Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

dekoracja

Prawo jazdy kat. B dla młodych Podhalan

Finansowane ze środków europejskich uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B zdobywają uczniowie małopolskich szkół ponadpodstawowych. Własnym dokumentem może pochwalić się już 38 młodych kierowców z powiatu nowotarskiego, a 34 przygotowuje się do egzaminu. W powiecie tatrzańskim kurs rozpoczęło 45 uczniów.

W ramach kursów uczniowie mają zapewnione zajęcia teoretyczne, odbywające się w szkole, szkolenie praktyczne, którego wymiar standardowy powiększony jest o 6 dodatkowych godzin jazdy oraz pokrycie kosztów egzaminów państwowych. Cykl szkoleń potrwa do marca 2023 r. Kurs oraz egzamin w całości finansowany jest z Funduszy Europejskich.

Kursy organizowane są w powiatach, w których kwota wsparcia przypadająca na jednego ucznia jest poniżej i na granicy średniej wojewódzkiej. Prowadzone są w formule stacjonarnej i dają dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia i kompetencje uczniom szkół ponadpodstawowych w województwie małopolskim.

We wrześniu 2022 roku rozpoczęła się druga edycja kursów na prawo jazdy kategorii B skierowana do uczniów z powiatu tatrzańskiego. Uczestniczy w nich 45 uczniów kształcących się w 2 liceach i 2 technikach w Zakopanem. Wszyscy kursanci przeszli już badania lekarskie, a dwie grupy rozpoczęły zajęcia teoretyczne.

Również we wrześniu zakończyły się kursy na prawo jazdy kategorii B dla uczniów z powiatu nowotarskiego realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2020-2023. Na 73 osoby, które przystąpiły do kursów, 72 ukończyły je z sukcesem. Ponad połowa uczestników ma już w kieszeni własne prawo jazdy, a reszta przygotowuje się do zdawania egzaminu państwowego.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Wiedza - Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy