Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Uczestnicy wyjazdu przed budynkien Berlaymon Komisji Europejskiej

Wizyta studyjna w Brukseli na rzecz kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie

W dniach od 11 do 14 czerwca 2024 roku odbyła się wizyta studyjna członków Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (WZK) oraz przedstawicieli Biura Koordynacji w Brukseli.

W skład WZK wchodzą przedstawiciele poszczególnych obszarów rynku pracy, aktywności społeczno-gospodarczej, dialogu społecznego, oświaty i nauki oraz zarządzania strategicznego. Organizatorem wizyty był Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz z Przedstawicielstwem Województwa Małopolskiego w Brukseli. Wyjazd został zorganizowany w ramach przedsięwzięcia pn.: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych SKiMLLL - Inwestycji A. 3.1.1. Krajowego Planu Odbudowy.

Komisja Europejska - spotkania w Berlaymont

12 czerwca w budynku Berlaymon Komisji Europejskiej odbyło się szereg spotkań.

Pierwsze z nich poprowadzili menedżerowie programów z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) prezentując aktualne polityki Komisji Europejskiej w dziedzinie rynku pracy oraz uczenia się przez całe życie. Prezentacje dotyczyły m. in.: wyzwań i priorytetów polityki UE w kontekście rynku pracy, programów wspierających rozwój umiejętności oraz inicjatyw mających na celu promowanie uczenia się przez całe życie.

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy zadawali pytania dotyczące omawianych tematów oraz przedstawiali polskie rozwiązania i doświadczenia w zakresie edukacji zawodowej i rynku pracy. Dyskusje pozwoliły na wymianę wiedzy i dobrych praktyk między uczestnikami a przedstawicielami DG EMPL.

Kolejne spotkania z delegatami Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury obejmowały zagadnienia Europejskiego Obszaru Edukacyjnego oraz korzyści jakie niesie on dla krajów członkowskich. Podczas prezentacji omówiono cele i działania mające na celu zacieśnienie współpracy edukacyjnej w Europie, ułatwienie mobilności oraz wspieranie innowacji w edukacji.

Podczas spotkań omówiony również został Plan Działań na rzecz Edukacji Cyfrowej, który ma na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli oraz promowanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania.

Spotkania w Komisji Europejskiej były cennym doświadczeniem dającym głębsze zrozumienie wspólnych wyzwań i możliwości współpracy na rzecz LLL.

spotkania w Berlaymont

Wsparcie dla przedsiębiorczości w Brukseli – wizyta w organizacji JobYourself

Podczas wizyty studyjnej w Brukseli, delegacja z Małopolski miała okazję spotkać się z przedstawicielami JobYourself. Uczestnicy dowiedzieli się o szczegółach funkcjonowania organizacji oraz mieli możliwość zadawania pytań i przedstawienia polskich rozwiązań w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Spotkanie to było niezwykle inspirujące i pozwoliło na wymianę doświadczeń między polskimi a belgijskimi specjalistami, co może zaowocować nowymi inicjatywami w przyszłości.

JobYourself to brukselska organizacja, której misją jest wspieranie osób bezrobotnych w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Jako kooperatywa działalności, oferuje różnorodne usługi, w tym pomoc w opracowaniu pomysłu na biznes, wsparcie administracyjne i księgowe, a także możliwość przetestowania działalności bez ryzyka finansowego.

wizyta w organizacji JobYourself

Wizyta studyjna w Technobel: Centrum Kompetencji w Ciney

W ramach wizyty studyjnej, delegacja z Małopolski odwiedziła Technobel – uznane przez Komisję Europejską Centrum Kompetencji specjalizujące się w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Ciney. Spotkanie to stanowiło ważny punkt programu, pozwalając uczestnikom na zapoznanie się z innowacyjnymi metodami kształcenia i rozwoju umiejętności cyfrowych.

Technobel, zlokalizowany w Ciney, Belgia, jest centrum szkoleniowym, które każdego roku pomaga około 200 osobom w zdobyciu praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie ICT. Oferta szkoleniowa Technobel obejmuje szeroki zakres tematów, takich jak programowanie, sieci, cyberbezpieczeństwo, infrastruktura, Internet Rzeczy oraz zarządzanie IT.

Technobel2

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy