Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie

pracowniaOd ponad 70 lat z powodzeniem kształcimy uczniów z wadami słuchu zgodnie z bieżącymi potrzebami rynku pracy. Nasze atuty: atrakcyjne zajęcia, nowoczesne sale dydaktyczne, wykwalifikowana kadra,   bezpieczny internat , zagraniczne praktyki zawodowe (Niemcy, Słowacja, Francja, Włochy, Hiszpania), roczne staże dla absolwentów, turnusy rehabilitacyjne, wolontariat, udział w projektach Erazmus+,  współpraca z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego (prawo jazdy).

Kształcimy w następujących zawodach:

Technikum Specjalne dla Niesłyszących:

 • technik budownictwa,
 • technik handlowiec,
 • technik informatyk,
 • technik mechanik obróbki skrawaniem,
 • technik mechatronik,
 • technik przemysłu mody,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla Niesłyszących:

 • blacharz samochodowy,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • krawiec,
 • kucharz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych,
 • mechatronik,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń.

Szkoła Policealna Specjalna:

 • florysta,
 • technik administracji,
 • technik usług kosmetycznych,
 • asystent osoby niepełnosprawnej,
 • technik usług pocztowych i finansowych

Największe osiągnięcia

Nasi uczniowie są  laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodowych dla osób z wadami słuchu. Z sukcesami uczestniczą w zawodach sportowych krajowych i zagranicznych.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Nasi absolwenci najczęściej znajdują pracę w zawodach związanych z gastronomią, kosmetyką, florystyką i pracami biurowymi. Realizując roczne staże w miejscu zamieszkania mają możliwość podjęcia tam pracy.

Nasi partnerzy

 • Polski Związek Głuchych,
 • Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i z Wadami Słuchu „Surdus”,
 • Między Uszami-Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka,
 • Fundacja Viribus Unitis,
 • Europejska sieć HIPEN,
 • Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego.

Informacja została opracowana przez
Magdalena Wcisło, nauczyciel, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie
30-731 Kraków
ul. Grochowa 19
tel. (+48 -12) 653 26 84
www.soswgrochowa.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy