Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

dekoracja

Pilotażowy festiwal małopolskich szkół wyższych coraz bliżej?

Jeszcze w tym roku prawdopodobnie uda się zorganizować dwudniowe targi poświęcone m.in. tematyce kierunków przyszłości, rozwojowi kształcenia w regionie w obszarze branż kluczowych i deficytowych oraz inteligentnych specjalizacji. Nad powodzeniem inicjatywy skierowanej przede wszystkim do młodych mieszkańców regionu rozmawiali reprezentanci małopolskich uczelni. To właśnie pracownicy poszczególnych wydziałów małopolskich szkół wyższych mają opracować szczegółowy program festiwalu i zakres przestrzeniach wystawienniczych.

Zgodnie z danymi pochodzącymi z międzynarodowych instytucji dotyczących rynku pracy, w najbliższych latach zniknie prawie 50% zawodów, które dzisiaj znamy, głównie ze względu na rozwój sztucznej inteligencji. W ich miejsce powstaną nowe zawody, których obecnie nie jesteśmy w stanie nazwać i zdefiniować. Odpowiedzią na to wyzwanie jest wsparcie systemu edukacji, wpisujące się w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego. Na realizację szeroko pojętych programów edukacyjnych do 2030 roku samorząd województwa przeznaczy ponad miliard złotych. Jednym z wielu działań realizowanych przez Małopolskę ma być realizacja dwudniowych targów edukacyjnych, przeznaczone mieszkańców regionu, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz środowiska edukacyjnego – nauczycieli i doradców zawodowych.

Pomysł organizacji wydarzenia powstał podczas spotkania przedstawicieli małopolskich uczelni wyższych*, które odbyło się 12 stycznia 2024 roku. Wstępne założenia formuły festiwalu przedstawili na nim Dariusz Styrna i Agata Suszczyńska – dyrekcja Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.  Zgodnie z tymi założeniami targi mają koncentrować się wokół pięciu obszarów tematycznych:

 • Medycyny i zdrowia
 • Żywności, środowiska, rolnictwa i turystyki
 • Społeczeństwa i gospodarki, w tym kadry uczących i zarządzających
 • Innowacji i technologii
 • Inżynierii i techniki

Wstępnie planuje się, aby pilotażowy festiwal uczelni wyższych dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbył się w grudniu 2024 r. Organizacja wydarzenia będzie współfinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia odporności w ramach projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

*W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 13 uczelni:

 • Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademii Tarnowskiej
 • Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • oraz dwa instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk:
  • Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

 

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy