Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

logo małopolskiej szkoły gościnności

Porozumienie na rzecz popularyzacji kształcenia zawodowego

We wtorek, 23 marca zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie a Zespołem Szkół – Małopolską Szkołą Gościnności w Myślenicach.

Przedmiotem podpisanego porozumienia jest ustalenie zasad i warunków współpracy pomiędzy uczelnią, a szkołą w celu popularyzacji kształcenia zawodowego.

Dzięki indywidualnie opracowanemu programowi nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych, przygotowanemu przez Uniwersytet Rolniczy, wprowadzona specjalność – dietetyka i fitness ma solidne podstawy merytoryczne. Uczniowie zrekrutowani do klasy objętej patronatem Wydziału Technologii Żywności UR zdobędą poszerzoną wiedzę, będą mieć dostęp do laboratoriów i warsztatów prowadzonych przez WTŻ UR oraz w ciągu 5-letniej nauki w szkole będą mieli okazję zapoznać się i oswoić z ofertą przyjaznego uniwersytetu, co rokuje wyższy odsetek uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych.

Obecna pandemiczna sytuacja szczególnie wyraźnie pokazuje wagę zdrowego stylu życia i jego wpływu na kondycję zarówno fizyczną, jak i psychiczną ludzi. Edukacja przyszłych kadr mających wpływ na nasze samopoczucie oraz kształtowanie właściwych wzorców codziennego funkcjonowania jest niezwykle ważna. Zbilansowana dieta oraz ruch są kluczowe dla utrzymania równowagi zdrowotnej, a absolwenci kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych o specjalności dietetyka i fitness podstawy niezbędnej akademickiej wiedzy zdobędą już na poziomie szkoły średniej właśnie dzięki nawiązanej współpracy.

W wydarzeniu uczestniczyli Marta Malec-Lech z zarządu województwa oraz rektor UR - dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR, dr hab. Aleksandra Duda – Chodak, prof. UR, dziekan Wydziału Technologii Żywności, Jerzy Niedenthal dyrektor Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach oraz jego zastępcy Dorota Gabzdyl i Anna Ambroży, a także dr Gabriela Zięć nauczyciel akademicki, autor programu dla klasy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych o specjalności dietetyka i fitness.

Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach to placówka z ponad 50-letnią tradycją. Nieustannie stara się tworzyć coraz doskonalsze metody rozwoju, cieszy się prestiżem i niesłabnącym zainteresowaniem.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy