Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

budynek szkołyTechnikum Komunikacyjne nr 25 to jedna z najlepiej wyposażonych szkół w Małopolsce, która, działając od 1950 roku, nieustannie ewoluuje, wprowadzając do swojej oferty edukacyjnej najnowocześniejsze technologie. Zajęcia prowadzone są w najnowocześniejszych pracowniach, m.in. obróbki sterowanej numerycznie, pracowni spajania, dziesięciu  pracowniach komputerowych, pracowni elektronicznej. Szkoła ponadto posiada 2 sale gimnastyczne, największy i najlepiej wyposażony kompleks sportowy, siłownię.
Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, w ramach których  nieustannie rozwija bazę dydaktyczną oraz poszerza kompetencje zawodowe uczniów. W ofercie mamy również zajęcia pozalekcyjne, w tym m.in.: SKS w wielu dyscyplinach, Koło Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz pozalekcyjną pomoc w nauce, kursy ECDL i CISCO. Odbywa się wiele imprez kulturalno – artystycznych oraz konkursów. Każdy potrzebujący uczeń otrzymuje fachową pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Kadra pedagogiczna ma wysokie kwalifikacje (egzaminatorzy OKE z przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych, a także pracownicy naukowi wyższych uczelni technicznych). Osobom spoza Krakowa oferujemy zakwaterowanie w komfortowym  internacie znajdującym się na terenie szkoły. Dojazd do szkoły jest dogodny z obszaru całego miasta.

Najlepsi uczniowie specjalności kolejowych od roku 2013 przez cały okres nauki będą otrzymywać stypendia od 300- 500 zł miesięcznie, fundowane przez PKP PLK S.A.

kompleks sportowyKierunki kształcenia

  • technik elektronik,
  • technik logistyk,
  • technik informatyk,
  • technik mechatronik,
  • technik programista,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik transportu kolejowego.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji S.A. w  Krakowie, w Krakowskich Zakładach Automatyki S.A. w Krakowie, w PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie, Auto Special Autoryzowany Dealer AUDI i VW w Modlniczce i innych lokalnych firmach.

Informacja została opracowana przez Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie

Kontakt

Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie
31-450 Kraków
ul. Ułanów 3
tel. (+48 - 12) 411 54 34
tk.krakow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy