Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

dekoracja

Skazani na zawodowy sukces

Rozpoczynając kolejny rok szkolny warto pamiętać, że szkoła jest miejscem w którym można odnaleźć i realizować swoje pasje i zdolności. Chcąc rozbudzić Wasze pozytywne nastawienie do rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań, przygotowaliśmy motywujący przegląd osiągnięć uczniów ze szkół branżowych i technicznych.

Chcecie wiedzieć, jak rozwijali swoje talenty uczniowie i uczennice szkół, uczestniczących w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”? Brali udział w licznych olimpiadach, konkursach, warsztatach, praktykach, wyjazdach naukowych na uczelnie wyższe, stażach, wydarzeniach szkolnych i międzyszkolnych, osiągając przy tym znakomite rezultaty i zdobywając nagrody oraz wyróżnienia, nie tylko związane ze swoim zawodem, ale z życiem szkolnym. Przygotujcie się na najbardziej kreatywne zestawienie aktywności uczniów szkół branżowych i technicznych z Małopolski.

Staże zawodowe

Dzięki stażom kariera zawodowa nabiera tempa, zwłaszcza po ukończeniu nauki w szkole.  Udział w stażach to możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego. Uczniowie sprawdzają się rzeczywistych warunkach pracy. Po zakończeniu stażu istnieje możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą i zainicjowanie dalszej współpracy.

Takie doświadczenie zdobyli uczniowie prawie wszystkich małopolskich szkół zawodowych. Na przykład w Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku. U nich płatne staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Fachowcy w swojej branży”. Staże realizowane były aż w 9  przedsiębiorstwach i organizacjach mających siedzibę na terenie Powiatu Brzeskiego. W tegorocznej edycji tego rodzaju wsparcia wzięło udział aż 31 uczniów. To więcej niż cała jedna klasa. Gratulujemy chęci i zdobycia cennego doświadczenia. Więcej informacji pod likiem. 

Natomiast Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie zrealizował finansowany ze środków unijnych staż zawodowy aż we Francji. Uczniowie odbyli dwutygodniowy staż w restauracjach i hotelach w rejonie Wandea, gdzie doskonalili umiejętności kuchni francuskiej. Został zrealizowany również program kulturowy, czyli zwiedzanie Paryża oraz całodniowa wycieczka do parku historycznego Puy Du Fou. Więcej informacji pod likiem.

Konkursy

Udział w konkursach rozwija, poszerza horyzonty, kształtuje charakter, uczy zdrowej rywalizacji i wpływa na właściwe postawy. To prawdziwe pole możliwości, aby wykazać się przede wszystkim odwagą, zdolnościami oraz umiejętnościami. Tutaj jednak duży talent nie wystarcza do osiągnięcia sukcesu, jeśli nie jest poparty rzetelną pracą i pomocą nauczycieli. To właśnie oni pomagają uczniom w odkrywaniu ich zainteresowań, zdolności i talentów a w minionym roku szkolnym wspierali uczniów w przeróżnych konkursach. Poniżej prezentujemy tylko wycinek takich osiągnięć spośród wszystkich małopolskich szkół zawodowych.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie wzięli udział w konkursie filmowym dla klas pierwszych pt. „To my – jak widzimy siebie w wybranym zawodzie”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie filmów, przedstawiających siebie w wybranym zawodzie. Jury oceniało w prezentowanych pracach  pomysłowość, narrację, efekty, reżyserię i grę aktorską.  Więcej informacji pod likiem.

Tuż przed końcem roku szkolnego młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach wzięła udział w Edukacyjnej Sieci Antysmogowej, w ramach której zaangażowali się akcję o wspólną sprawę, jaką jest czyste powietrze. Zrealizowanie zadania wyznaczone w projekcie pozwoliły zdobyć dla szkoły jeden z 1200 bezpłatnych mierników jakości powietrza, a także tablicę LED do wyświetlania wyników pomiarów. Dodatkowo w nowym roku szkolnym będą mogli dalej uczestniczyć w angażujących zajęciach ekologicznych. Gratulujemy idei dbania o naszą wspólną przyszłość! Więcej informacji pod likiem.

Z kolei uczennice Zespołu Szkół Techniczno- Zawodowych w Tarnowie wzięły udział w Konkursie Fryzjerskim pt. „Fala inspiracją we fryzurze” organizowanym przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I stopnia w Tarnowie. Posypały się nagrody za pierwsze i drugie miejsce oraz wyróżnienia. To wszystko dzięki zaangażowaniu oraz uczestnictwie w praktykach i solidnym przygotowaniu do wykonywania zawodu. Więcej informacji pod likiem.

Młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie – Mościcach jest wyjątkowo zaangażowana w udział w konkursach i wszelkich aktywnościach. Zostali m.in. zwycięzcą konkursu pt. „Zaprośmy ptaki do Tarnowa”, organizowanym przez  Urząd Miasta Tarnowa przy współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Przedmiotem konkursu było  zaprojektowanie i wykonanie budki lęgowej dla ptaków. Uczniowie tej szkoły zostali również zaproszeni do udziału w projekcie „Digital Formats”. Partnerami projektu byli Centropa Hamburg, BerlinHistory, Żydowskie Muzeum Galicja, Center of Education Policy-Belgrad, Miejsce Pamięci Ravensbruck. Projekt zakładał stworzenie mobilnej aplikacji obejmującej trzy miasta w Europie: Tarnów, Belgrad, Ravensbruck. Tematyka aplikacji związana była z okresem II wojny światowej. Uczestniczący w projekcie uczniowie z trzech krajów opracowali wirtualny, historyczny przewodnik po swoim mieście. Aż 25 uczniów było zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Wspaniała inicjatywa, łącząca nowoczesność z historią. To nie koniec, szkoła w ramach wizyty zawodoznawczej zorganizowała dla jednej z klas wycieczkę dydaktyczną do Janowic. Jej celem było zapoznanie się z nowoczesną technologią związaną z budową jedynego w Małopolsce domu pasywnego. Więcej informacji pod likiem.

W Zespole Szkół nr 2 w Bochni uczy się m.in. dwójka zdolnych uczniów kształcących się w zawodzie technik reklamy. Zdobyli oni wyróżnienia w przeglądzie „Młodzi Plastycy 2022”. Konkurs był organizowany przez Miejski Dom Kultury w Bochni. Uczniowie swoje nagrody odebrali na głównej scenie Dni Bochni 2022. Wyróżnione prace można było oglądać na wystawie w Miejskim Domu Kultury w Bochni do końca wakacji. Więcej informacji pod likiem.

Natomiast młodzież z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie została finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „Bądźcie nadal apostołami narodu. Ziemianie jako sąsiedzi. Kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945”, zajmując IV miejsce i przygotowując multimedialną prezentację „Bo w tych dworach Polska żyje. Misja i służba ziemian w latach 1918-1945” . Konkurs odbywał się w historycznym miejscu, w najstarszym dworze w Polsce, w Goszycach. Więcej informacji pod likiem.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Żegocinie wzięli z kolei udział w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Świętej Jadwidze Andegaweńskiej. Organizatorem tej wyjątkowej naukowej potyczki był Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gniewkowie. Patronat nad konkursem objął Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty, podnosząc rangę tego wydarzenia. Wszyscy laureaci i finaliści z tej szkoły otrzymali Certyfikaty i możliwość wpisu na świadectwo Ministra Edukacji Narodowej. Więcej informacji pod likiem.

W kolejnej edycji konkursu Języka Angielskiego FOX 2022 w Zespole Szkół Mechanicznych nr1 w Krakowie pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej UJ w Krakowie wzięło udział aż 29 uczniów z klas drugich i trzecich. Wszyscy startowali w najwyższej kategorii Eagles (Orły), zdobywając przy tym oczywiście nagrody i wyróżnienia. Więcej informacji pod likiem.

Olimpiady

To bez wątpienia wyzwanie dla najbardziej zdolnych i wytrwałych uczniów. Tym bardziej chcemy przedstawić te niezwykłe osiągnięcia młodych ludzi.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Finalistką tej olimpiady została uczennica Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych w Krakowie. Więcej informacji pod likiem.

Uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej- zdobył tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, jednej z najbardziej prestiżowych olimpiad technicznych w Polsce, organizowanych przez Worldskills Poland. Więcej informacji pod likiem.

Projekt „Zwolnieni z Teorii” jest ogólnopolską olimpiadą projektów społecznych, pozwalającą uczniom nie tylko na zaprojektowanie, ale też przeprowadzenie i wypromowanie swoich kampanii. Oprócz satysfakcji i rozwijania kreatywnego podejścia do codzienności pozwala zdobyć konkretną wiedzę z zakresu projekt managemenetu. „Dzieci i ryby", to kampania społeczna stworzona przez zdolne uczennice z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej i nawiązuje do tego, aby powiedzieć głośno o tym, co jest lekceważone i pomijane przez dorosłych, a ważne dla młodzieży. Kampania została nagrodzona Srebrnym i Brązowym Wilkiem podczas Gali Olimpijskiej w Warszawie.  Więcej informacji pod likiem.

Warsztaty naukowe

Szkoła to nie tylko ciągła nauka w murach szkolnych. Dla chętnych i zainteresowanych poszerzaniem wiedzy uczniów, w Krakowie zorganizowane zostały naukowe warsztaty letnie dla 169 uczniów z różnych szkół technicznych i branżowych w Małopolsce. Uczestniczyli oni przez 5 dni w zajęciach z 5 obszarów tematycznych, realizowanych na 4 krakowskich uczelniach. Udział w warsztatach to nie tylko wiedza, która wykracza poza poziom podstawy programowej, ale także szansa na integrację i możliwość aktywnego spędzania czasu w gronie rówieśników z różnych zakątków Małopolski. „Naukowe warsztaty letnie, są organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczególne wyróżnienia

Dwie uczennice klasy fryzjerskiej z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie miały niezwykłą okazję zdobycia doświadczenia zawodowego, bowiem miały możliwość uczesania finalistek konkursu Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2022, dla których zorganizowana była profesjonalna sesja zdjęciowa.  Więcej informacji pod likiem.

W gościnnych murach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie odbyły się zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wzięło w nich udział i do kolejnych etapów spośród 170 wszystkich zgłoszonych, zakwalifikowało się 6 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej. Więcej informacji pod likiem.

Małopolskie egzaminy dojrzałości

Małopolska młodzież osiąga szczególnie dobre wyniki na egzaminie maturalnym.
W podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej rok 2021/2022 r., 82% uczniów zdało egzamin z przedmiotów obowiązkowych (w tym 87% absolwentów LO, aż 76% absolwentów technikum i 28% absolwentów szkół branżowych II stopnia). W rankingu najlepszej zdawalności matur wg portalu edukacyjnego Perspektywy, w pierwszej piętnastce wśród techników, znalazły się Technikum Łączności nr 14 z Zespół Szkół Łączności w Krakowie, Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie oraz Technikum Informatyczne im. ks. prof. J. Tischnera w Rabce-Zdroju.

Te sukcesy, czyli wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matur z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego czy udział w olimpiadach, przyczyniają się do weryfikacji szkół i w efekcie przyznania szczególnego wyróżnienia nadawanego szkołom  
w corocznym rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy. W minionym roku Złoty Znak Jakości w Małopolsce otrzymały następujące szkoły:

 1. Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku w Krakowie, które jednocześnie znalazło się w Rankingu Głównym - pierwszej dziesiątce najlepszych szkół w Polsce.
 2. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu,
 3. Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie,
 4. Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach,
 5. Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. T. Kościuszki w Krakowie,
 6. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie,
 7. Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie,
 8. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu,
 9. Technikum Informatyczne im. ks. prof. J. Tischnera w Rabce-Zdroju,
 10. Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Nowym Sączu,
 11. Technikum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach,
 12. Technikum Turystyczno-Gastronomiczne w Myślenicach,
 13. Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej,
 14. Technikum im. E. Dembowskiego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce,
 15. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.

Mamy nadzieję, że powyższe przykłady rozbudzą w Was chęci do otwarcia się na nowe możliwości w zakresie rozwijania swoich pasji. Choć z pewnością nie wymieniliśmy wszystkich sukcesów małopolskich uczniów, będziemy starać się na bieżąco śledzić kolejne wydarzenia ogłaszane na stronach szkół. A najbliższa okazja na rywalizację już niedługo, w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” ruszamy z koleją edycją konkursów branżowych „Mam zawód. Mam fantazję”.

 

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Wiedza - Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy