Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa Małopolskiego i Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa podczas zwiedzania stoisk targowych

Pierwszy dzień Festiwalu Zawodów 2023

26 kwietnia Festiwal Zawodów odwiedziło około 8 tysięcy osób. Na uczniów kończących podstawówkę czekały pokazy ponad 150 zawodów. Wybór ogromny, bo ponad 100 stoisk wystawienniczych pogrupowanych w zawodowe strefy tematyczne. W imieniu Województwa Małopolskiego Festiwal otworzyli Marta Malec-Lech, Łukasz Smółka, Józef Gawron oraz Rafał Kosowski.

- Tegoroczna, 10 edycja Festiwalu Zawodów, jest jubileuszowa. Dlatego niezmiernie mi miło, że mogę z Państwem wspólnie obchodzić po raz kolejny te wyjątkowe dni, poświęcone dla kształcenia zawodowego – mówiła Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Festiwal Zawodów jest podzielony na tematyczne strefy festiwalowe, które pomagają uczniom usystematyzować wiedzę o perspektywach zawodowych w obrębie interesujących ich profesji oraz specjalizacjach pokrewnych.

Pierwszego dnia tematyczny program zawodoznawczy poświęcono poniższym strefom zawodowym.

Strefa budowlana-chemiczna-energetyczna obejmuje 13 stoisk wystawienniczych i zawody z branż: budowlanej (BUD), ceramiczno-szklarskiej (CES), chemicznej (CHM), drzewno-meblarskiej (DRM), elektroenergetycznej (ELE) oraz branży górniczo-wiertnicza (GIW). Zwiedzający mają do wyboru ponad 30 zawodów z branży budowlanej i drzewno-meblarskiej, 10 zawodów z branży chemicznej i ceramiczno-szklarskiej oraz 7 zawodów z branży elektroenergetycznej. W roku 2022 pojawiły się w branży budowlanej cztery nowe zawody: monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych. Wszystkie te zawody znajdują się na liście zawodów, na które jest istotne zapotrzebowanie w Małopolsce.

Strefa turystyczno-gastronomiczna obejmuje 16 stoisk i zawody z branż: hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT) oraz spożywczej (SPC). Branża turystyczno-gastronomiczna związana jest z prowadzeniem działalności o charakterze hotelarskim (hoteli, obiektów noclegowych) oraz gastronomicznym (restauracji, fast foodów, usług cateringowych, barów mlecznych), a także transportowym, kulturalnym oraz rekreacyjnym. Małopolska to region szczególny dla tej branży. Liczne walory naturalne oraz atrakcje turystyczne sprzyjają prowadzeniu działalności w tym obszarze. Uczniowie mają do wyboru prawie 20 zawodów. Najbardziej popularne z nich to: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, kelner. Prognozy mówią, że istotne zapotrzebowanie na małopolskim rynku pracy będzie na cukierników, kucharzy (w tym szefów kuchni), piekarzy, pracowników obsługi hotelowej, techników hotelarstwa, techników organizacji turystyki.

Strefa społeczno-medyczna (8 stoisk, w tym 4 szkoły wyższe) obejmuje zawody z branż opieki zdrowotnej (MED) oraz pomocy społecznej (SPO). Branża społeczno-medyczna zajmuje się ̨ przede wszystkim świadczeniem usług medycznych. Uczniowie mają do wyboru prawie 20 zawodów z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Najbardziej popularne z nich, w branży opieki zdrowotnej, to: higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik masażysta, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy. A w branży opieki społecznej opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej. Jedną z najliczniej reprezentowanych branż wśród zawodów deficytowych jest branża medyczno-opiekuńcza. Deficyt lekarzy, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów i masażystów oraz opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej notowany jest od dłuższego czasu. Najbardziej poszukiwani w Małopolsce, jeśli chodzi o osoby z wykształceniem zawodowym, są: protetyk słuchu, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, ortoptystka. Warto zwrócić uwagę, że kształcenie w zawodach branży medyczno-społecznej odbywa się przede wszystkim w szkołach policealnych.

karetka pogotowia ratunkowego

Marta Malec-Lech na stroisku strefy społeczno-medycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strefa mechaniczno-transportowa (7 stoisk) jest ważną̨ gałęzią̨ gospodarki - umożliwia sprawne działanie niemal wszystkich innych branż. Firmy działające w tej branży zajmują̨ się̨ organizowaniem transportu, kompleksową obsługą przewozu ładunków, ubezpieczaniem, odbieraniem ładunku czy realizowaniem czynności związanych z odprawą celną. W województwie małopolskim uczniowie mają do wyboru kształcenie się w 9 zawodach z branż mechanicznej i mechaniki precyzyjnej, 6 zawodach z branży motoryzacyjnej, 7 zawodach z branży transportowej. Najbardziej popularne z nich w Małopolsce to te z branży motoryzacyjnej: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, a także ślusarz i operator obrabiarek skrawających w branży mechanicznej i zawody związane z transportem: kierowca mechanik i technik lotniskowych służb operacyjnych.

zdjęcie pamiątkowe, Marta Malec-Lech, Łukasz Smółka, Józef Gawron oraz Rafał Kosowski na stroisku województwa małopolskiego

Strefa nauki i technologii, na której można się dowiedzieć, m.in. Co to jest Fablab Małopolska? Czym jest ilab + przemysł przyszłości? Czy Jak działa robot Astorino?

Podczas pierwszego dnia Festiwalu odbyła się konferencja pt. „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Nowe możliwości rozwoju edukacji i kształcenia zawodowego”, podczas której o Funduszach Europejskich dla Małopolski 2021-2027 mówiła Anna Mlost, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionu UMWM, w tajniki wsparcia działań w obszarze edukacji zawodowej wprowadził Dariusz Styrna, Dyrektor Departamentu Edukacji UMWM. O kompetencjach pożądanych na rynku pracy mówiła Katarzyna Antończak-Świder, Specjalistka ds. badań i analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. A o inicjatywach zachęcających młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych opowiedział Konrad Romaniuk, koordynator Zespołu Europass i Euroguidance z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i SkillsPoland Sp. z o.

Młodzież mogła wziąć udział w Quizie Wiedzy o Małopolsce, którego tematem był Mikołaj Kopernik, w związku z Rokiem Mikołaja Kopernika.

Swoją prezentację na scenie przedstawiła nowo powstała szkoła dla młodzieży Cosinus Young, w ramach której otwarte od września br. będą klasy Technikum (programista, informatyk, technik reklamy, technik usług gastronomicznych) oraz Liceum Plastycznego.

Przypominamy, że Festiwal Zawodów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, a patronat korporacyjny nad wydarzeniem objęła Telewizja Polska S.A.

Festiwal Zawodów jest częścią kompleksowego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowanego przez samorząd województwa małopolskiego od 2012 r. Działania z zakresu orientacji zawodowej są częścią projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy