Zespół Szkół Budowlanych im. dr Władysława Matlakowskiego w Zakopanem

budynek szkołyW Zakopanem, tuż przy Krupówkach, w drewnianym budynku mieści się Zespół Szkół Budowlanych, gdzie uczniowie i  nauczyciele od 145 lat łączą pasję tradycyjnego rzemiosła artystycznego ze współczesnym snycerstwem, ciesielstwem i nowoczesnym budownictwem.

Szkoła powstała w 1876 roku z inicjatywy Towarzystwa Tatrzańskiego. Była to pierwsza szkoła zawodowa na Podhalu i jedna z najstarszych, kształcących w tym kierunku w Polsce. Znana jest też pod nazwą Cesarsko-Królewskiej Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego, a jej pierwsi dyrektorzy to Czech Franciszek Neużil oraz radca cesarski Edgar Kovats. To w tym czasie – pod zaborem austriackim – szkoła zaczyna odnosić sukcesy na wystawach galicyjskich i wiedeńskich. Również wtedy pod wpływem Stanisława Witkiewicza rodzi się styl zakopiański, którego propagatorem jest kolejny dyrektor, pierwszy Polak na tym stanowisku – Stanisław Barabasz. To on spolszcza personel nauczycielski i zastępuje wiedeńskie modele polskimi wzorami. Znany jest również, jako pionier nowoczesnego narciarstwa w Polsce.

Kierunki kształcenia

zajęcia ze snycerstwaTechnikum nr 1:

  • technik budownictwa,
  • technik architektury krajobrazu,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1:

  • cieśla,
  • stolarz,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych.

Szkoła zapewnia uczniom praktykę, dysponuje warsztatami i nowoczesną bazą techno-dydaktyczną oraz współpracuje ze szkołami ze Szwecji i Niemiec. W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej, szkoła współpracuje z firmami, które oferują wysokiej klasy produkty i proponują nowoczesne rozwiązania technologiczne  np. SEMA, ODNOVA, Monier Braas, Schidel.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci naszej szkoły mają możliwość pracy głównie w branżach budowlanych, zarówno na budowach jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego, kierownicy budów, majstrowie lub robotnicy, jak również w biurach projektowych, jako projektanci.

Nasi partnerzy

Szkoła współpracuje z Politechniką Krakowską, organizując wyjazdy edukacyjne na uczelnię, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie oraz Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie – szkolenia branżowe dla inżynierów oraz uczniów naszej szkoły. Od kilku lat młodzież naszej szkoły uczestniczy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (w ostatnich edycjach liczni laureaci i finaliści etapów centralnych).

Informacja została opracowana przez Małgorzatę Mierczak, dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych im. dr Władysława Matlakowskiego w Zakopanem
34-500 Zakopane
ul. Krupówki 8
tel. (+48 -14) 201 44 10
zsbzakopane.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy