Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie

budynek szkołyZespół Szkół Budowlanych nr 1, znajdujący się przy ulicy Jerzego Szablowskiego w Krakowie, to placówka z prawie dwusetletnią tradycją, która plasuje się wśród najlepszych szkół średnich i branżowych w kraju. Naucza tu wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, która pomoże przysposobić się do wymarzonego zawodu oraz dobrze przygotuje do egzaminu maturalnego. Nasi uczniowie zdobywają nagrody w wielu prestiżowych konkursach i rozwijają swoje umiejętności na ciekawych warsztatach, a absolwenci rozchwytywani są na rynku pracy w Polsce i za granicą.

W budynku szkoły znajdują się dobrze wyposażone, nowoczesne klasy. Oprócz tradycyjnych sali lekcyjnych, do dyspozycji uczniów są także sale multimedialne, w których mogą oni zdobywać wiedzę w wielu dziedzinach m.in takich jak projektowanie w technologii CAD oraz modelowanie trójwymiarowych obiektów architektonicznych.

Szkoła wciąż się rozwija i wychodzi na przeciw potrzebom swoich uczniów, dlatego już wkrótce powstaną tu dwie nowe pracownie: pracownia odnawialnych źródeł energii oraz pracownia architektoniczna, gdzie uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w kursie przygotowawczym na wyższe studia o kierunku architektonicznym.

Obok rzetelnie przekazywanej wiedzy teoretycznej, szkoła kładzie duży nacisk na praktyczne przygotowanie swoich podopiecznych do wykonywania wymarzonych zawodów. Praktyki realizowane są w pobliskim Centrum Kształcenia Zawodowego oraz na placach budowy w Krakowie.

Szkoła nie pomija także dbania o rozwój zdrowia fizycznego. Na terenie placówki znajduje się doskonale wyposażone zaplecze sportowe z salą gimnastyczną, siłownią oraz nowo wybudowanym pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim. Tuż obok szkoły znajduje się internat, w którym mogą mieszkać uczniowie z poza Krakowa.

Kierunki kształcenia

  • technikum budowlane na kierunkach takich jak: budownictwo, architektura krajobrazu, inżynieria sanitarna, energia odnawialna, renowacje elementów architektury, technologia drewna, prace wykończeniowe, przemysł targowo-wystawienniczy, stolarka budowlana, chłodnictwo i klimatyzacja. Ponadto w skład placówki wchodzą także:
  • branżowa szkoła I stopnia o wielu specjalizacjach związanych z budownictwem,
  • branżowa szkoła II stopnia,
  • liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Otrzymując tytuł technika absolwenci zdobywają nie tylko odpowiednie kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy, lecz także są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, na kierunkach takich jak: konstruktor, instalator, architekt, architekt krajobrazu czy konserwator zabytków.

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie to przepustka do świata atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy, która może być także twoją największą pasją.

Największe osiągnięcia

Nasi uczniowie i absolwenci przynoszą nam wiele powodów do dumy i potwierdzają skuteczność nauczania i wykorzystywania nabytych w naszej szkole umiejętności.

Z satysfakcją odnotujmy, iż mimo obaw o wyniki kształcenia zdalnego w naszym kraju, w tym zawodowego, nasz tegoroczny maturzysta, zakwalifikował się jako jedyny w Krakowie, na pierwsze prestiżowe zawody o randze międzynarodowej „World Skills Poland”, gdzie w gronie dziewięciu najlepszych polskich fachowców z zakresu instalacji sanitarnych w miesiącu listopadzie 2021 reprezentował nasza szkołę.

W tegorocznych jubileuszowych eliminacjach Turnieju Złota Kielnia uczeń naszej szkoły zdobył wysokie, 9 miejsce, a do zakwalifikowania się do ścisłego finału dzieliło go zalewie kilka punktów.

Nasz ubiegłoroczny absolwent szkoły branżowej I stopnia, uzyskał ostatnio, jako jedyny w Krakowie, zaszczytny tytuł „Specjalisty 100%” za znakomite wyniki na zawodowych egzaminach zewnętrznych w czerwcu 2020 r. Prezydent Miasta ufundował mu też wysoką nagrodę finansową.

Inny z naszych uczniów otrzymał prestiżowe stypendium Jana Pawła II za aktywną działalność w zakresie promowania wizerunku naszej szkoły w społeczności lokalnej i międzynarodowej.

Natomiast w styczniu 2022 r. nasze technikum ponownie zostało wyróżnione w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” Srebrną Tarczą.

Uczniowie naszej szkoły angażują się w licznych konkursach z zakresu przedsiębiorczości i współpracy ponadnarodowej w ramach Parlamentu Europejskiego. Otrzymali także akredytację do działań w zakresie Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa i pracują w Młodzieżowej Radzie Krakowa.

Nasi Partnerzy

Szkoła jest członkiem Polskiej Izby Budownictwa i ściśle współpracuje z przedsiębiorcami i innymi przedstawicielami rynku pracy. Zajęcia praktyczne realizowane są w pobliskim CKZ (Centrum Kształcenia Zawodowego) oraz u lokalnych pracodawców. Oferujemy także bezpłatne kursy w ramach realizowanych w szkole projektów unijnych.

Nasi uczniowie otrzymują możliwość odbycia staży wakacyjnych (150 godzin w ciągu 4 tygodni) i praktyk zawodowych (po 140 godzin), co pozwala im zdobyć doświadczenie bezpośrednio u pracodawcy w rzeczywistych warunkach pracy.

Oferujemy możliwość poszerzania swoich kwalifikacji o nowe, takie jak: florysta, monter instalacji światłowodowych, montażysta stolarki PCV, montażysta systemów wentylacyjnych, administrator nieruchomości sanitarnych, stolarz, konserwator, administrowanie nieruchomościami, pomocnik dekarza czy logistyk.

Rozwój naszych uczniów wspieramy także poprzez pomoc finansową, będącą formą stypendium, nie wchodzącą w dochód rodziny.

Zajęcia praktyczne oferowane przez naszą szkołę przyczyniają się do:

  • wysokiej zdawalności egzaminu zawodowego absolwentów,
  • sprawdzenia w praktyce nabytych umiejętności twardych i miękkich,
  • przygotowania do pracy zespołowej i praktycznego zastosowania przepisów BHP.

Zajęcia praktyczne wychodzą poza podstawę programową i są potwierdzone certyfikatem ukończenia stażu, a od 2020 roku także i oceną. Certyfikat ten jest honorowany jako doświadczenie np. przy aplikowaniu o środki na otwarcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo uczniowie z kierunków związanych z budownictwem, stolarką, ochroną środowiska, geodezją mają do dyspozycji odbycie u pracodawców zajęć realizowanych w formie wyjazdowej. Ze względu na regionalizację i zróżnicowany charakter klimatu, typów terenu, cieków wodnych, czy zabudowań jest to bardzo inspirująca możliwość.

Zwracamy szczególną uwagę na dostosowanie polskich realiów rynku do europejskich, szczególnie w obszarach:

  • klimatyzacja- wentylacja,
  • budownictwo ekologiczne - w zmiennych warunkach klimatycznych – np. jest wykorzystywana baza typu UNIBEP/UNIHOUSE budownictwo pasywne/segmentowe- z białym montażem z Polski na potrzeby rynku skandynawskiego,
  • izolacje budowlane.

Informacje opracowali mgr Halina Polaska, mgr inż. arch. Jan Duda, Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie
30-127 Kraków
ul. Jerzego Szablowskiego 1
tel. (+48 - 12) 637 13 53
http://zsb1.pl/

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy