Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

budynek szkołyZespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie to szkoła techniczna ze 188- letnimi tradycjami kształcenia technicznego.

Technikum Mechaniczne nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie jest szkołą techniczną, 5-letnią dla absolwentów szkoły podstawowej. Uczniowie klas pierwszych Technikum Mechanicznego nr 15 w roku szkolnym 2022/2023 uczyć się będą w oparciu o  podstawę programową kształcenia w zawodach, która obowiązuje od 1 września 2019 r. 

Technikum Mechaniczne nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Absolwenci Technikum Mechanicznego nr 15 po zdaniu egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są przygotowani zarówno do podjęcia pracy zawodowej, jak i do podejmowania nauki na wyższych uczelniach na wszystkich kierunkach studiów.

Szkoła Branżowa I stopnia nr 14 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie jest szkołą techniczną, 3-letnią dla absolwentów szkoły podstawowej.

Elementami mającymi wpływ na wysoką jakość kształcenia jest organizowanie i wspieranie możliwości doskonalenia i uzupełniania wiedzy i umiejętności uczniów poprzez:

 • realizację przez uczniów dodatkowych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej w Gminie Miejskiej Kraków,
 • realizację staży wakacyjnych w firmach i przedsiębiorstwach w danej branży zawodowej,
 • uczestnictwo w zajęciach w ramach „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” w Gminie Miejskiej Kraków z przedmiotów ogólnokształcących, tj. z fizyki, która jest również przedmiotem rozszerzonym w klasach technikum mechanicznego oraz z chemii,
 • uczestnictwo w warsztatach weekendowych i wakacyjnych w ramach MChE,
 • udział w innych zajęciach organizowanych w formie MChE, np. zajęcia online poświęcone ochronie klimatu,
 • realizację projektów edukacyjnych w ramach programu unijnego Erasmus+, organizowanych we współpracy ze szkołami partnerskimi z Niemiec, np. „Analiza i prowadzenie nowoczesnych procesów produkcji poprzez wspomaganą komputerowo statystyczną kontrolę procesu (SPC) wraz z planowaniem, konstrukcją i budową wyposażonego w czujniki indukcyjne urządzenia pomiarowego” (2016-2018), „Czas na rower elektryczny”. Projektowanie i budowa roweru z napędem elektrycznym oraz współpraca międzypokoleniowa w Europie.” (2018-2020), a także nowego projektu trójstronnego polsko-niemiecko-czeskiego pt.: „EDU-Play 4.0: Współpraca młodzieży trzech krajów przy projektowaniu i budowie systemów mechatronicznych” (2020-2022),
 • realizację edukacyjnych projektów międzynarodowych w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży we współpracy z niemieckimi szkołami partnerskimi w Moguncji, Erfurcie, Neunkirchen, Salzgitter i Gersheim,
 • wspieranie projektów językowych: coroczne spektakle w języku angielskim, np.: „Peter Black”, „Teatr Dona Allena”, „Krakow King`s Players Don Allen” oraz konkursów języka angielskiego: Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod naukowym patronatem UJ, konkurs języka angielskiego „The Point” oraz „Forget-me-not” (skierowany do uczniów szkół branżowych), Europejski Dzień Języków,
 • wspieranie imprez sportowych, np. Halowy turniej piłki nożnej szkół humbertowskich o Puchar Dyrektora ZSM nr 1,
 • wizyty zawodoznawcze w zakładach przemysłowych np. Fiat Auto Poland, MAN, MPK, Pratt &Whitney Tubes,
 • udział uczniów w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych i przedmiotowych, np. wyprawa rowerowa do Tyńca, wycieczka na Babią Górę, wycieczka do Zakopanego, wyjścia do muzeów i na wystawy,
 • realizację projektów tematycznych, m. in.: projekt Narodowego Banku Polskiego - „My Polacy -niepodlegli, przedsiębiorczy”, program „Poznawanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej przez uczniów krakowskich szkół”, projekt „Fraktal na stulecie” w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki, projekt „Bohaterowie naszej przeszłości”, maraton tworzenia gier komputerowych WSEIcraft 4.0, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – Kraków Safety Show, projekt „Eko-lekcje” na temat ochrony środowiska, coroczne akcje "Sprzątanie Świata", projekt „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady”, projekt „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze” – zajęcia dotyczące zmian klimatycznych, na zaproszenie Tomasza Urynowicza Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, „Europejski Dzień Prawnika”,
 • szkolenia w ramach projektu Inter Cars „Młode Kadry” oraz szkolenia organizowane przez firmy Pratt & Whitney Tubes i Multiprojekt Automatyka, Roboty Przemysłowe,
 • udział w szkoleniach, warsztatach i debatach organizowanych w ramach „Święta Szkoły”, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

Szkoła posiada nowoczesne, specjalistyczne pracownie zawodowe, m.in. pracownie mechatroniczne, pracownię robotyki, pracownię elektroniki, pracownię motocyklową, pracownię automatyki, pracownię silników, pracownię samochodowych napędów elektrycznych i hybrydowych, projektowania CAD, CAM, mechatroniki i diagnostyki samochodowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, pracownie przedmiotowe i językowe wyposażone w projektory multimedialne i tablice interaktywne, bibliotekę szkolną, wyposażoną w multimedialne centrum internetowe oraz bogaty księgozbiór 20000 woluminów. Szkoła oferuje uczniom dwie sale gimnastyczne, aulę szkolną oraz 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, sale lekcyjne wyposażone w projektory multimedialne i tablice interaktywne.

pracownia mechatroniki zsm1 katalogKierunki kształcenia

Technikum:

 • technik mechanik,
 • technik automatyk,
 • technik mechatronik,
 • technik robotyk,
 • technik pojazdów samochodowych.

Szkoła Branżowa I stopnia:

 • blacharz samochodowy,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik motocyklowy,
 • mechatronik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • operator obrabiarek skrawających.

Największe osiągnięcia

Różnorodność i wysoki poziom aktywności edukacyjnych szkoły przekłada się również na osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Osiągnięte przez uczniów sukcesy to m.in.:

 • II miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Mechanicznym w 2018 r. i I miejsce w 2019 r., Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2019 (III miejsce dla drużyny ZSM nr 1),
 • Ogólnopolski Konkurs „Young Car Mechanic 2019” (V miejsce ucznia TM nr 15),
  - Ogólnopolskie Mistrzostwa Młodych Mechaników w ramach Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych 2019 (V i VIII miejsce drużynowo ZSM nr 1),
 • Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych 2020 – (I miejsce),
 • udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, np. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Technicznej w Grupie Elektrycznej,
 • Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości „Zarządzanie różnorodnością w organizacji”,
 • konkurs „Matematyka w Technice dla Technika”,
 • Mistrzostwa SUDOKU, Święto liczby pi, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej i inne,
 • Szkołę wyróżniono tytułami: Lider Edukacji Zawodowej, Oskar Zawodowy, Małopolska Szkoła z Pasją, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości oraz Srebrnym Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Małopolskiego,
 • 15 czerwca 2019 r. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 został odznaczony Srebrnym Medalem Honorowym za zasługi dla Województwa Małopolskiego,
 • 6 lutego 2020 r. Technikum Mechaniczne nr 15 razem z partnerską Firmą Multiprojekt po raz kolejny zostało laureatem w VI edycji ogólnopolskiego konkursu pt. "Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły" w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej,
 • 6 listopada 2020 r. Technikum Mechaniczne nr 15 razem z firmą Pratt & Whitney Tubes zostało laureatem w VII edycji ogólnopolskiego konkursu pt. "Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły" w branży elektryczno-elektronicznej i teleinformatycznej oraz uzyskało wyróżnienie za współpracę z firmą RM Filipowicz w obszarze mechanicznym,
 • Nasi uczniowie w 2016 roku  zostali finalistami IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Elektryzująca Pasja”,
 • W lutym 2016 r. uczeń Technikum Mechanicznego nr 15 zdobył tytuł laureata w konkursie „Matematyka w Technice dla Technika” oraz bierze udział w  finale  XXXIX Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie mechatronicznej,
 • W marcu 2017 r. uczniowie Technikum Mechanicznego nr 15, kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, zdobyli I miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników w Poznaniu,
 • W maju 2018 r. uczniowie Technikum Mechanicznego nr 15, kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, zdobyli II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 • W czerwcu 2018 r. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 otrzymał Brązowe Berło Kraka, zajmując trzecie miejsce w rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych i został również przyznany Tytuł Złotego Lidera Samorządności,
 • W marcu 2019 r. Uczniowie Technikum Mechanicznego nr 15 kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, zdobyli IV miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników w Poznaniu,
 • W lutym 2020 r. Uczeń Technikum Mechanicznego nr 15, kształcący się w zawodzie technik mechatronik, zdobył II miejsce w III Skawińskim Turnieju Wiedzy Mechatronicznej,
 • W lutym 2020 r. Absolwenci Szkoły za całokształt swoich osiągnięć zajęli w Ogólnopolskim Konkursie o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów szkół technicznych „Technik Absolwent 2019” II i III miejsce w zawodzie technik pojazdów samochodowych,
 • W marcu 2020 r. Uczeń Technikum Mechanicznego nr 15, kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, zdobył V miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej, a uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia nr 14 kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych VII miejsce,
 • W listopadzie 2020 r. Uczniowie Technikum Mechanicznego nr 15, kształcący się w zawodzie technik mechatronik, zdobyli I miejsce w XI Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych w kategorii automatyka/robotyka,
 • Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej, w kategorii mechaników trzecie miejsce zdobył uczeń w zawodzie technik mechanik, natomiast opiekun ucznia w kategorii nauczyciel – opiekun, uplasował się na ósmym miejscu w Polsce,
 • V jubileuszowa gala wręczenia nagród w konkursie "Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości - Edycja 2021", Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie uhonorowany Dyplomem Dobrej Praktyki za projekt pt. "Elektromobilni z ZSM nr 1, czyli jak młodzi mechanicy zmieniają świat",
 • W dniach 22 -23 października 2021 r. 17 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie walczyło w X Ogólnopolskich Finałach Mistrzostw Mechaników w Poznaniu,
 • W kategorii elektromobilni (samochody elektryczne) - zespół ZSM nr 1 zdobył II miejsce w Polsce,
 • W kategorii mechanik pojazdów ciężarowych - zespół ZSM nr 1 zdobył III miejsce w Polsce,
 • Do XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP zostało wytypowanych 6 najlepszych absolwentów Technikum Mechanicznego nr 15 w roku szkolnym 2020/2021,

pracownia diagnostki samochodowej zsm 1 katalogWszyscy absolwenci zostali nagrodzeni:

1. II miejsce w specjalności TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

2. II miejsce w specjalności TECHNIK AUTOMATYK

3. III miejsce w specjalności TECHNIK MECHANIK

4. III miejsce w specjalności TECHNIK MECHATRONIK

5. wyróżnienie w specjalności TECHNIK MECHATRONIK

Perspektywy zawodowe absolwentów

Zdaniem 57% badanych uczniów, szkoła przygotowała ich dobrze lub bardzo dobrze do wykonywania zawodu, którego się uczyli. 24% respondentów szkoły oceniło, że zostali przygotowani w  średnim stopniu. Wśród uczniów, którzy mieli za sobą doświadczenia praktycznej nauki zawodu 71% uznało, że przygotowali się dzięki temu dobrze lub bardzo dobrze do wykonywania zawodu. W momencie badania 29% uczniów szkoły stwierdziło, że po zakończeniu nauki w szkole ma już zapewnioną odpowiednią pracę w zawodzie i ją podejmie. Z kolei 60% badanych uczniów planuje w ciągu roku od zakończenia nauki poszukiwać pracy w branży, do której należy wyuczony w szkole zawód. Branże, w których uczniowie najczęściej podejmują pracę to samochodowa, automatyki i mechatroniki, nowoczesne technologie wytwarzania w tym CNC. Duża grupa absolwentów podejmując pierwszą pracę zawodową, jednocześnie zaczyna studia, najczęściej zaoczne na Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Krakowskiej lub Uniwersytecie Pedagogicznym. Z rozmów i opinii pracodawców realizujących kształcenie praktyczne dla uczniów ZSM nr 1 przewijają się opinie o bardzo dobrym przygotowaniu praktycznym uczniów. Jednocześnie podkreślane są tu zdolności manualne, umiejętności posługiwania się narzędziami i oprogramowaniem oraz kreatywność i umiejętność pracy w grupie.

Nasi partnerzy

Szkoła współpracuje m.in. z firmami: Pratt & Whitney Tubes - patronat nad klasą w zawodzie technik automatyk i technik mechanik, Wydział Odlewnictwa AGH oraz Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich - patronat w zawodzie technik mechanik, Multiprojekt - patronat w zawodzie technik mechatronik, Inter Cars, Toyota Anwa - patronat w zawodzie technik pojazdów samochodowych, Grupa Cichy Zasada, RM Filipowicz - patronat w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, AGH i Roboty Przemysłowe – patronat w zawodzie technik robotyk.

Nasi partnerzy w zakresie realizacji praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu, kształcenia praktycznego oraz projektów szkolnych i międzynarodowych to m.in.:

 • Multiprojekt Automatyka Sp. z o. o.,
 • Roboty Przemysłowe Sp. z o.o.,
 • RM Filipowicz Sp. z o.o. Sp. k.,
 • DANROB Sp. z o.o.,
 • Pratt & Whitney Tubes Sp. z o. o.,
 • TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o.,
 • Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. J.,
 • Grupa Cichy Zasada Sp. z o. o. Sp. J.,
 • H.U. Auto-Center B.J. Kasprzyk, M.S. Migdał, Sp. J,
 • Gładysek - Bosch Service Sp. J.,
 • Krak Serwis J&J,
 • Grupa PGD Sp. z o.o., Sp. k.,
 • QUATTRO SERVICE,
 • NORAUTO Polska Sp. z o.o.,
 • CSN-STANEL Automatyka Sp. z o.o.,
 • STACO POLSKA Spółka z o.o.,
 • KRAKMETAL Anna Biskup,
 • Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.,
 • ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o.,
 • TEAM TECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY Sp. z o.o.,
 • BAMET Paweł Babraj,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
 • ZPH "FREZWID" Sp. J.,
 • SMAY Sp. z o.o.,
 • PPU POLSPECJAL Sp. z o.o.,
 • VALVEX S.A.,
 • DESITECH Sp. z o.o.,
 • MAN Trucks Sp. z o. o.,
 • Autoryzowana Stacja Obsługi Mercedes-Benz JAN KOSMOWSKI,
 • Auto Centrum GOLEMO,
 • WAWEL S.A.

W aktualnym zestawieniu na liście firm współpracujących ze szkołą w różnych formach aktywności znajduje się kilkadziesiąt firm z branży motoryzacyjnej, automatyki, mechatroniki, mechaniki i robotyki przemysłowej. Uczeń może dokonać wyboru rodzaju firmy i profilu jej działalności na etapie realizacji praktycznej nauki zawodu lub praktyk zawodowych, wykorzystując jej najlepsze doświadczenia w odniesieniu do swojego przyszłego miejsca pracy.

Informację opracowali mgr Piotr Duda – Wicedyrektor ZSM nr 1 oraz mgr inż. Waldemar Nowak – Kierownik Kształcenia Praktycznego ZSM nr 1

Kontakt

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
31-120 Kraków
Al. Mickiewicza 5
tel. (+48 - 12) 422 68 04
www.zsm1krakow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy