Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

budynek szkołySzkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania przedmiotów zarówno zawodowych, jak i ogólnokształcących. Nauczyciele rozbudzają pasje i rozwijają uzdolnienia młodzieży. Zaplecze dla nauki zawodu stanowi 31 pracowni specjalistycznych, w tym 14 informatycznych, ponadto warsztaty, pracownia światłowodowa, studio telewizyjne i "poligon" telekomunikacyjny. Prowadzone są sportowe zajęcia pozalekcyjne oraz koła zainteresowań, między innymi: wolontariatu, informatyczne,  modelarskie, medialne. Nauczyciele udzielają konsultacji przedmiotowych. Organizowane są turnieje szachowe i mistrzostwa spinningowe. Działa chór szkolny, wydawana jest cyklicznie gazetka „Margines”. Szkoła współpracuje z wiodącymi na rynku firmami w zakresie organizacji praktyk zawodowych. Jesteśmy szkołą świadomą zagrożeń współczesnego świata
i aktywnie im przeciwdziałającą, promującą zdrowy styl życia, bezpieczną, wolną od przemocy.

Kierunki kształcenia

Technikum:

Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach

budynek szkoly wejscieMałopolska Szkoła Gościnności to placówka z ponad 50-letnią tradycją przyjazna uczniom, dająca poczucie bezpieczeństwa oraz zapewniająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Jest to szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.

Struktura szkoły obejmuje:

 • II Liceum Ogólnokształcące,
 • Technikum Turystyczno-Gastronomiczne,
 • Szkołę Policealną Turystyki i Zdrowia,
 • Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego,
 • Internat.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

budynek szkołyZespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie to szkoła techniczna ze 188- letnimi tradycjami kształcenia technicznego.

Technikum Mechaniczne nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie jest szkołą techniczną, 5-letnią dla absolwentów szkoły podstawowej. Uczniowie klas pierwszych Technikum Mechanicznego nr 15 w roku szkolnym 2022/2023 uczyć się będą w oparciu o  podstawę programową kształcenia w zawodach, która obowiązuje od 1 września 2019 r. 

Technikum Mechaniczne nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Absolwenci Technikum Mechanicznego nr 15 po zdaniu egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są przygotowani zarówno do podjęcia pracy zawodowej, jak i do podejmowania nauki na wyższych uczelniach na wszystkich kierunkach studiów.

Szkoła Branżowa I stopnia nr 14 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie jest szkołą techniczną, 3-letnią dla absolwentów szkoły podstawowej.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie

pracownia symulacji jazdyNasza szkoła dysponuje dużym budynkiem, dzięki czemu lekcje kończą się najpóźniej ok. godz. 16.00. Uczniowie mają do dyspozycji multimedialną czytelnię, samodzielne szafki do przechowywania przyborów szkolnych, bufet.

W ramach wielu projektów nasi uczniowie uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach: operator wózka widłowego, prawo jazdy kategorii B, stylizacja i wizaż oraz wielu innych. Oferujemy także płatne staże wakacyjne (2300 zł za jeden miesiąc). Dbamy nie tylko o dobre przygotowanie do kariery zawodowej, zapewniamy również możliwość nawiązywania kontaktów międzynarodowych, dzięki programom Erasmus+, w których wraz z nami uczestniczą szkoły z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Turcji i Portugalii.

W roku 2016 uzyskaliśmy tytuł najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej w Małopolsce w plebiscycie „Dziennika Polskiego”. W roku 2018 nasza Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 została laureatem konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w obszarze fryzjersko-kosmetycznym. W roku 2021 szkoła została finalistą ogólnopolskiego konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Ten zaszczytny tytuł otrzymaliśmy dzięki wysokiej jakości nauczaniu praktycznemu.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Krakowie

logoZSM nr 3 to szkoła z tradycjami, oferująca nowoczesne, atrakcyjne kierunki kształcenia. Dysponujemy dobrze wyposażonymi pracowniami do każdego zawodu, dodatkowo w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych współpracujemy z przedsiębiorcami. Uczestniczymy w programie Erasmus+, organizujemy wyjazdy uczniów m. in. do Hiszpanii i Niemiec. W związku z przyznaniem naszej szkole, jako jednej z nielicznych w Krakowie, akredytacji Erasmus+ mamy zapewnione wyjazdy na praktyki przez najbliższe pięć lat. Jesteśmy także beneficjentami „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” w zakresie zajęć zawodowych, informatyki i fizyki. Nasi uczniowie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez wykładowców krakowskich uczelni oraz biorą udział w szkolnych kołach zainteresowań prowadzonych we współpracy z nauczycielami akademickimi i w weekendowych zajęciach laboratoryjnych na uczelniach. Uczniowie mogą uczestniczyć w wielu zajęciach dodatkowych, podczas których  rozwijają swoje pasje i przygotowują się do udziału w konkursach zawodowych i ogólnokształcących.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

pracownia językowaZespół Szkół Mechanicznych nr 4  to połączenie tradycji i nowoczesności. Nasz Zespół, kształcący od ponad 50 lat specjalistów z różnych branż, mieści się w budynku, który służy potrzebom edukacji już od niemal wieku. Cały czas monitorujemy rynek pracy i dlatego oprócz tradycyjnych zawodów jak mechanik czy technik pojazdów samochodowych mamy w swojej ofercie również zawody z branży lotniczej: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik lotniczych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów i terminali. Wielką atrakcją są praktyki zagraniczne odbywane w Niemczech (mechanik samochodowy) i Hiszpanii (kierunki lotnicze). Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż szkolenie praktyczne odbywa się we współpracy z pracodawcami. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły często zwracają uwagę na szczególną atmosferę panującą w szkole. Nauczyciele są mili, życzliwi, ale również kompetentni i wymagający.

Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

budynek szkołyTechnikum Komunikacyjne nr 25 to jedna z najlepiej wyposażonych szkół w Małopolsce, która, działając od 1950 roku, nieustannie ewoluuje, wprowadzając do swojej oferty edukacyjnej najnowocześniejsze technologie. Zajęcia prowadzone są w najnowocześniejszych pracowniach, m.in. obróbki sterowanej numerycznie, pracowni spajania, dziesięciu  pracowniach komputerowych, pracowni elektronicznej. Szkoła ponadto posiada 2 sale gimnastyczne, największy i najlepiej wyposażony kompleks sportowy, siłownię.
Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, w ramach których  nieustannie rozwija bazę dydaktyczną oraz poszerza kompetencje zawodowe uczniów. W ofercie mamy również zajęcia pozalekcyjne, w tym m.in.: SKS w wielu dyscyplinach, Koło Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz pozalekcyjną pomoc w nauce, kursy ECDL i CISCO. Odbywa się wiele imprez kulturalno – artystycznych oraz konkursów. Każdy potrzebujący uczeń otrzymuje fachową pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Kadra pedagogiczna ma wysokie kwalifikacje (egzaminatorzy OKE z przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych, a także pracownicy naukowi wyższych uczelni technicznych). Osobom spoza Krakowa oferujemy zakwaterowanie w komfortowym  internacie znajdującym się na terenie szkoły. Dojazd do szkoły jest dogodny z obszaru całego miasta.

Najlepsi uczniowie specjalności kolejowych od roku 2013 przez cały okres nauki będą otrzymywać stypendia od 300- 500 zł miesięcznie, fundowane przez PKP PLK S.A.

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

budynek szkołyZespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie to szkoła z wieloletnią tradycją kształcenia. Proponujemy kształcenie na atrakcyjnych kierunkach w Technikum, Branżowej Szkole I stopnia i na Kwalifikacyjnych Kurasach Zawodowych. Nasza szkoła dysponuje nowoczesną i w pełni wyposażoną bazą dydaktyczną. W szkole prowadzone są innowacje organizacyjno metodyczne działają m.in.: 

 • Klub HO-GA (profesjonalnych hotelarzy i gastronomów),
 • zespół taneczny „Jest Pewne 2”,
 • Koło Inicjatyw Patriotyczno-Obywatelskich,
 • Koło Ekologów,
 • Koło Teleinformatyków (wraz z radiowęzłem),
 • Koło Diagnostów Samochodowych,
 • Koło Literacko-Dziennikarskie i Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”.

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni

budynek szkołyZespół Szkół nr 2 w Bochni funkcjonuje od 1969 r. Aktualnie w szkole uczy się 640 uczniów, przede wszystkim z branży budowlanej, ale też reklamy, architektury krajobrazu, energetyki odnawialnej.

Kształcenie ogólne i zawodowe odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych, na warsztatach szkolnych oraz u pracodawców. Szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów, zdobywanie przez nich dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, realizując różnorodne działania (dodatkowe zajęcia, kursy, szkolenia, staże i inne) w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym m.in.: Małopolska Chmura Edukacyjna, Erasmus.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik architektury krajobrazu,
 • technik budownictwa,
 • technik budowy dróg,
 • technik geodeta,
 • technik inżynierii sanitarnej,
 • technik inżynierii środowiska i melioracji,
 • technik reklamy,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu

projektowanie odzieżyZespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego jest szkołą z 95- letnią tradycją i do dziś wykształciła wiele pokoleń, które wykorzystały nabytą wiedze i umiejętności, by osiągnąć sukces zawodowy. Szkoła od samego początku istnienia kształci młodzież zainteresowaną modą, aktualnie oferując naukę w zawodzie technik przemysłu mody i technik stylista (nowość).

Nauka w Technikum Przemysłu Mody umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • projektowania i wytwarzania odzieży,
 • komputerowego projektowania odzieży,
 • projektowania i wykonywania biżuterii,
 • wizażu podczas zajęć z kosmetologii i fryzjerstwa,
 • fotografii w modzie – modowe sesje studyjne i plenerowe,
 • malarstwa i grafiki,
 • organizacji pokazów mody.

Organizujemy praktyki zawodowe w PORTUGALII w ramach programu ERASMUS+, wyjazdowe warsztaty kreowania ubioru i spotkania z projektantami mody. Zespół Szkół nr 3 posiada tytuł ,,Szkoły odkrywców talentów”. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania, przyjazny klimat, poczucie bezpieczeństwa i nowocześnie wyposażone pracownie szkolne.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy