Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Spotkania Regionalnych Rad Branżowych

W poniedziałek 6 grudnia dobiegł końca tegoroczny cykl posiedzeń Regionalnych Rad Branżowych. Są to gremia funkcjonujące w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II), które gromadzą przedstawicieli placówek kształcących zawodowo i ich organów prowadzących oraz przedsiębiorców. Celem spotkań jest w szczególności integracja sektora szkolnictwa i gospodarki.


Rady sprofilowane są branżowo. 17.11 miało miejsce spotkanie rady administracyjno-usługowej, 19.11 medyczno-społecznej, 24.11 mechanicznej i górniczo-hutniczej, 1.12 elektryczno-elektronicznej, 3.12 budowlanej, a 6.12 rolniczo-leśnej z ochroną środowiska i turystyczno-gastronomicznej.

Podczas spotkań pani Agata Suszczyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji omawiała sytuację kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach w regionie oraz perspektywy dla szkolnictwa zawodowego w nowym okresie programowania 2021-2027. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: pani Edyta Kilmowska-Bobula, pan Tadeusz Woźniak oraz pan Adam Biernat przedstawiali mechanizm wydawania opinii o zasadności kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Natomiast o rozwoju branż i propozycjach swoich instytucji dla przedsiębiorców mówili przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: pani Agnieszka Marczyk i pani Katarzyna Brzezińska-Krasek oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: pani Anna Brzozowska i pan Daniel Nowak. W spotkaniach brali udział także przedstawiciele podobnych gremiów o zasięgu krajowym, koordynowanych przez PARP – Sektorowych Rad ds. Kompetencji, których działanie może być nową płaszczyzną współpracy między inicjatywami regionalnymi i krajowymi.

Z drugiej strony płynęły informacje od uczestniczących w spotkaniach przedsiębiorców, dyrektorów szkół, nauczycieli, a także przedstawicieli organów prowadzących szkoły - osób zaangażowanych w prowadzenie Centrów Kompetencji Zawodowych. Mówiono o efektach, problemach i perspektywach realizacji projektów rozwojowych Centrów Kompetencji Zawodowych, a także o kwestiach dotyczących kształcenia w poszczególnych branżach. CKZ-y powołane zostały na bazie istniejących placówek szkolnych, w ramach projektów realizowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (projekty konkursowe, działania 10.2.1 i 10.2.2 MRPO).

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy