Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

Wspólnie o koordynacji i doskonaleniu działań na rzecz LLL rozmawiali przedstawiciele Wojewódzkich Zespołów Koordynacji z Małopolski oraz Warmii i Mazur

Kształcenie przez całe życie (LLL) to znacznie więcej niż slogan czy chwilowa moda - to kluczowy element rozwoju jednostek i społeczeństwa. W dzisiejszym, pełnym wyzwań świecie, umiejętność ciągłego uczenia się stała się nieodzowna. W tym kontekście wymiana doświadczeń pomiędzy regionami Polski odgrywa niezwykle istotną rolę.

24 kwietnia 2024 r., podczas tegorocznego Festiwalu Zawodów w Małopolsce, odbyło się połączone posiedzenie przedstawicieli Wojewódzkich Zespołów Koordynacji (WZK) z Małopolski oraz Warmii i Mazur.

W prace Zespołów w obu regionach zaangażowane są podmioty biorące aktywny udział w procesie uczenia się przez całe życie, reprezentujące poszczególne obszary rynku pracy, aktywności społeczno-gospodarczej, dialogu społecznego, oświaty i nauki oraz zarządzania strategicznego.

W spotkaniu  udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, instytucji wspierających realizację przedsięwzięcia we wszystkich województwach.

Tomasz Krześniak, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, podkreślił znaczenie kształcenia zawodowego oraz wskazał na realizowane przez Fundację projekty związane z kształceniem przyszłych kadr uwzględniające specyficzne potrzeby regionów.

Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, wskazał na ważność spotkań międzyregionalnych oraz konieczność dostosowania przepisów prawa celem zwiększenia roli samorządów w kształtowaniu polityk uczenia się przez całe życie w regionach.

Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowe

Sesję poprowadziła  Agata Suszczyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, która wspólnie z przedstawicielami MCDN WUP, omówiła założenia budowania systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych budowaniem platform współpracy i mechanizmów sieciowania. Prowadząca przybliżyła założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030 w obszarze edukacji, przedstawiając dotychczasowe działania oraz planowane inicjatywy promujące edukację w regionie.

Agata Suszczyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Pomysł na budowanie i animowanie współpracy w ramach ogólnokrajowego przedsięwzięcia  w województwie warmińsko-mazurskim przedstawił Michał Opieczyński, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie stanowiło istotny krok w kierunku budowania bardziej efektywnego i zintegrowanego systemu wsparcia kształcenia przez całe życie. Uczestnicy zgodnie podkreślili potrzebę kontynuacji dialogu i współpracy, w tym przy realizacji ambitnych celów związanych z promocją LLL w regionach.

Po oficjalnej części spotkania, uczestnicy mieli okazję zwiedzić przestrzeń wystawienniczą Festiwalu zawodów oraz rozmawiać z wystawcami. Nasz małopolski festiwal, jak donieśli goście, stał się inspiracją dla wydarzenia organizowanego w województwie warmińsko-mazurskim.

Funkcjonowanie WZK współfinansowane jest ze środków KPO w ramach projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

 

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy