związane z hodowlą zwierząt (technicy weterynarii), w szczególności koni (technicy hodowli koni), a także produkcją roślinną (technicy rolnicy). Dopełnieniem społeczności szkolnej są technicy hotelarstwa, którzy szlify zawodowe zdobywają w pracowniach hotelarskich.

Szkoła jest przyjazna młodzieży nie tylko ze względu na panującą w niej atmosferę, ale także funkcjonalność. Nauka odbywa się na jedną zmianę. Klasy nie są bardzo liczne, a sale są przestronne i nowocześnie wyposażone. Atutem jest także internat dla prawie 300 osób. Uczniowie w wolnym czasie biorą udział w licznych zajęciach organizowanych w ramach projektów unijnych min. „Małopolska Chmura Edukacyjna III”, „Centrum Kompetencji Zawodowego w ZSRCKU w Czernichowie II”, „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”. Dzięki temu mogą zdobywać nowej kompetencje i kwalifikacje wykraczające poza podstawę programową. Młodzież dwukrotnie wyjeżdżała do Grecji na praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu POWER „ZSRCKU w Czernichowie na szlakach do Europy”. Obecnie planujemy podobne praktyki we Włoszech.  W ZSRCKU funkcjonują warsztaty szkolne (obora, stajnia, warsztaty mechaniczne, magazyny), a także Stajnia „Kopytko”.

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

praktyki zawodowe w CzechachZespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie powstał w 2018 r. - po połączeniu utworzonej przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości (organ prowadzący szkołę) w 2014 r. Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia (wtedy Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej) z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie (szczycącym się ponad 60-letnią tradycją), mieszczącym się w tym samym budynku przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie.

Obecnie w skład ZSRiP wchodzą:

 • Publiczne Technikum Rzemiosła  i Przedsiębiorczości,
 • Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia MIRiP (klasy wielozawodowe, fryzjerskie, kucharz-sprzedawca).

W pierwszym roku działalności do szkoły uczęszczało tylko 12 uczniów, jednak czas pokazał, że rzemiosło mocno się rozwija, obecnie do ZSRiP uczęszcza 770 uczniów!

Zespół Szkół Techniczno–Ekonomicznych w Skawinie

budynek szkołyZespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie to jedyna szkoła w gminie Skawina zajmująca się kształceniem zawodowym. a w jej skład wchodzi m. in. Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Branżowa Szkoła II Stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego (bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy kompetencji ogólnych dla dorosłych, dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników). Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla nauczanych zawodów. Oferta edukacyjna ZSTE w Skawinie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy