Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

praktyki zawodowe w CzechachZespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie powstał w 2018 r. - po połączeniu utworzonej przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości (organ prowadzący szkołę) w 2014 r. Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia (wtedy Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej) z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie (szczycącym się ponad 60-letnią tradycją), mieszczącym się w tym samym budynku przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie.

Obecnie w skład ZSRiP wchodzą:

 • Publiczne Technikum Rzemiosła  i Przedsiębiorczości,
 • Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia MIRiP (klasy wielozawodowe, fryzjerskie, kucharz-sprzedawca).

W pierwszym roku działalności do szkoły uczęszczało tylko 12 uczniów, jednak czas pokazał, że rzemiosło mocno się rozwija, obecnie do ZSRiP uczęszcza 770 uczniów!

Nasza placówka oferuje bezpłatną naukę absolwentom szkół podstawowych. W ofercie jest ponad 30 zawodów rzemieślniczych, także tych niszowych, oraz 4 kierunki w technikum. Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego i uzyskania dyplomu zawodowego, oraz umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass - po zdaniu egzaminu w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Jest to dokument potwierdzający posiadanie zawodu, co jest niezwykle cenione we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

praktyki zawodowe w NiemczechKierunki kształcenia

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości:

 • technik ekonomista, spec. doradca biznesowy,
 • technik handlowiec, spec. doradca handlowy,
 • technik logistyk,
 • technik organizacji turystyki.

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia:

Branża budowlana:

 • betoniarz-zbrojarz,
 • cieśla,
 • dekarz,
 • kamieniarz,
 • kominiarz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz-tynkarz,
 •  zdun.

Branża drzewno- meblarska:

 • stolarz,
 • tapicer.

wycieczka rowerowaBranża elektroenergetyczna:

 • elektromechanik (ograniczona ilość miejsc),
 • elektryk.

Branża fryzjersko- kosmetyczna:

 • fryzjer.

Branża handlowa:

 • sprzedawca.

Branża hotelarsko- gastronomiczna:

 • kucharz.

Branża mechaniczna:

 • blacharz,
 • kowal,
 • ślusarz.

Branża mechaniki precyzyjnej:

 • złotnik-jubiler (ograniczona ilość miejsc).

Branża motoryzacyjna:

 • blacharz samochodowy,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych.

Branża przemysłu mody:

 • kaletnik,
 • krawiec,
 • kuśnierz,
 • obuwnik.

Branża spedycyjno- logistyczna:

 • magazynier-logistyk.

Branża spożywcza:

 • cukiernik,
 • piekarz,
 • przetwórca mięsa.

Największe osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły zostali Przewodniczącymi Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa, wygrali w Lidze Samorządów Uczniowskich. Prężnie działa Samorząd Uczniowski i Teatr Ulica Rzeźnicza. Organizujemy liczne konkursy, często na skalę wojewódzką, m.in. Małopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa, konkursy zawodowe („Fachowa Ozdoba”, „Rzemiosło-Rękodzieło- Sztuka”), literackie, okolicznościowe. Młodzież jest chętna do działań charytatywnych, wrażliwa na potrzeby innych ludzi.

Co nas wyróżnia?

 • bezpłatna szkoła publiczna w centrum Krakowa (dojazd z każdego kierunku),
 • jednozmianowy system nauki,
 • płatne praktyki w zakładach rzemieślniczych (szkoła branżowa),
 • dodatkowy język obcy (niemiecki),
 • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach wiedzy o kulturze i krzewienia patriotyzmu,
 • zagraniczne praktyki: Erasmus+, POWER,
 • nowoczesna siłownia, salka do crossfitu, sprzęt bokserski, dodatkowo wiosną 2022 r. uruchomimy nowoczesne boisko szkolne - zajęcia z W-F na kortach tenisowych i pływalni,
 • bursa w budynku szkoły,
 • zajęcia pozalekcyjne i imprezy: teatr szkolny „Ulica Rzeźnicza”, Koło Turystyczno-Rowerowe,
 • grupa wokalna i taneczna Cheerleaders, wolontariat, Szkolny Klub Sportowy SKS, Szkolny Klub Insert,
 • sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne,
 • życzliwa atmosfera,
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska,
 • psycholog szkolny,
 • nowoczesne pracownie multimedialne i zawodowe oraz klimatyzowana aula,
 • specjalistyczna pracownia fryzjerska,
 • bardzo szeroko wyposażona i na bieżąco doposażana nowościami biblioteka szkolna,
 • organizująca wiele konkursów i innych inicjatyw kulturalnych,
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
 • odznaczenia „Kapituły R” dla zasłużonych,
 • sklepik szkolny.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci szkoły branżowej najczęściej pracują nadal w swoich zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, sprzedawca.

Badanie losów absolwentów technikum wskazuje natomiast, że w klasach: technik ekonomista, technik organizacji turystyki 45% absolwentów podjęło pracę w wyuczonym zawodzie, 7% kontynuuje naukę w szkole wyższej, 21% pracuje i kontynuuje naukę, 6% pracuje w innym zawodzie niż wyuczony w szkole. Absolwenci klas technik ekonomista i technik handlowiec: 45% absolwentów podjęło pracę
w wyuczonym zawodzie, 22% kontynuuje naukę w szkole wyższej, 22% pracuje i kontynuuje naukę, 6% pracuje w innym zawodzie niż wyuczony w szkole.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy staramy się poszerzać naszą ofertę edukacyjną. Wielu absolwentów naszej szkoły pracuje na wysokich stanowiskach, wielu z nich prowadzi dobrze prosperujące, własne firmy. Osiągają sukcesy na skalę krajową, a nawet międzynarodową.

Nasi partnerzy

Szkoła realizuje praktyki głównie w firmach zrzeszonych w cechach, które należą do Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, organu prowadzącego ZSRiP. Szkoła, wspólnie z cechami, pomaga uczniom w znalezieniu i zapewnieniu im miejsc praktyk, oraz w nadzorowaniu ich prawidłowego przebiegu. Aby zapewnić uczniom odpowiednie praktyki szkoła współpracuje w tym zakresie z Ochotniczym Hufcem Pracy w Krakowie. Uczniowie odbywają praktyki zarówno w lokalnych zakładach rzemieślniczych z wieloletnią tradycją, jak i w dużych przedsiębiorstwach (np. Eurotrade, CCC, Auchan, Hotel Galaxy). Szkoła stale i intensywnie współdziała z MIRiP oraz cechami, a pośrednio także ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz innymi izbami rzemieślniczymi - w zakresie opiniowania przepisów dotyczących kształcenia zawodowego, programów nauczania czy wymagań egzaminacyjnych. Od kilku lat szkoła bierze udział w projekcie „Lekcje z ZUS” i olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Współpracuje również z Państwową Inspekcją Pracy (konkursy z zasad BHP) i z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie (wyjścia z uczniami na Dni Otwarte uczelni, udział w Targach Pracy), oraz Narodowym Bankiem Polskim.

Współpracujemy także z licznymi instytucjami kulturalnymi, m. in. Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Narodowym, Muzeum Kraków, Biblioteką Kraków, z wydawnictwami i księgarniami.

Współpracujemy z Fundacją Promocji Nowej Huty, której członkowie biorą udział w ogólnopolskiej akcji #wspierambeauty – owocem współpracy jest stworzony przez Fundację film promujący naukę zawodu FRYZJER w naszej szkole!

Informacja została opracowana przez Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

Kontakt

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
31-540 Kraków
ul. Rzeźnicza 4
tel. (+48 - 12) 421 38 44
www.szkola.izba.krakow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy