Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

•	Tomasz Krześniak, Zastępca Dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Temat: „Szkoły dla kompetencji przyszłości”

Podczas pierwszego dnia Festiwalu – 24 kwietnia odbyła się konferencja, która poświęcona była m.in. wyzwaniom przed którymi stoi współczesna edukacja w dobie transformacji cyfrowej. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z różnych dziedzin nauki i gospodarki, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Konferencję otworzył Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Głos zabrali również:

  • Gabriela Olszowska, Małopolska Kurator Oświaty
  • Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Szkolnictwa Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej
  • Tomasz Krześniak, Zastępca Dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  • Dariusz Styrna, Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

•	Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Szkolnictwa Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Podczas konferencji odbył się panel ekspercki „Szkoły dla kompetencji przyszłości”. Wśród panelistów znaleźli się m.in. dr hab. Barbara Worek – socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bohdan Lisowski – właściciel firmy Biś Computer zajmującej się szkoleniami z zakresu CAD i BIM, Jarosław Królewski – Prezes Firmy Synerise i Prezes Wisły Kraków, Renata Porębska – pracownik naukowy Korporacyjnego Centrum Technologii ABB, Artur Wardas – Wicedyrektor Zespołu Szkół Łączności w Krakowie oraz Barbara Blacha – Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Tarnowie. W trakcie panelu zaproszeni goście dyskutowali  jak najlepiej można przygotować środowisko edukacyjne do rewolucji technologicznej oraz jakie kompetencje warto kształtować wśród uczniów, aby jak najlepiej mogli adaptować się do zmian, które czekają ich w przyszłości. W trakcie konferencji głos zabrali również uczniowie z ZS Łączności w Krakowie – Piotr Karp i Tomasz Płonka, którzy prezentowali swoje doświadczenia z wykorzystania nowoczesnych  technologii w kształceniu oraz własnym biznesie.

W konferencji wzięło udział blisko 150 osób: przedstawicieli szkół zawodowych, organów prowadzących, instytucji rynku pracy i edukacji oraz uczniowie.

Konferencja zakończyła się w atmosferze pozytywnych emocji i nadziei na kolejne spotkanie. Organizatorzy wyrazili wdzięczność wszystkim uczestnikom za ich wkład w rozwój edukacji w Małopolsce.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Zawodowa Małopolska”, który jest współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. „Zawodowa Małopolska” to dofinansowana z Funduszy Europejskich operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy