Zespół Szkół Techniczno–Ekonomicznych w Skawinie

budynek szkołyZespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie to jedyna szkoła w gminie Skawina zajmująca się kształceniem zawodowym. a w jej skład wchodzi m. in. Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Branżowa Szkoła II Stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego (bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy kompetencji ogólnych dla dorosłych, dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników). Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla nauczanych zawodów. Oferta edukacyjna ZSTE w Skawinie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Atuty szkoły:

 • nowoczesne, bogato wyposażone pracownie, w szczególności do kształcenia przedmiotów zawodowych
 • baza sportowa, w tym nowoczesne boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna, bieżnia,
 • bardzo dobra opieka pedagogiczna i psychologiczna, a także opieka medyczna ze strony pielęgniarki szkolnej,
 • monitoring obiektów szkolnych, zapewniający bezpieczeństwo na terenie szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne takie, jak:

 • Szkolny Klub Sportowy, Koło Historyczno-Turystyczne, Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Koło PCK, Wolontariat, zespół muzyczny MECH-BAND,
 • międzynarodowa wymiana ze szkołami w Monachium,
 • realizacja projektów unijnych;
 • realizacja grantów edukacyjnych, rozwijających zainteresowania oraz umiejętności uczniów w takich dziedzinach, jak: przedmioty maturalne, przedmioty zawodowe.

pracownia zawodowaRealizujemy projekty unijne:

 • Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSTEw Skawinie,w branży elektryczno – elektronicznej oraz administracyjno – usługowej. W jego ramach  doposażono pracownie zawodowe w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, uczniowie uczestniczą w  kursach 
  i szkoleniach oraz odbywają się płatne staże u pracodawców (Technikum),
 • Małopolska Chmura Edukacyjna - odbywają się zajęcia z fizyki, informatyki, elektronicznych przedmiotów zawodowych, języka angielskiego zawodowego przy współpracy z Uczelniami Wyższymi – AGH, Uniwersytet Pedagogiczny,
 • Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II,
 • Kurs na Europę – ZSTE na stażach zagranicznych (Grecja) – Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego na zasadach Programu Erasmus+ ,
 • Projekt mobilności zawodowej (Włochy) o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000009800 realizowany w ramach przyznanej ZSTE w SkawinieAkredytacji Erasmus+ na lata 2021-2027 nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095467, dla sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe – edycja 1. / 2021

Dzięki bardzo dobrej współpracy z przedsiębiorstwami zostały utworzone klasy patronackie:

GM System Sp. z o o.– współpraca w zakresie oprogramowania Solid Edge ST dotycząca procesu dydaktycznego w obszarze mechatroniki – honorowy patronat klas mechatronicznych .

Multiprojekt Automatyka Sp. z o o – współpraca w obszarze technicznym, dydaktycznym, szkoleniowym, promocyjnym   i patronackim klasy mechatronicznej oraz nauczycieli w dziedzinie mechatroniki i automatyki.  

Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.– współpraca     w obszarze technicznym, dydaktycznym, szkoleniowym, promocyjnym    i patronackim klasy mechatronicznej

Jesteśmy „Szkołą Przedsiębiorczości”, posiadamy certyfikat programu Moja Szkoła w Unii Europejskiej, współpracujemy z uczelniami wyższymi, które obejmują merytoryczny patronat nad naszymi  przedsięwzięciami. Są to: Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik ekonomista,
 • technik rachunkowości,
 • technik mechatronik,
 • technik informatyk,
 • technik hotelarstwa,
 • technik logistyk.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • elektryk,
 • magazynier -logistyk
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • blacharz,
 • lakiernik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • inne zawody zgodne z klasyfikacją zawodów określoną przez MEN.

Największe osiągnięcia

Szkoła podejmuje szereg działań, pozwalających rozwijać uczniom zainteresowania i uzdolnienia. Efektem tego są osiągnięcia młodzieży na różnych szczeblach konkursów, dotyczących zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych. Ostatnie najważniejsze z nich to:

 • pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie: „Niezwyciężeni 1918. Ofiary totalitaryzmu” za film : „Wybraniec – Andrzej Hałaciński”,
 • trzecie miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym MEN i IPN "Wojna polsko-bolszewicka. Walka o niepodległość i granice”,
 • drugie miejsce w Polsce za udział w Projekcie „BohaterON – Włącz Historię” -Kurierzy Polskiego Państwa Podziemnego z czasów II Wojny Światowej”,
 • drugie miejsce w Polsce w Ogólnopolskim finale Turnieju Historycznych Gier Strategicznych „Gwiaździstej Eskadry”,
 • trzecie miejsce oraz wyróżnienie w V Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”,
 • pierwsze i trzecie miejsce w ponadregionalnym IV Skawińskim Turnieju Mechatronicznym.

Jako jedna z 18 -tu szkół ponadpodstawowych w Małopolsce braliśmy udział w projekcie  #MłodziMałopolanie.EU. realizowanym  przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w czasie którego zostały wypracowane wnioski przydatne do nowego programu wykorzystania funduszy europejskich w najbliższych latach.  Realizowany projekt #MłodziMalopolanie.EU to wzór innowacyjnego podejścia do tematu Funduszy Europejskich, którego nie ma w innych województwach.

Perspektywy zawodowe absolwentów

ZSTE w Skawinie jest szkołą, która trwale wpisuje się w życie miasta i regionu. Szkolne mury ZSTE opuściło już ponad 15 tysięcy absolwentów, którzy bez trudu podjęli pracę lub dalszą naukę. Nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy oraz z powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą.

Co zyskuje absolwent naszego technikum? Po pierwsze zdobywa tytuł technika danej specjalności, następnie ma możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach oraz w szkołach policealnych. Dodatkowo nabiera umiejętności szybkiego przekwalifikowania się w trakcie pracy zawodowej (szybka reakcja na zmieniające się potrzeby rynku pracy), a dzięki wielofunkcyjnemu kształceniu ma możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które dają mu dobre przygotowanie do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Nasi partnerzy

Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami zapewniającymi uczniom m.in. płatne staże w ramach realizowanych projektów unijnych oraz  praktyczną naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu w wielu branżach jest realizowana przy współpracy z okolicznymi firmami w tym  zrzeszonymi  w Podkrakowskiej Izbie Gospodarczej oraz z dużymi zakładami np. Valeo Autosystemy Sp. z o.o;  Lajkonik Snacks Sp. z o.o.; Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.; Polcom Sp. z o.o., CEZ Skawina, APTIV Centrum Techniczne, oraz z mniejszymi firmami np. Matchem 2000 Sp. z o.o., PSS Społem a także rzemieślnikami. Obecnie uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia odbywają zajęcia praktyczne w ponad 100 firmach, a uczniowie Technikum odbywają praktyki zawodowe w ponad 80 zakładach pracy. Niejednokrotnie absolwenci szkoły podejmują prace w firmach, w których byli szkoleni.

Informacje opracowała Krystyna Jędrzejczy, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie

Kontakt

Zespół Szkół Techniczno–Ekonomicznych w Skawinie
32-050 Skawina
ul. Mikołaja Kopernika 13
tel. (+48 - 12) 276 34 51
www.zste-skawina.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy