Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

ulotka szkołyZespół Szkół Budowlanych w Tarnowie to najlepsza w regionie placówka kształcąca w branży budowlanej, instalacyjnej i geodezyjnej. Nasza oferta edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół podstawowych, ale prowadzimy również wiele pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, współfinansowanych ze środków unijnych i opartych na szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami. Dają one możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji przez uczniów i osoby dorosłe. Jesteśmy szkołą nowoczesną, ale z 60-cio letnim doświadczeniem. Efektem naszych działań są dwa nowe obiekty naukowo-dydaktyczne powstałe w ostatnich latach: Centrum Kształcenia Budowlanego i Poligon Energooszczędności. Posiadamy 22 kompletnie wyposażone pracownie kształcenia zawodowego praktycznego i teoretycznego oraz nowoczesne multimedialne klasopracownie przedmiotów ogólnokształcących.

Kierunki kształcenia

Technikum:

 • technik budownictwa,
 • technik geodeta,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik inżynierii sanitarnej,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik renowacji elementów architektury,
 • technik technologii drewna.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • murarz-tynkarz,
 • stolarz.uczniowie - laureaci olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Największe osiągnięcia

Jesteśmy w czołówce polskich szkół zawodowych. Technikum nr 7 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych, zostało w 2020 r. uznane za najlepsze technikum w Tarnowie i 16-te w Małopolsce, za co przyznano nam tytuł i tarczę SREBRNEJ SZKOŁY (ranking Perspektyw 2020). O tak wysokiej pozycji zdecydowały wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz osiągnięcia na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Od ponad 20 lat uczniowie naszej szkoły zajmują wysokie miejsca w finale centralnym, uzyskując tytuły laureatów i finalistów oraz  indeksy na wydziały budowlane wszystkich polskich uczelni technicznych. Ogromne osiągnięcia odnotowujemy od wielu lat w popularyzacji i wynikach Honorowego Krwiodawstwa. Odnosimy również sukcesy sportowe i artystyczne oraz jesteśmy aktywnymi wolontariuszami.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Po zakończeniu szkoły uczniowie realizują się zawodowo poprzez kontynuację nauki na wyższych uczelniach, zdobywanie uprawnień w zakresie projektowania i samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pracę na stanowiskach kierowniczych w firmach budowlanych, projektantów branżowych w biurach projektów, czy prowadząc własną działalność gospodarczą, jako wysoko cenieni wykwalifikowani specjaliści budowlani.

Nasi partnerzy

Szkoła współpracuje z wieloma lokalnymi firmami, wspólnie organizując praktyczną naukę zawodu oraz szkolenia w różnych branżach budownictwa. Należą do nich:

 • Bruk-Bet Sp. z o.o.,
 • Firma Budowlana Mat-Bud,
 • Instalterm,
 • Prof-Geo,
 • Termo-Instal,
 • Firma Budowlano-Handlowa „PICO BELLO”.zajęcia praktyczne

Ponadto, naszymi partnerami, w ramach projektów edukacyjnych, są:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Politechnika Krakowska (Wydział Inżynierii Lądowej).

Informacje opracowali Aneta Warzała, Paweł Stach – nauczyciele ZSB w Tarnowie

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Legionów 15
tel. (+48 - 14) 621 35 66, 621 81 00
zsb.tarnow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy