Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Chemobudowa- Kraków" S.A

logo szkołyJesteśmy jedną z najstarszych szkół w Nowej Hucie z ponad 60-letnią tradycją, która za swoją działalność na rzecz dzielnicy Nowa Huta oraz Krakowa wyróżniona została odznaką „Honoris Gratia”. Nasza szkoła obecnie jest najchętniej wybieraną szkołą zawodową w Nowej Hucie. Przestronne i klimatyzowane sale, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audio-wizualny sprzyjają zdobywaniu wiedzy. Kształcimy w licznych, atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach na rynku pracy, tj. w zawodach mechanicznych, budowlanych i usługowych. Swoją ofertę edukacyjną szkoła systematycznie dostosowuje do zmieniających się potrzeb rynku. Stosujemy najnowocześniejsze, efektywne, aktywizujące metody nauczania. Proces edukacyjno-wychowawczy realizują nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach. Dbamy o najwyższy poziom nauczania. Zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych. Jesteśmy szkołą bezpieczną, tolerancyjną, przyjazną uczniom. Eliminujemy wszelkie przejawy demoralizacji poprzez zintegrowane działania wychowawczo-profilaktyczne. Cały proces edukacyjno-wychowawczy realizujemy w ścisłej współpracy partnerskiej z rodzicami uczniów.

Kierunki kształcenia

zajęcia praktyczneTechnikum:

 • technik programista,
 • technik spedytor,
 • technik logistyk,
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
 • technik budowy dróg,
 • technik renowacji elementów architektury,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik budownictwa,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik inżynierii sanitarnej,
 • technik urządzeń dźwigowych,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik usług fryzjerskich.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • monter konstrukcji budowlanych,
 • monter stolarki budowlanej,
 • dekarz,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów motocyklowych,
 • murarz-tynkarz,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • stolarz,
 • cieśla,
 • fryzjer.

 Największe osiągnięcia

 • Srebrna Odznaka Perspektywy 2020,
 • Medal zasłużeni dla Miasta Krakowa „ Honoris Gratia”.

Perspektywy zawodowe absolwentów

 • 82% uczniów ZSB „Chemobudowa” zdaje egzamin zawodowy.
 • 91% uczniów ZSB „ Chemobudowa” znajduje prace po skończeniu szkoły.
 • 100% uczniów ZSZ „Chemobudowa” otrzymuje wynagrodzenie w trakcie nauki.

Nasi partnerzy

 • Chemobudowa- Kraków S.A.,
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,
 • Frapol,
 • Łęgprzem,
 • OTTO Luft
 • Datacomp
 • Grupa PGD

Informacje opracował Paweł Rybak, Pedagog, Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Chemobudowa- Kraków" S.A

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Chemobudowa- Kraków" S.A.“”
31-953 Kraków
os. Urocze 13
tel. (+48 - 12) 644 19 44
www.chemobudowa.szkola.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy