Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

pracownia językowaZespół Szkół Mechanicznych nr 4  to połączenie tradycji i nowoczesności. Nasz Zespół, kształcący od ponad 50 lat specjalistów z różnych branż, mieści się w budynku, który służy potrzebom edukacji już od niemal wieku. Cały czas monitorujemy rynek pracy i dlatego oprócz tradycyjnych zawodów jak mechanik czy technik pojazdów samochodowych mamy w swojej ofercie również zawody z branży lotniczej: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik lotniczych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów i terminali. Wielką atrakcją są praktyki zagraniczne odbywane w Niemczech (mechanik samochodowy) i Hiszpanii (kierunki lotnicze). Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia, gdyż szkolenie praktyczne odbywa się we współpracy z pracodawcami. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły często zwracają uwagę na szczególną atmosferę panującą w szkole. Nauczyciele są mili, życzliwi, ale również kompetentni i wymagający.

silnikiKierunki kształcenia

Technikum Mechaniczne:

 • technik awionik,
 • technik eksploatacji portów i terminali,
 • technik logistyk,
 • technik lotniskowych służb operacyjnych,
 • technik mechanik lotniczy,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik rachunkowości,
 • technik spawalnictwa.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik.

Największe osiągnięcia

Od lat wyznaczamy trendy na krakowskim rynku edukacyjnym. Wprowadziliśmy w Krakowie takie zawody szkolnictwa branżowego, jak: technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik spawalnictwa. Do tej pory jesteśmy jedyną szkołą w Krakowie kształcącą w przyszłościowym zawodzie technik spawalnictwa. W roku szkolnym 2021/2022 nasze starania zostały docenione przez portal Perspektywy – zostaliśmy odznaczenia brązową tarczą w ogólnopolskim rankingu techników. Nasi uczniowie przechodzą do dalszych etapów w konkursach i olimpiadach. Ponadto udzielają się w akcjach charytatywnych oraz są aktywni w różnych stowarzyszeniach.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Nasi absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w swoim zawodzie. Pracują między innymi na lotnisku w Krakowie czy Warszawie. Z powodzeniem zakładają i prowadzą własne firmy oraz rozwijają karierę poza granicami Polski, dwóch uczniów z powodzeniem zdało międzynarodowe egzaminy i kontynuuje w swoim zawodzie naukę za granicą, w szkole średniej.

Nasi partnerzy

Na przestrzeni ostatnich lat rozpoczęliśmy współpracę z uczelniami: AGH, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Pedagogiczny. Ponadto współpracujemy z największymi przedstawicielami branż: Royal Star, MPO, MPK S.A., LS Technics, Górska Szkoła Szybowcowa „ŻAR” AP, PZL Mielec.

Informację opracował Dawid Wójtowicz, Kierownik Szkolenia Praktycznego, Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. Gen. A. E. Fieldorfa -„Nila” w Krakowie

Kontakt

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
31-054 Kraków
ul. Podbrzezie 10
tel. (+48 - 12) 422 14 63
zsmnr4.edupage.org

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy