Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

uczestnicy wizyty

W Holandii przedstawiciele Małopolski wymieniają się doświadczeniami w zakresie koordynacji uczenia się przez całe życie

Z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 4-6 czerwca 2024 roku obyła się wizyta studyjna w Holandii, w której udział wzięli przedstawiciele Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na czele z Agatą Suszczyńską – Zastępcą Dyrektora Departamentu Edukacji UMWM. Obok przedstawicieli Małopolski w wizycie uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, członkowie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (WZK) z Warmii i Mazur oraz organizatora.

W trakcie pobytu w Niderlandach przedstawiciele Departamentu Edukacji UMWM uczestniczyli w licznych spotkaniach w instytucjach i organizacjach z obszaru rynku pracy i edukacji, zaangażowanych w działania dotyczące LLL m.in. w Ministerstwie Edukacji, Kultury i Nauki, stowarzyszeniu „BiOND” pełniącym rolę rzecznika doradców zawodowych oraz punktu regionalnego w zakresie poradnictwa zawodowego, Uniwersytecie technicznym w Utrechcie, który kładzie nacisk na kształcenie praktyczne i współpracę z przedsiębiorcami. Uczestnicy wizyty mieli także możliwość spotkania się z przedstawicielami przedsięwzięcia „ROC Amsterdam”, skupiającego się na organizacji współpracy szkół z przedsiębiorcami a także uczestniczyć razem z uczniami w odbywanym przez nich stażu u pracodawcy.

uczestnicy wizyty podczas jednego ze spotkań

Wizyta była doskonałą okazją do zapoznania się z przyjętymi w Holandii rozwiązaniami w zakresie uczenia się przez całe życie oraz analizy możliwości implementowania wybranych działań na gruncie polskim. Umożliwiła także przegląd rozwiązań systemowych m.in. w zakresie doradztwa zawodowego, współpracy szkół wyższych /szkół zawodowych z przedsiębiorcami, realizacji staży zawodowych, które mogłyby zostać wykorzystywane, jako dobre praktyki w ramach realizowanych w Małopolsce działań w obszarze edukacji. Ważnym element wizyty było także pogłębienie współpracy z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej a także członkami Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji z województwa warmińsko – mazurskiego, z którymi Małopolska współpracuje w zakresie wypracowywania nowych rozwiązania systemowych dotyczących kształcenia przez całe życie.

Wizyta została zorganizowana w ramach realizowanego przez Departament Edukacji UMWM przedsięwzięcia pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

Funkcjonowanie WZK współfinansowane jest ze środków KPO w ramach przedsięwzięcia „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”– Inwestycja A. 3.1.1. KPO.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy