Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Spotkanie przedstawicieli Regionalnych Rad Branżowych

25 listopada 2020 r. odbyło się zdalnie spotkanie Regionalnych Rady Branżowe, działające w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, które zostały powołane m.in. jako gremia doradcze i konsultacyjne.

Rady rekomendują strategiczne kierunki rozwoju dla poszczególnych branż, określają potrzeby danego sektora i problemy z którymi może się zmagać. W spotkaniu uczestniczyła Marta Malec-Lech z zarządu województwa, przedstawiciele szkół i placówek kształcących zawodowo, organów prowadzących, przedstawiciele Centrów Kształcenia Zawodowego, jak również przedstawiciele przedsiębiorców, izb gospodarczych, organizacji pracodawców, instytucji związanych z rynkiem pracy oraz samorządowcy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 osób z całej Małopolski.

Podczas spotkania Regionalnych Rad Branżowych zaprezentowano m.in. działania Województwa Małopolskiego na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego. Kierunki działań przedstawił Dariusz Styrna, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a na pytania odpowiadała z-ca dyrektora departamentu Agata Suszczyńska. Ofertę wsparcia rozwoju dla przedsiębiorstw (jak doradztwo, szkolenia, pożyczki), prezentowała Agnieszka Marczyk, kierownik Działu ds. strategii i analiz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Założenia Bonu na innowacje z wdrożeniem – omówił Piotr Radosz, kierownik Referatu wyboru projektów Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Działania wspierające rozwój kształcenia zawodowego oraz działania antykryzysowe oferowane przez publiczne służby zatrudnienia zreferował Adam Biernat, kierownik Zespołu badań, analiz i programowania rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy