Zespół Szkół Geodezyjno–Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

budynek szkolyPoczątki szkoły sięgają 1 X 1945 r. Zaistnieliśmy wtedy jako Państwowe Liceum Spółdzielcze. Szkoła wielokrotnie zmieniała profile kształcenia, a od roku szkolnego 1961/62 wraz z powstaniem kierunków "budowy dróg i mostów" oraz "urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych" otrzymała nazwę Technikum Komunikacyjne.  W roku 1963 rozpoczęto planowanie nowego budynku szkoły "999-tej Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego". Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego dyrektora - Józefa Rokosza, uczniów, nauczycieli i Komitetu Budowy wzniesiono nowy gmach i oddano go do użytku 2 IX 1965 roku. W roku szkolnym 1968/69 szkołę przemianowano na Technikum Gospodarki Wodnej i Budownictwa Drogowego.  Rok szkolny 1979/1980 to pojawienie się klas geodezyjnych technikum. Ta ostania reorganizacja dała podstawy do obecnie istniejącej: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej. 

Obecnie Zespół Szkół dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną do realizacji programów nauczania z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Pozyskiwane środki z funduszy Unii Europejskiej przyczyniają się do wzbogacenia bazy dydaktycznej oraz podnoszenia jakości kształcenia. W technikum podczas pięcioletniego cyklu nauczania uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych, umożliwiających uzyskanie dyplomu technika w wybranym zawodzie. Dzięki współpracy szkoły z przedsiębiorstwami oraz wyższymi uczelniami młodzież uczestniczy w wielu spotkaniach z naukowcami i specjalistami branżowymi zapoznając się z nowoczesną technologią prac inżynieryjnych. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych przyczynia się do  rozwijania zainteresowań uczniów np. : recytatorskich, czytelniczych, muzycznych, sportowych i innych.

biblitekaKierunki kształcenia

 • technik geodeta,
 • technik logistyk,
 • technik ochrony środowiska.

Największe osiągnięcia

 • II miejsce w finale X Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu (2021 r.),
 • Udział w finale Konkursu Logistycznego w Gdyni organizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (2021 r.),
 • Udział w finale X edycji Ligii Młodych Logistyków konkursu wiedzy o logistyce, organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Naukowe Koło Logistyki DIALOG (2020 r. ),
 • II miejsce w VIII edycji Projektu Regionalnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” (II edycja ogólnopolska). (2020 r.),
 • II miejsce w finale XLII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (2020 r.),
 • III miejsce Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Meine deutsche Geschichte” w kategorii wiersz oraz komiks (2019 r.),
 • II miejsce w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży - Amatorska Piłka Siatkowa (2019 r.)
 • Udział w finale III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej (2019 r.),
 • Udział finale XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w Wyższej Szkole Logistycznej w Poznaniu. (2019 r.),
 • V miejsce oraz tytuł laureata w centralnym etapie XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych we Wrocławiu *(2018 r.),

Perspektywy zawodowe absolwentów

 • Technik geodeta: możliwość zatrudnienia w firmach i przedsiębiorstwach geodezyjnych, w wydziale geodezji w starostwach powiatowych oraz ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • Technik logistyk: możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach: spedycyjnych, transportowych, produkcyjnych, centrach logistycznych, jednostkach organizacyjnych takich jak: szpitale, gminy, szkoły.
 • Technik ochrony środowiska: możliwość zatrudnienia ośrodkach badań i kontroli środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytutach naukowo-badawczych, prywatnych zakładach specjalistycznych.

Nasi partnerzy

 • Przedsiębiorstwo geodezyjne – Geoprzem,
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
 • Poczta Polska,
 • Leroy Merlin,
 • Grupa Transportowa,
 • Zakład Naukowo Badawczy ECO-HERA.

Informacje opracował Piotr Wydrzyński, Wicedyrektor Zespołu Szkół Geodezyjno – Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kontakt

Zespół Szkół Geodezyjno–Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie
30-133 Kraków
ul. Lea 235
tel. (+48 - 12) 637 46 69
www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy