Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Pierwsi stażyści zdobywają praktyczne doświadczenie u pracodawców w ramach projektu „Zawodowa Małopolska”

Pierwsi stażyści zdobywają praktyczne doświadczenie u pracodawców w ramach projektu „Zawodowa Małopolska”

Wraz z początkiem wakacji uczniowie i słuchacze szkół kształcących zawodowo, prowadzonych przez Województwo Małopolskie, rozpoczęli realizację staży u pracodawców.  To jedno z kluczowych działań dofinansowanego z Funduszy Europejskich projektu „Zawodowa Małopolska”.  Przedsięwzięcie realizuje województwo, a liderem jest Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Już w lipcu dziewięć słuchaczek Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach kształcących się w zawodzie opiekun medyczny odbywa staż na dwóch oddziałach Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach tj. Oddziale Geriatrycznym oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Kolejne słuchaczki tej placówki kształcące się w zawodzie terapeuta zajęciowy zdobywają praktyczne umiejętności w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Gorlicach. Staże są doskonałą okazją do zdobycia przez uczniów i słuchaczy doświadczenia zawodowego w naturalnym środowisku pracy, a także zacieśnienia współpracy szkół z sektorem gospodarki. Uczestnicy projektu po odbyciu 150-godzinnego stażu otrzymują wynagrodzenie, z kolei pracodawcy mają możliwość zrefundowania środków związanych realizacją stażu, w tym pokrycie kosztów opiekuna stażysty. Staże będą kontynuowane w trakcie przerwy wakacyjnej oraz cyklicznie w trakcie roku szkolnego.

 „Zawodowa Małopolska” obok działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Małopolskie w branżach: opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz hotelarsko-gastronomiczno- turystycznej zakłada także:

  • wsparcie rozwoju kształcenia zawodowego w regionie poprzez m.in. wzmocnienie współpracy z pracodawcami w ramach Regionalnych Rad Branżowych oraz współpracę z organami prowadzącymi szkoły zawodowe, wspieranie działań z zakresu doradztwa, edukacyjno-zawodowego i organizację Festiwalu Zawodów dla uczniów szkół podstawowych, organizację konkursów „RegioSkills Małopolska” i „Odkryj swój zawodowy talent” dla uczniów techników oraz szkół ogólnokształcących a także warsztatów z zakresu nowych technologii i innowacji wybranych branżach organizowanych przez Małopolskie Centrum Nauki „Cogiteon”;
  • wsparcie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS) z Małopolski poprzez wyposażanie ich w kompetencje edukacyjno-społeczne wspierające ich integrację/przejście do nauki (kontynuacji nauki) w szkołach ogólnodostępnych.

W ramach projektu „Zawodowa Małopolska” wsparcie otrzymają m.in.:

- uczniowie/uczennice szkół z Małopolski kształcący się zawodowo i ogólnie,

- uczniowie/uczennice szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, prowadzonych przez Województwo Małopolskie w branżach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz kadra tych szkół;

- wychowankowie/wychowanki MOW i MOS (publicznych i niepublicznych) z Małopolski  oraz kadra tych placówek.

Efektem prowadzonych w ramach projektu działań będzie większe wsparcie instytucjonalne w obszarze edukacji zawodowej w regionie, wyższa jakość oferty kształcenia zawodowego, lepsze jej dopasowanie do potrzeb rynku pracy i wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami, wsparcie rozwoju doradztwa zawodowego oraz poprawa wizerunku kształcenia zawodowego i upowszechnienie tego typu edukacji wśród uczniów. Uczniowie i kadra szkół nabędą uprawnienia i kompetencje zawodowe. Zostanie także wzmocniony potencjał szkół w branżach kluczowych dla Małopolski.

Całkowita wartość projektu: 15 944 500,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 13 552 825,00 zł.

„Zawodowa Małopolska” to dofinansowana z Funduszy Europejskich operacja o znaczeniu strategicznym dla Małopolski.

#Fundusze UE

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy