Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

budynek zespolu szkol plastycznych w tarnowieW skład Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie wchodzą:

5 – letnie Liceum Sztuk Plastycznych dla absolwentów szkół podstawowych,

2 – letnie Policealne Studium Plastyczne dla absolwentów szkół średnich.

Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie utworzono w 1945 roku. Jest to nowoczesna szkoła artystyczna, oferująca komfortowe warunki nauczania. Warsztaty i pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt, elektronarzędzia, maszyny stolarskie, narzędzia specjalistyczne. Nauka koncentruje się przede wszystkim na praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu plastyka w zakresie kształconych specjalizacji. Szkoła dysponuje ośrodkiem plenerowym w renesansowym dworze w Jeżowie położonym w malowniczym parku, który corocznie odwiedza najzdolniejsza młodzież szkół plastycznych z całej Polski w ramach Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego.

Policealne Studium Plastyczne utworzono w 1975 roku. Jest to jedyna szkoła w Polsce z tak długim doświadczeniem w kształceniu w zakresie technik renowacyjnych, zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych. Edukacja kończy się egzaminem państwowym, który daje uprawnienia do konserwacji zabytkowych mebli wpisanych do Rejestru Zabytków (nasza placówka jest jedyną w Polsce publiczną szkołą artystyczną posiadającą możliwość wydawania takich uprawnień na poziomie szkoły policealnej). Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych i Policealnym Studium Plastycznym w Tarnowie obejmuje kształcenie artystyczne (specjalność artystyczna, historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, projektowanie multimedialne).

Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie obejmuje dodatkowo kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. Języki obce nauczane w szkole to język angielski i język francuski. Uczniowie ZSP w Tarnowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, uczestniczą w akcjach i działaniach artystycznych, wystawach, wycieczkach przedmiotowych oraz programach edukacyjnych.

Edukacja w obydwu szkołach kończy się obroną pracy dyplomowej w zakresie wybranej specjalizacji. Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych przystępują również do egzaminu maturalnego. Kandydaci do obydwu szkół przyjmowani są na podstawie egzaminu wstępnego. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat. Natomiast słuchaczem Policealnego Studium Plastycznego w Tarnowie może zostać osoba, która ukończyła szkołę średnią (matura nie jest wymagana). O przyjęcie na pierwszy semestr może się ubiegać kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata.

Absolwenci szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie otrzymują tytuł zawodowy plastyk w zakresie wybranej specjalizacji.

pracownia aranzacji wnetrzAbsolwenci Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie w zakresie:

 • aranżacji wnętrz,
 • meblarstwa artystycznego,
 • projektowania graficznego,
 • tkaniny artystycznej.

Absolwenci Policealnego Studium Plastycznego w Tarnowie w zakresie:

 • projektowania graficznego,
 • renowacji mebli i wyrobów snycerskich,
 • renowacji elementów architektury.

Aranżacja wnętrz to jedna ze specjalizacji z zakresu aranżacji przestrzeni. W trakcie nauki uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość estetyczna i indywidualne predyspozycje ucznia. Omawianych jest wiele różnych zagadnień związanych z projektowaniem przestrzeni, wnętrz, scenografii, dekoratorstwa czy wystawiennictwa.

Specjalizacja meblarstwo artystyczne jest nauczana w ZSP w Tarnowie od ponad 70 lat. Od samego początku pielęgnujemy bogatą tradycję projektowania i wykonywania mebli z drewna. Równocześnie podążamy w stronę współczesnego designu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i materiałów. Posiadamy bogato wyposażone warsztaty meblarskie. Zapewniamy wszelkie materiały, narzędzia i urządzenia do nauki zawodu. Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo pracy. Droga młodego meblarza rozpoczyna się od wykonywania drobnych sprzętów codziennego użytku z równoczesnym poznawaniem zasad projektowania i podstaw technologii, a kończy samodzielnym stworzeniem oryginalnego mebla o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. W ostatnich latach coraz większe uznanie zyskują unikatowe lub niskoseryjne wyroby rzemiosła artystycznego. Nauka meblarstwa artystycznego łączy oryginalność artysty i konkretny zawód, czego efektem mogą być wybitne obiekty sztuki użytkowej.

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji z zakresu technik graficznych. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej, a także świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny. Koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. W trakcie nauki uczniowie nabywają umiejętność świadomego i samodzielnego posługiwania się językiem plastycznym w kreowaniu struktur funkcjonalnych, opartych o współczesne techniki i technologie. Podczas zajęć podejmowane są zagadnienia dotyczące pojęć i terminów z dziedziny liternictwa i typografii, technik cyfrowych, technik i narzędzi pracy oraz historii projektowania graficznego. Uczniowie poznają funkcje i możliwości programów graficznych, które następnie wykorzystują w praktyce do realizacji zadań takich jak: kompozycje liternicze, projektowanie identyfikacji i komunikacji wizualnej (znaki, symbole, piktogramy), projektowanie form wydawniczych, plakatów, projektowanie kampanii społecznych i reklamowych, aplikacja projektów graficznych na formy przestrzenne (opakowania, przestrzeń publiczna, elementy ubioru), działania intermedialne, a także tworzenie dokumentacji projektowej oraz techniki prezentacji. Realizacja zadań odbywa się przy pomocy programów graficznych z pakietu Adobe i Corel.

Nauka na specjalizacji renowacja mebli i wyrobów snycerskich skoncentrowana jest na praktycznym przygotowaniu do wykonywania zawodu. W procesie nauczania poddaje się renowacji zabytkowe meble przekazane do konserwacji przez instytucje lub osoby prywatne. Słuchacze uczą się planowania oraz przeprowadzania całego procesu renowacji, a także sporządzania dokumentacji konserwatorskiej według profesjonalnych standardów. Zakres nabywanej wiedzy i umiejętności obejmuje: techniki renowacyjne (w tym naprawy stolarskie), historię sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem historii mebla, techniki zdobnicze, m. in. intarsję, politurowanie, pozłotnictwo, snycerstwo.

Zakres wiedzy i umiejętności nabywanych przez słuchaczy renowacji elementów architektury obejmuje: techniki renowacyjne (w tym tradycyjne techniki rzeźbiarskie), historię sztuki ze szczególnym uwzględnieniem historii architektury, techniki zdobnicze tj., pozłotnictwo, sztukateria, sgraffito, stiuk.

Tkanina artystyczna należy do najstarszych specjalności kształconych w szkole, a jej specyfika oparta na przenikaniu różnorakich działań plastycznych stanowi o interdyscyplinarnym charakterze przedmiotu. Główną ideą nauczania jest łączenie tradycji z nowoczesnością, gdzie bazę stanowią tradycyjne techniki tkackie, a ich opanowanie w klasach młodszych pozwala na swobodną interpretację i poszerzanie języka tkackiej wypowiedzi w dalszym etapie nauki. Kształcenie obejmuje zakres wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki projektowania i wykonywania prac tkackich poszerzone o wiedzę z zakresu technologii tkactwa i rysunku zawodowego. Uczniowie poznają tradycyjne techniki, takie jak: kilim, sumak, dywan wiązany, gobelin, brosz i wykonują ćwiczenia z ich zastosowaniem, natomiast w klasach wyższych wprowadzane są techniki o bardziej złożonym stopniu trudności, wykonywane na ramach i krosnach tkackich. Zakres działań zostaje poszerzony o techniki związane ze sztuką włókna, takie jak: batik, makrama, papier czerpany, shibori oraz techniki eksperymentalne. Każdą realizację poprzedza etap projektowania, co wiąże się z nauczaniem zagadnień kompozycji i budowania formy plastycznej. Ważnym elementem nauki jest kształcenie umiejętności dokumentowania własnej pracy oraz jej prezentacji. Zwieńczeniem edukacji jest realizacja pracy dyplomowej, która stanowi indywidualną wypowiedź artystyczną.

glowa pojemnik dali brzychczy weronika praca dyplomowa na specjalizacji meblarstwo artystyczneKierunki kształcenia

 • aranżacja wnętrz,
 • meblarstwo artystyczne,
 • projektowanie graficzne,
 • renowacja mebli i wyrobów snycerskich,
 • renowacja elementów architektury,
 • tkanina artystyczna.

Największe osiągnięcia

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie biorą udział
w licznych konkursach plastycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskich oraz regionalnych zdobywając w nich nagrody.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci Zespołu Sztuk Plastycznych w Tarnowie są przygotowani do podjęcia pracy
w zawodzie lub kontynuacji kształcenia na uczelniach artystycznych. Aranżacja wnętrz posiada szeroki wachlarz możliwości projektowych, przekładających się na duże perspektywy zawodowe absolwentów. Osoby kończące tę specjalizację poruszają się w sferze zagadnień związanych z projektowaniem wnętrz, projektowaniem przestrzeni, projektowaniem scenograficznym, dekoratorstwem artystycznym, projektowaniem pojedynczych elementów wyposażenia wnętrz czy wystawiennictwem. Absolwent kierunku meblarstwo artystyczne może rozpocząć samodzielną działalność realizując własne projekty meblarskie. Może znaleźć zatrudnienie w manufakturze lub fabryce mebli. Może podjąć studia akademickie na wydziałach projektowych. Projektowanie graficzne przygotowuje absolwentów do pracy na rynku reklamy i rynku wydawniczym, m.in. w biurach projektowych, pracowniach multimedialnych, agencjach reklamowych, drukarniach czy firmach zajmujących się wizualizacją projektów. Absolwenci specjalizacji w zakresie tkaniny artystycznej mają możliwość kontynuowania kształcenia na uczelniach artystycznych, w szczególności na kierunkach związanych z tkaniną i ubiorem, projektowaniem mody i tekstyliów, studiowania scenografii, itp. Wiedza i praktyczne umiejętności nabyte w szkole otwierają im możliwości pracy w szeroko rozumianym obszarze designu i przemysłu tekstylnego.

Nasi partnerzy

Partnerem Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie jest firma DND – Dawid Niedbała współpracująca m.in. z Ikeą, PartyLite, Miloo Home. Ponadto szkoła Tarnowie współpracuje z Galerią BEMA 20 w Tarnowie, z Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie oraz z Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.

Informacja została opracowana przez Janusza Jędrzejczyka, Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie

Kontakt

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Westwalewicza 6
tel. (+48 - 14) 622 21 41

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy