Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

dekoracja

Za nami Festiwal Zawodów!

W dziesiątym Festiwalu udział wzięło około 32 tysiące uczniów z całej Małopolski, w tym przestrzeń targową EXPO Kraków odwiedziło około16 tysięcy osób. Dużo się działo. Podczas tej edycji wydarzenia wystawcy – uczniowie, studenci, przedsiębiorcy oraz służby mundurowe – prezentowali ósmoklasistom charakter pracy w 150 profesjach.

Festiwal Zawodów jest podzielony na tematyczne strefy festiwalowe, które pomagają uczniom usystematyzować wiedzę o perspektywach zawodowych w obrębie interesujących ich profesji oraz specjalizacjach pokrewnych.

Drugiego dnia Festiwalu, tematyczny program zawodoznawczy poświęcono strefie handlowo-usługowej, służb mundurowych, elektryczno-informatycznej, rolniczo-leśnej z ochroną środowiska oraz strefie pracodawców.

Bardzo popularna i kreatywna jest festiwalowa strefa handlowo-usługowa, która obejmuje zawody z branży przemysłu mody, audiowizualnej, ekonomiczno-administracyjnej, poligraficznej, handlowej, fryzjersko-kosmetycznej, spedycyjno-logistycznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia. Firmy tego sektora zajmują się m.in.: działalnością administracyjną (praca w biurze, dokumentacja), działalnością handlową (sprzedaż, handel), świadczeniem usług fryzjerskich i kosmetycznych, działalnością poligraficzną oraz audiowizualną oraz przemysłem modowym. Branża spedycyjno-logistyczna jest ważną̨ gałęzią̨ gospodarki, ponieważ umożliwia sprawne funkcjonowanie niemal wszystkich innych obszarów (organizowanie transportu, przewóz ładunków). Uczniowie mają do wyboru prawie 50 zawodów, w tym najwięcej z branży przemysłu mody – 15 oraz prawie 10 zawodów z branży handlowej i ekonomiczno-administracyjnej. Najbardziej popularne z nich to wszystkie zawody w branży handlowej czyli technik ekonomista, sprzedawca i technik handlowiec, a prognozy mówią, że najbardziej poszukiwani w Małopolsce będą technicy handlowcy, a trochę mniej, ale także – sprzedawcy i kasjerzy.

stoisko strefy handlowo-usługowej

Szczególną uwagę przyciąga strefa służb mundurowa, w tym roku reprezentowali ją: Karpacki Oddział Straży Granicznej, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego i Łukasz Smółka, wocemarszałek w strefie służb mundurowych

Z kolei strefa elektryczno-informatyczna obejmuje zawody z branży teleinformatycznej i elektroniczno-mechatronicznej. Popyt na usługi tych branż stale wzrasta, na co wpływ ma bardzo dynamiczny rozwój systemów telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych, a także automatyzacja wielu dziedzin życia. Rynek usług branży teleinformatycznej podzielić można na informatyczny oraz telekomunikacyjny. Dobre warunki zatrudnieniowe i płacowe przyczyniają się do większego zainteresowania pracą zarówno przez absolwentów szkół zawodowych, jak również wyższych uczelni. Produktami branży elektroniczno-mechatronicznej są np. układy sterowania pojazdami, zaawansowane urządzenia powszechnego użytku oraz elektroniki użytkowej, roboty przemysłowe, obrabiarki sterowane numerycznie, aparatura medyczna itp., bez których współczesny świat nie jest w stanie się obejść. Uczniowie mają do wyboru 14 zawodów z branż teleinformatycznej oraz elektroniczno-mechatronicznej. W branży elektroniczno-mechatronicznej w Małopolsce młodzież kształci się najchętniej w zawodzie technik elektronik i technik mechatronik, a na trzecim miejscu pod względem popularności znajduje się zawód technik automatyk.

stoiska wystawiennicze

Prowadzący program zawodoznawczy omówili również zawody strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiska, która obejmuje zawody z branży ogrodniczej, rolno-hodowlanej, leśnej oraz rybackiej. Branża rolniczo - leśna to użytkowanie lasu, ochrona, utrzymanie i powiększanie zasobów leśnych, a także gospodarowanie zwierzyną leśną. Rolnictwo jako dział gospodarki wytwarza produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. Rynek ogrodniczy, funkcjonujący na uboczu wielkiego rolnictwa, przeżywa okres wzrostowy.

stoiska strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiska

Tegoroczna strefa pracodawców - zobacz firmy.

27 kwietnia odbyła się konferencja pt. „Z wiedzą po sukces. III Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego” dla doradców zawodowych, pedagogów, wychowawców klas wraz z uczniami odwiedzającymi Festiwal Zawodów. Specjalnie dla rodziców ósmoklasistów nadamy specjalny program z doradztwa zawodowego pn. „Rodzic wspiera, młodzież wybiera”.

Przypominamy, że Festiwal Zawodów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Telewizja Polska S.A.

Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego z prowadzącymi program tematyczny - Tomaszem Wolnym oraz Katarzyną Cichopek

Tegoroczna edycja Festiwalu odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki - zobacz pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie Festiwalu Zawodów.

Festiwal Zawodów jest częścią kompleksowego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowanego przez samorząd województwa małopolskiego od 2012 r. Działania z zakresu orientacji zawodowej są częścią projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy