stoisko Województwa Małopolskiego

Małopolska na Mundialu Zawodów w Lyonie

Tarnowskie Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila reprezentowało Małopolskę podczas Mundialu Zawodów w Lyonie w  dniach od 14 do 17 grudnia. Uczniowie prezentowali interaktywne stoisko poświęcone robotyce.

dekoracja

Jak uczymy się w Małopolsce?

O realizacji regionalnych planów zharmonizowania działań wpływających na edukację zawodową, szkolnictwo wyższe oraz uczenie się dorosłych rozmawiali przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (WZK). Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2023 r.

Kompetentna Małopolska

Program rozwoju rynku pracy i edukacji „Kompetentna Małopolska” został przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2023 r. Małopolanin aktywny zawodowo i edukacyjnie to główny cel programu. Program ma charakter kierunkowy i wskazuje obszary działań na rzecz aktywności edukacyjnej i zawodowej Małopolan i Małopolanek.

dekoracja

O umiejętnościach i zawodach przyszłości

W Krakowie zakończył się Kongres Zawodów, Kwalifikacji i Umiejętności. Podczas wydarzenia rozmawiano m.in. o wyzwaniach związanych z ewolucją rynku pracy, edukacji przyszłości, umiejętnościach i zawodach przyszłości, czy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w tych obszarach. Podsumowano także realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), wspierających wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2023 i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Województwo Małopolskie reprezentował wicemarszałek Józef Gawron.
dekoracja

Jak pogłębić wiedzę o swoich mocnych stronach?

Zastanawiacie się, jakie są Wasze mocne strony? W jakich profesjach możecie odnieść sukces? Przypominamy o aplikacji zawodometr. To intuicyjny test zainteresowań i predyspozycji zawodowych w przyjaznej formie. Sprawdź się, życzymy dobrej zabawy!

dekoracja

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to szczególna profesja, która jest realizowana zarówno w sektorze publicznym, jak i w zaciszu domowym. Jest to zawód medyczny, który daje nie tylko pewność zatrudnienia ale i satysfakcję z niesienia pomocy innym.

dekoracja

Pasja do obuwnictwa

Chociaż szewstwo może wydawać się profesją mało nowoczesną, w tym filmie dowodzimy, że zawody obuwnicze łączą tradycyjne rzemiosło z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Obuwnictwo może być również drogą realizacji artystycznych wizji.

dekoracja

Zawód maszynista

Na czym polega praca maszynisty? Czy jest to zawody związane z kolejnictwem dają pewność zatrudnienia i perspektywy na dalszy rozwój? Dzisiejszy obraz tej profesji prezentujemy w krótkim filmie dokumentalnym. O swojej pracy opowiadają czynni maszyniści.

dekoracja

Ruszyły przygotowania do Mundialu Zawodów w Lyonie

Znamy reprezentanta Małopolski podczas tegorocznego Mundialu w Lyonie. Będzie to Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila w Tarnowie – zdobywca odznaki „Złota Szkoła 2023” oraz najlepsze technikum subregionu tarnowskiego w branży mechaniczno-elektrycznej. 18 października z udziałem Marty Malec-Lech, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji szkoły na targach w Lyonie.

dekoracja

Kuźnie umiejętności praktycznych. Prawie 84 mln zł dla Małopolski na Branżowe Centra Umiejętności

Dzięki rządowym środkom w całej Polsce powstanie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Siedem takich projektów zostanie zrealizowanych w Małopolsce. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się uroczystość przekazania symbolicznych czeków potwierdzających przyznane dofinansowanie.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy