Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Spotkania Regionalnych Rad Branżowych

W poniedziałek 6 grudnia dobiegł końca tegoroczny cykl posiedzeń Regionalnych Rad Branżowych. Są to gremia funkcjonujące w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II), które gromadzą przedstawicieli placówek kształcących zawodowo i ich organów prowadzących oraz przedsiębiorców. Celem spotkań jest w szczególności integracja sektora szkolnictwa i gospodarki.

Przedsiębiorcy o pracy w zawodach

Przedsiębiorcy o pracy w zawodach

Na czym polega praca u pracodawcy? Jak wygląda struktura małych i dużych firm? Jakich umiejętności poszukują małopolscy przedsiębiorcy. Zobacz prezentacje wybranych firm.

Edukacja i Biznes

Edukacja i Biznes

Trwa cykl spotkań Regionalnych Rad Branżowych. Te opiniodawczo-doradcze gremia wspierają działania na rzecz trwałego powiązania szkół zawodowych z pracodawcami. Ich rekomendacje przekładają się na realne wsparcie dla młodych ludzi, którzy podejmują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy