Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

dekoracja

Zawody młodych fachowców – podsumowanie

To były prawdziwe zawodowe igrzyska. Cykl konkurencji dla uczniów techników i szkół branżowych odbywał się w marcu i kwietniu w małopolskich szkołach. Wygrywał ten, kto wykazał się nie tylko wiedzą, lecz przede wszystkim zawodową sprawnością. Wręczenie nagród już 15 czerwca podczas Gali Kształcenia Zawodowego.

Mowa o 7 konkurencjach zawodowych wielobranżowego konkursu „Mam Zawód. Mam fantazję”, organizowanego przez Województwo Małopolskie. W tym roku odbyła się jego ósma edycja. Po eliminacjach teoretycznych, na część praktyczną zjechali do Krakowa, Tarnowa, Januszowic, Ojcowa i Suchej Beskidzkiej młodzi zawodowcy z Małopolskich szkół. Uczniowie z różnych branż rywalizowali drużynowo w 7 konkurencjach.

Pierwszą z nich było wykonanie przez poszczególne drużyny, grafiki na koszulkę popularyzującej kształcenie zawodowe. Konkurencja odbyła się w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie. Zawodnicy to uczniowie, którzy kształcą się głównie w zawodach technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik reklamy, stąd ich biegłość w poradzeniu sobie z zadaniem konkursowym. Prace oceniane były m.in. za zgodność z tematem, pomysłowość, jakość wykonania oraz poziom trudności.

Kolejna konkurencja „Mistrzowski agroserwis” wymagała od uczniów umiejętności m.in. sprawdzenia poziomu oleju silnikowego, płynu chłodzącego, hamulcowego albo filtru paliwa, powietrza czy kabinowego. Zawodnicy kształcący się w zawodach mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik-monter maszyn i urządzeń, musieli zmierzyć się z takim zadaniem jak przeprowadzenie prac serwisowych nowoczesnego ciągnika rolniczego. Konkurencja odbyła się w Januszowicach, w siedzibie współpracującej z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej - firmie WIALAN. Tak zaangażowanych w proces nauczania przedsiębiorców potrzebuje Małopolska!

„Wariacje z gęsiny zatorskiej w zimowej odsłonie” tworzyli młodzi kucharze kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych lub pracownik pomocniczy gastronomii. Ich zadaniem było przygotowanie dania głównego oraz zakąski bankietowej, na podstawie własnej receptury. W kompozycji należało obowiązkowo wykorzystać produkty tradycyjne lub regionalne. Konkurencja odbyła się w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.

W innej konkurencji skierowanej do uczniów kształcących się w zawodach technik obsługi turystycznej, technik organizacji turystyki, lub technik turystyki na obszarach wiejskich dla uczestników zostały przewidziane takie zadania jak rajd miejski szlakiem suskich legend - Smok, Biała Dama i Legenda oraz „Escape Room”. Gospodarzem i pomysłodawcą tej konkurencji był Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej. Przed zawodnikami postawiono kilka trudnych konkurencji, między innymi: udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, odtworzenie figur tańca ludowego, uzupełnienie luk w balladach Mickiewicza czy też odnalezienie wyjście z Zamku.

Drużyny musiały wykazać się nie tylko wiedzą o zabytkach i historii Suchej Beskidzkiej, ale i umiejętnościami logicznego kojarzenia faktów, czytania map czy orientacją w terenie. Nie było łatwo.

Z kolei Ojcowski Park Narodowy gościł uczestników konkurencji „Środowisko wspólnym dobrem”. Współorganizatorem konkurencji był Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przed uczestnikami, którzy kształcą się w zawodach technik leśnik, technik ochrony środowiska lub technik inżynierii środowiska i melioracji, postawiono zadania terenowe i badawcze. Zawodnicy musieli wykazać się doskonałą znajomością flory i fauny ojcowskiego Parku.

Dla zwolenników elektroniki oraz mechatroniki przygotowano zadanie polegające na projektowaniu, oraz druku trójwymiarowym modelu części mechanicznych w programie AutoCad. Tym razem konkurencja odbyła się w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 3 w Krakowie. Zadaniem uczestników było wykonanie na czas trójwymiarowego modelu części mechanicznych oraz wydrukowanie zaprojektowanych prac na drukarce 3D.

Natomiast na Poligonie Energooszczędności - Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie zawodnicy konkurencji „Technik budownictwa w erze rozwiązań energooszczędnych” wykonywali warstwowy montaż okna wraz z izolacją termiczną ściany. Eksperci z komisji konkursowej oceniali nie tylko prawidłowość wykonanych prac i obliczeń, ale i przestrzeganie przepisów BHP. Tarnowski poligon energooszczędności powstał, by wspierać nauczanie budownictwa o niskim zużyciu energii. Rozwiązania energooszczędne wyznaczają kierunki rozwoju w budownictwie, zapoznają się z nimi między innymi uczniowie szkół ponadpodstawowych, takich kierunków jak: technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter konstrukcji budowlanych, technik inżynierii sanitarnej, monter izolacji przemysłowych, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz monter zabudowy robót wykończeniowych
w budownictwie.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody, których wręczenie odbędzie się podczas -  zaplanowanej na 15 czerwca w Krakowie – Gali Kształcenia Zawodowego.

Konkurs jest organizowany przez Województwo Małopolskie w ramach dofinansowanego ze środków europejskich projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Pomysłodawcami poszczególnych zadań konkursowych są nauczający zawodu praktycy.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy